Angajaţii CEH vor rămâne fără locuri de muncă. Judecătorul hunedorean, Ioan Drăgan, fost miliţian în 80-88, a dat insolvenţa CEH pe mâna unei firme – caracatiţă

279

Judecătorul hunedorean Ioan Drăgan a dat cu insolvenţa Complexului Energetic Hunedoara în poarta grupurilor de interese.
Sentința pronunțată joi de Ioan Drăgan, judecătorul sindic de la Tribunalul Hunedoara, pare una care driblează, potrivit practicienilor, legea insolvenței. Aceiași specialiști spun că instanța ar fi trebuit să dea credit cererii debitorului a cărei cerere de insolvență a fost acceptată- Complexul Energetic Hunedoara- în ceea ce privește numirea administratorului judiciar.
Judecătorul a dat cu praf în ochi, invocând în sentință o înşiruire de articole din Legea Insolvenței pe care trebuie să le respecte administratorul judiciar numit provizoriu.

”Desemnează în calitate de administrator judiciar provizoriu în prezenta cauză Casa de Insolvenţă GMC , având o remuneraţie provizorie de 3.000 lei pentru întreaga procedură urmând a îndeplini atribuţiile prev. de art. 58-59 şi art.100 din Legea nr.85/2014 şi orice atribuţii prevăzute de lege stabilite de judecătorul – sindic în interesul procedurii”, se arată în sentința Tribunalului Hunedoara.
Specialiștii în insolvență spun însă că magistratul trebuia să ofere termene clare, cu date concrete, pentru acțiunile prevăzute de articolele pe care le-a invocat în sentință, acțiuni ce fac referire-printre altele- la tabelul de creanțe, Termenul-limită de depunere de către creditori a opozițiilor la sentința de deschidere a procedurii, termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanțelor asupra averii debitorului, termenul de verificare a creanțelor, de întocmire și publicare în BPI a tabelului preliminar de creanțe, termenul de definitivare a tabelului creanțelor, locul, data și ora primei ședinte a adunării creditorilor.

”Tip solutie: Admite cererea. Soluția pe scurt: Dosar nr.6188/3/2014 DISPUNE: Admite cererea formulată de debitorul S.C. CELMAX STIL COM S.R.L.. În temeiul art.32 alin.1 din Legea nr.85/2006 privind procedura insolvenţei deschide procedura generală împotriva debitorului . Dă dispoziţie tuturor băncilor la care debitorul are disponibil în conturi să nu dispună de acestea fără un ordin al judecătorului sindic sau al administratorului judiciar, obligaţia de înştiinţare a băncilor revenindu-i administratorului judiciar. Fixează următoarele termene limită: a) termenul limită de depunere, de către creditori, a opoziţiilor la sentinţa de deschidere a procedurii-10 zile de la notificare; b) termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului 28.07.2014 c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire, afişare şi comunicare a tabelului preliminar de creanţe 18.08.2014 d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor 02.09.2014 e) data primei şedinţe a adunării generale a creditorilor 25.08.2014.”, se arată într-o sentință a Tribunalului București de deschidere a unei proceduri de insolvență.

Aceleași termene, nespecificate clar de judecătorul Ioan Drăgan, sunt cuprinse și în cererea de intrare în insolvență a Primăriei Aninoasa.

” Dispune ca în termen de 5 zile, administratorul judiciar să notifice deschiderea procedurii unităţii administrativ-teritoriale, tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de unitatea administrativ-teritorială aflată în stare de insolvenţă, prin ordonatorul principal de credite, potrivit prevederilor art. 55 lit. c). Notificarea se va publica, pe cheltuiala unităţii administrativ-teritoriale, într-un ziar local sau naţional de largă circulaţie. Fixează termenul limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor la 15 august 2013. Fixează termenul limită pentru verificarea creanţelor, întocmirea, afişarea şi comunicarea tabelului preliminar al creanţelor la 11 septembrie 2013. Fixează termenul pentru soluţionarea eventualelor contestaţii la 28 septembrie 2013 şi pentru afişarea tabelului definitiv al creanţelor la 9 octombrie 2013”, se arată în sentința Tribunalului Hunedoara în ceea ce privește insolvența Primăriei Aninoasa.

De menționat că între timp, în 2014, Guvernul a dat o nouă lege a Insolvenței, aplicabilă și astăzi care însă prevede și ea termene pentru adminsitratorul judiciar.
Și în ceea ce privește desemnarea administratorului judiciar sunt divergențe. Judecătorul Ioan Drăgan a motivat – verbal- alegerea Casei de Insolvență GMC, administratorul propus de UPSROM întrucât aceasta ar fi propunerea ce însoțește cea mai veche cerere de intrare în insolvență a CEH prevedere prevăzută de Legea Insolvenței.
Aceeași lege arată însă că judecătorul sindic are obligația de a desemna motivat ”după verificarea eventualelor incompatibilități, prin sentința de deschidere a procedurii, după caz, a administratorului judiciar provizoriu/lichidatorului judiciar provizoriu, solicitat de creditorul care a depus cererea de deschidere a procedurii ori de către debitor, dacă cererea îi aparține acestuia”.
Judecătorul hunedorean a admis cererea CEH de intrare în insolvență, a adus cererile furnizorilor și prestatorilor de servicii în dosarul complexului și a împuternicit un administrator numit de creditorii complexului.

Judecătorul hunedorean a omis însă eventualele incompatibilităţi sau consecinţele pe care le poate avea, la nivel macro, aceasta decizie. Sentinţa dată la Tribunalul Hunedoara nu vizează o societate comercială care vinde gogoşi, ci o campanie a statului român. Stat român al cărui interes, insistăm, trebuie să îl apere şi purtătorii de robe din judeţul Hunedoara.

Judecătorul Ioan Drăgan a absolvit Facultatea de Drept la Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca în anul 1980 şi a susţinut examenul de licenţă în anul 1981. În actele în care este evidenţiată activitatea sa profesională, Drăgan scrie că, în anul absolvirii, 1980, a fost angajat la “IPJ Hunedoara (Inspectoratul Judeţean de Miliţie – n.r.) ca ofiţer de poliţie judiciară (miliţian la cercetări penale – n.r.)”. Post în care rămâne până în anul 1988, an în care pleacă din miliţie şi este angajat consilier juridic principal la Direcţia Generală a Finanţelor Publice Hunedoara. Calitate profesională pe care o păstrează până în 1991 când este promovat “şef serviciu personal la aceeaşi instituţie”. În anul 1994 pleacă în privat, devenind jurist la  S.C. AMITTIE PRIMEX S.R.L. Deva. Post pe care îl ocupă un an şi care a reprezentat ultima haltă profesională înainte de a deveni judecător. De altfel, societatea deveană a şi intrat în dizolvare în acelaşi an în care Drăgan şi-a încheiat activitatea aici.

Din anul 1995 este judecător, pe rând la Judecătora Hunedoara, Deva, iar din 2002 este direct angajat la Tribunalul Hunedoara.

Gazeta de dimineata

Comenteaza

Comenteaza