De data asta fără năbădăi şi scandal, / S-a votat organigrama la Primăria Petrila

345
de Corneliu BRAN
Şedinţa extraordinară de Consiliu Local Petrila de ieri, 5 martie, a lămurit câteva aspecte şi proiecte care au rămas în coadă de peşte la ultima şedinţă ordinară de consiliu local.
Şedinţă suspect de liniştită
În primul rând, pentru prima dată după multă vreme s-a căzut la „pace”, în sensul că n-au mai fost la vot două tabere, cei 15 consilieri locali prezenţi şi viceprimarul Jurca votând în unanimitate toate cele 9 proiecte de pe ordinea de zi (9 iniţial plus unul suplimentar, dar unul dintre proiecte a fost retras deoarece n-a obţinut avizul comisiei juridice – proiectul legat de „asocierea în participaţiune între consiliul local şi Clubul Sportiv Inter Petrila”).
Apoi, deşi şedinţa a ţinut mai bine de-o oră, n-au mai existat înţepături între unii şi alţii. Chiar  consilierul local Florin Ţurcaş, preşedintele de şedinţă, a fost mai stăpânit şi a condus şedinţa mai la obiect (poate şi din cauză că ieri a fost ziua de naştere, anunţată în plen, sărbătoritul fiind onorat cu o sticlă de şampanie de către primarul Ilie Păducel, „din partea primăriei şi consiliului local”, fapt pentru care îi urăm şi noi pe această cale un sincer La Mulţi Ani! şi să-i dea Dumnezeu mai multă maturitate în şedinţe!).
În fine, cea de-a treia constatare după şedinţa de ieri ar fi că după atâtea furtuni, se pare că înţelegerile între „tabere” au fost făcute. De aceea am constatat că printre consilieri mai sunt şi unii trişti, care se pare că n-au fost luaţi în calcule, deşi înainte aveau rol de primadone… Nu-i spunem dar se ştiu ei…
Nouă proiecte votate în unanimitate
Primele trei puncte de pe ordinea de zi au vizat aprobarea contractului pentru acordarea de servicii sociale încheiate în Consiliul Local Petrila – SPLAS şi Asociaţia de voluntariat „Casa Pollicino” Petroşani, CARITAS – Alba-Iulia – Centrul de Îngrijire Medicală şi Asistenţă Socială la Domiciliu Petroşani şi Organizaţia „Salvaţi Copiii” – filiala Hunedoara.
Doamna Susana Heljiu le-a explicat încă o dată consilierilor rolul şi locul acestor asociaţii în viaţa copiilor petrilenilor, plus toate datele tehnice necesare, astfel că toate cele trei proiecte au trecut apoi la vot în regim de viteză.
Au urmat apoi ceva discuţii, dar nu în contradictoriu, la punctul 4, privind aprobarea Comisiei de Evaluare a cererilor şi a devizelor de lucrări depuse de unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din oraşul Petrila pentru a beneficia de sprijin financiar. Aici, Cornel Preda a anunţat că nu doreşte să facă parte din comisie. La fel ca şi colegul de partid, şi consiliera Dragomir a spus că nu doreşte să fie în această comisie. Astfel, la propunerea preşedintelui de şedinţă şi cu acordul lor, dar şi după votul ulterior, din comisie vor face parte: din partea primăriei – viceprimarul Jurca (preşedintele comisiei), doamnele Iancu şi Popescu şi Doru Boantă (şeful de la Taxe şi Impozite); din partea consiliului local – consilierii Scărişoreanu, Ghiura, Simion, Heljiu şi Bobar (membri) şi Ciprian Preda (administrator public).
Proiectul de la numărul 5 de pe ordinea de zi a modificat practic articolul 2 din HCL nr. 26/2015 privind achiziţionarea serviciilor de publicitate media, după circul din februarie se revine la suma de 20.000 lei pentru publicitate media (în loc de 10.000 cât s-a votat la şedinţa din februarie la iniţiativa consilierului Ţurcaş). „Deoarece trebuie date anunţuri publice, conform legii, pentru obţinerea avizului de mediu pentru P.U.G. al oraşului, pentru închiriere de păşuni, diverse închirieri, concesiuni, propunem suplimentarea cu 10.000 lei a sumei alocate”, a motivat în nota de fundamentare iniţiatorul proiectului, viceprimarul Vasilică Jurca.
La punctul 6 s-a votat organigrama şi statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului. Vă vine sau nu să credeţi, în acest an n-a mai fost scandal, mai ales după ce acest document a venit avizat de asociaţia funcţionarilor de la Bucureşti, după cum a precizat în sală, înainte de vot, primarul Ilie Păducel. Din totalul de 152 de funcţii din instituţie, sunt ocupate în prezent 133, din care 8 funcţii publice de conducere. De remarcat că la rubrica „total înalţi funcţionari publici” nu există niciun angajat, semn clar de austeritate (dacă ţinem cont şi de cele 19 funcţii vacante).
Alte două proiecte, nr. 8 şi nr. 9, s-au referit la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a „păşunilor din proprietatea privată a oraşului” şi „a terenurilor arabile şi fâneţe din intravilanul oraşului”. După câteva explicaţii tehnice date de „fostul şef de la APIA”, cum a fost prezentat viceprimarul Jurca de colegii săi de partid, moment în care s-a discutat vreo 10 minute în delir de vaci şi oi, de numărul prevăzut de lege şi aşa mai departe, votul a fost în unanimitate, ambele proiecte trecând rând pe rând.
Ultimul proiect, cel trecut suplimentar pe ordinea de zi, a vizat aprobarea „indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul Reparaţii conductă de scurgere, reparaţii conducte de apă rece şi apă caldă la Spitalul Petrila”. După ce primarul Ilie Păducel a adus argumentele tehnice şi morale în favoarea acestei lucrări, care va fi executată de către Edil Urban Serv, viceprimarul l-a susţinut întru totul, astfel că la vot n-a fost nicio problemă. Sumele prevăzute pentru lucrări sunt: 4.279,49 lei cu TVA pentru reparaţii la conducta de scurgere, 11.504,983 lei cu TVA pentru reparaţiile de la conducta de apă rece din spital şi 9.069,413 lei pentru conducta de apă caldă.
Finalul şedinţei a adus şi trei „precizări importante pentru cetăţeni şi oraş”, făcute de primarul Ilie Păducel. Pe care le vom prezenta în ediţia viitoare.

Comenteaza

Comenteaza