Discutii cu medicii care vor deservi cabinetele medicale din Petrila

297

În sfârsit. Dupã lungi asteptãri, administratia localã de la Petrila a reusit sã obtinã toate avizele necesare pentru darea în functiune a ambulatoriului din localitate. Urmeazã doar ca edilii sã convingã medicii care sã vinã sã deserveascã cabinetele medicale.
“Am primit si avizele si autorizatiile necesare pentru ambulatoriu. Sãptãmâna aceasta mã voi întâlni cu doctorul Vasilescu sã vinã cu medicii ca sã le predãm aparatura si sã lucreze în folosul cetãtenilor”, a declarat Ilie Pãducel, primarul orasului Petrila. Urmeazã ca în perioada urmãtoare sã se stabileascã si programul de functionare al cabinetelor medicale din cadrul ambulatoriului de specialitate. Administratia localã de la Petrila a dorit prin acest proiect extinderea serviciilor oferite populatiei în cadrul ambulatoriului integrat din orasul Petrila în alte specializãri medicale necesare si crearea conditiilor corespunzãtoare pentru oferirea de servicii de asistentã medicalã specializata esentiale pentru cetãtenii din orasul Petrila. Rezultatele obtinute în urma investitiei sunt 11 cabinete amenajate în clãdirea ambulatoriului conform standardelor si normelor în vigoare, 77 echipamente medicale si cresterea numãrului de persoane care beneficiazã de ambulatoriu reabilitat si modernizat. Valoarea totalã a proiectului este de 9,763,680.03 LEI

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza