PETRILA are grave probleme de legalitate / Hotãrâri de consiliu declarate nelegale de Prefectura Hunedoara

961

Administratia localã de la Petrila se confruntã cu o problemã. De la începutul anului si pânã în prezent, mai multe hotãrâri adoptate de Consiliul Local au fost declarate, de Prefectura Hunedoara, ca fiind nelegale.

Astfel, consilierii locali sunt pusi în fata faptului de a revoca hotãrârile de consiliu adoptate cu câteva luni în urmã. Ultimul proiect care a fost declarat nelegal de Prefectura Hunedoara face referire la aprobarea taxei de pãsunat pentru Pãsunea Dealul Maleii. Consilierii locali trebuie sã revoce o hotãrâre datã în luna mai a acestui an.

“Procedând în conformitate cu prevederile art. 19, alin 1, lit e, din Legea nr. 340/2004 privind prefectul si institutia prefectului, republicatã cu modificãrile si completãrile ulterioare, la exercitarea controlului legalitãtii asupra hotãrârilor adoptate de Consiliul Local al orasului Petrila în cadrul sedintei ordinare din data de 30.05.2017, comunicate prin adresa nr. 16464/ 07.06.2017 si înregistratã la Institutia Prefectului judetului Hunedoara sub numãrul 5723/ 08.06.2017, am constata urmãtoarele: Hotãrârea Consiliului local nr. 93/2017 privind aprobarea taxei de pãsunat pentru pãsunea Dealul Maleii, a fost apreciatã ca nelegalã întrucât a fost adoptatã fãrã temei legal”, aratã informarea trimisã de Prefectura Hunedoara secretarului Primãriei Petrila, juristului Daniel Stroe.

Autoritãtile locale de la Petrila au vrut sã fie mai catolice decât papa si sã introducã o taxã de pãsunat pentru o zonã pentru care legea nu prevede asa ceva.

“Astfel, prin Hotãrârea nr. 93/2017, Consiliul Local al orasului Petrila a aprobat instituirea taxei de pãsunat pentru pãsunea Dealul Maleii aflatã în proprietatea privatã a orasului Petrila, pentru bovine, cabaline în cuantum de 15 lei/an, iar pentru ovine si caprine în cuantum de 7 lei/an, invocând în drept prevederile Legii nr. 72/2002 a zootehniei, republicatã si a Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicatã, acte normative care nu prevãd o astfel de taxã. Pentru aceste considerente vã solicitãm sã procedati la reanalizarea si revocarea HCL 93/2017, apreciatã ca nelegalã, în caz contrar vom proceda la sesizarea instantei de contencios administrativ, conform prevederilor art. 3 din legea 554/2004”, mai aratã Prefectura Hunedoara. Astfel, autoritãtile locale de la Petrila se vãd puse în postura de a revoca încã o hotãrâre de Consiliu Local care a fost declaratã ca fiind nelegalã.

Juristul, în atentia opiniei publice

Juristul Primãriei Petrila, Daniel Stroe a intrat în atentia opiniei publice în urma scandalului de anul trecut care viza transportul public local. Daniel Stroe a luat locul lui Toma Vãrgatu, fostul secretar al Primãriei Petrila care s-a pensionat anul trecut. În cadrul administratiilor locale din Valea Jiului, secretarul Primãriei Petrila, Toma Vãrgatu, era cotat ca fiind unul dintre cei mai buni. Scandalurile din cadrul sedintelor Consiliului Local – atunci când “micii politicieni” se sicanau sfidând cetãtenii datoritã cãrora au devenit ei mari si tari în contre si sabotãri  – au fost gestionate de secretar, care a aplicat strict legea declarându-le, multe, nestatutare, sau viciate. Proiecte, hotãrâri, tot ce trecea prin mâna sa si în care politicul nu-si bãga coada – mai precis unde reusea sã se impunã si sã stopeze amestecul pãrtinitor – erau în regulã. Cunoscãtorii spun cã datoritã profesionalismului si personalitãtii sale puternice, a scãpat pe câtiva din Primãria Petrila de… câteva dosare penale. Toma Vãrgatu era apreciat si de populatia Petrilei, care aflându-se în diverse situatii în care legea nu era suficient de clarã punând astfel în încurcãturã angajatii primãriei si cetãtenii pe drumuri interminabile fãrã rezultat, secretarul gãsea solutii, se consultã cu institutii de profil – Prefecturã, Carte Funciarã etc. – si rezolvã problema.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza