PETRILA / Beneficiarii ajutorului social, scosi la curãtenie

631

Beneficiarii ajutorului social din orasul Petrila vor fi scosi la curãtenie. Consiliul Local a aprobat proiectul privind aprobarea planului de actiuni si de lucrãri de interes local pentru anul 2018 în orasul Petrila.
“Pentru realizarea principiului solidaritãtii sociale, prin Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, (…) s-a instituit ca formã de asistentã socialã acordarea unui sprijin bãnesc sau în naturã, pentru familiile si persoanele singure”, aratã documentul. Asistatii sociali vor avea de realizat o serie de lucrãri edilitar gospodãresti pe raza localitãtii. “Propun urmãtorul plan de actiuni si de lucrãri de interes local pentru anul 2018 în orasul Petrila: mãturarea si salubrizarea strãzilor si cartierelor de pe raza orasului Petrila; curãtarea în jurul punctelor gospodãresti; curãtarea locurilor de joacã pentru copii; activitãti edilitar gospodãresti în cadrul Primãriei, Centrul de Îngrijire si Asistentã Petrila, Centrul de Sãnãtate Multifunctional Petrila, Casei de Culturã, Casa Pensionarilor, Politiei, Popicãrie Petrila, SPLAS Petrila, SVSU Petrila, stadion, scolile de pe raza orasului; întretinerea zonelor verzi din cartierele orasului; întretinerea parcurilor de pe raza orasului; ecologizarea albiilor Jiului de Est si a pâraielor de pe raza orasului; decolmatare pâraie si torenti; pietruirea strãzilor; curãtarea rigolelor; degajarea arterelor pietonale si a intersectiilor de gheatã si zãpadã”, mai aratã documentul. Numai anul trecut, la Petrila au fost realizate peste 200 de anchete sociale.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza