CE SERVICII MEDICALE SUNT GRATUITE ÎNCEPAND DE AZI ȘI CARE SUNT PLĂTITE

241

Pachetul de servicii medicale de bază a intrat în vigoare de la 1 iunie. De azi devine obligatoriu şi dosarul electronic de sănătate.
Pachetul de servicii medicale de bază, care a intrat în vigoare începând cu 1 iunie, aduce numeroase modificări. În pachetul de bază au fost introduse consultaţii de monitorizare activă prin plan de management integrat pentru bolile cronice cu impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt – HTA, dislipidemie, diabet zaharat tip 2, astm bronşic, boală cronică respiratorie obstructivă, boala cronică de rinichi.

Mai multe analize şi servicii, inclusiv acupunctură, se vor face în ambulatoriul de specialitate, din 1 iunie, potrivit realitatea.net.

Pacientul va beneficia, din 1 iunie, de mai multe analize şi servicii în ambulatoriul de specialitate, pentru acele afecţiuni pentru care nu ar fi necesară internarea, potrivit normelor la pachetele de servicii medicale, potrivit Mediafax.

Prevederile sunt cuprinse în normele de aplicare a pachetelor de servicii medicale – de bază (pentru asiguraţi) şi minimal (pentru neasiguraţi) – şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2014 – 2015. Pachetele de servicii medicale şi contractul-cadru intră în vigoare la 1 iunie.

În noul pachet, în ceea ce priveşte asistenţa medicală ambulatorie de specialitate, a fost revizuită lista procedurilor diagnostice şi terapeutice, astfel încât pacientul să beneficieze de o serie de servicii suplimentare, pentru care nu va mai fi nevoie de internarea în spital.

În ambulatoriul de specialitate au fost introduse, în premieră, servicii conexe actului medical care sunt furnizate de psihologi de specializările: psihologie clinică, consiliere psihologică, psihoterapie şi psihopedagogie specială – logopezi şi kinetoterapeuţi. Aceştia vor face contracte cu medicii specialişti în neurologie şi neurologie pediatrică, otorinolaringologie, psihiatrie şi psihiatrie pediatrică,ortopedie şi traumatologie şi ortopedie pediatrică, reumatologie, oncologie medicală, diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, hematologie şi nefrologie.

Tot în ambulatoriu se oferă servicii de acupunctură. În baza competenţei sau a atestatului de studii complementare în acupunctură, medicul din ambulatoriu poate încheia contract de furnizare a acestor servicii.

Potrivit pachetului de bază, se acordă o singură consultaţie pentru acupunctură, pentru fiecare cură de tratament. Totodată, se acodă maxim două cure pe an calendaristic pe asigurat, după care asiguratul plăteşte integral serviciile.

O cură de tratament reprezintă, în medie, 10 zile de tratament şi, tot în medie, patru proceduri pe zi.

Consultaţiile de acupunctură se acordă pe baza biletului de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul de specialitate din ambulatoriu clinic.

Tot în pachetul de servicii de bază se regăsesc, la capitolul serviciilor stomatologice, consultaţii, servicii profilactice, tratamente protetice şi ortodontice precum şi alte tratamente, inclusiv serviciile de medicină dentară de urgenţă.
Nu se mai regăsesc în pachetul de bază serviciile de homeopatie şi fitoterapie (aceste servicii pot face obiectul asigurărilor private).

Consultaţii preventive, bilete de trimitere valabile 2 luni şi reţete fracţionate, din 1 iunie-norme

Asiguraţii de 18 – 39 de ani, care nu prezintă simptomele vreunei afecţiuni, se vor prezenta oricum la medicul de familie, o dată la trei ani, biletele de trimitere vor fi valabile două luni, iar produsele prescrise în reţete, pentru trei luni, vor putea fi cumpărate în mai multe etape, din iunie.

Prevederile sunt cuprinse în normele de aplicare a pachetelor de servicii medicale – de bază (pentru asiguraţi) şi minimal (pentru neasiguraţi) – şi a Contractului-cadru ce reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru 2014 – 2015. Pachetele de servicii medicale şi contractul-cadru intră în vigoare la 1 iunie.

Printre noutăţile aduse de aceste prevederi legislative noi, se numără prevenţia, care va fi efectuată prin completarea unei riscograme. În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, noul pachet de bază, care intră în vigoare la 1 iunie, prevede vizite periodice la medicul de familie.

O persoană sănătoasă, cu vârsta curpinsă între 18 şi 39 de ani, se va programa la un control preventiv o dată la trei ani. În cazul în care medicul de familie va suspecta existenţa unei boli, respectivul pacient va veni la control anual şi va benficia de investigaţii pentru stabilirea diagnosticului.

Copiii vor fi supuşi unor consultaţii preventive pentru identificarea tulburărilor de creştere şi dezvoltare şi a riscurilor specifice pe grupe de vârstă şi sex.
Consultaţiile vor fi realizate la externarea din maternitate şi la o lună – la domiciliul copilului. Apoi, consultaţiile vor fi realizate la două, patru, şase, nouă, 12, 15, 18 şi 24 de luni, iar ulterior, până la 18 ani, vor fi făcute anual.

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 2 ani, 3 ani, 4 ani şi 5 ani cuprinde, printre altele, evaluarea practicilor nutriţionale (anamneza nutriţională adresată părinţilor) şi consiliere pentru o alimentaţie sănătoasă şi comportament alimentar sănătos al întregii familii, profilaxia rahitismului numai în perioadele reci ale anului, evaluarea dentiţiei şi igiena orală, administrarea de fluor pentru profilaxia cariei dentare, evaluare şi consiliere pentru activitatea fizică, evaluare şi consiliere pentru dezvoltarea neuro-psiho-emoţională, identificarea eventualelor deficienţe ale dezvoltării psiho-motorii ale copilului prin aplicarea unui chestionar care vizează arii de dezvoltare psiho-motorii care ar putea fi afectate în tulburarea de spectru autist. Pentru un scor care indică un risc mediu şi sever se recomandă trimiterea către medicul de psihiatrie pediatrică.

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 6 ani, 7 ani, 8 ani, 10 ani şi 11 ani cuprinde şi screening-ul obezităţii prin utilizarea indicelui de masă corporală – (IMC) şi evaluarea dezvoltării pubertare.

Consultaţia preventivă a copiilor la vârsta de 12 ani, 13 ani, 14 ani, 15 ani, 16 ani şi 17 ani cuprinde, pe lângă examinările privind dezvoltarea acestora, consiliere şi screening pentru depistarea eventualelor infecţii cu transmitere sexuală (ITS), după începerea vieţii sexuale, screening-ul depresiei, informarea fetelor şi părinţilor privind beneficiile vaccinării opţionale anti-HPV, consiliere privind stilul de viaţă sănătos: activitate fizică, nutriţie, fumat, alcool, droguri, violenţă, cât şi consiliere pentru planificare familială, pentru adolescenţii care şi-au început viaţa sexuală.

Citeste pe Romania libera.ro articolul integral

Stiri Online

Comenteaza

Comenteaza