Estimări. Andrei Gerea: Complexul Energetic Hunedoara va fi rentabil la mijlocul lui 2018

218

Programul de eficientizare al Complexului Energetic Hunedoara și măsurile care se vor lua pentru a scădea arieratele arată, la prima estimare, că structura energetică hunedoreană va ”atinge un prag de rentabilitate” la finele lui 2017-prima jumătate a lui 2018. Așa susține ministrul Energiei, Andrei Gerea, într-un răspuns oferit unei întrebări adresate de un parlamentar hunedorean.

Ministrul Energiei susține că piața pe care operează CEH este caracterizată de o volatilitate ridicată, având atașate elemente de risc ridicat, dar afirmă că sectorul cărbunelui reprezintă o componentă importantă a strategiei energetice naționale afirmând că în anumite condiții, complexul hunedorean ar putea deveni chiar rentabil până în anul 2018.

”La o primă modelare, prin adoptarea unor măsuri de eficientizare cuprinse în proiectul de program, proiecțiile financiare conduc la atingerea unui prag de rentabilitate în intervalul finele anului 2017 – prima jumătate a anului 2018”, susține ministrul Energiei, Andrei Gerea, în răspunsul oferit senatorului de Valea Jiului, Haralambie Vochițoiu, care l-a intrebat pe ministru despre situația structurii energetice hunedorene.

În același răspuns, ministrul arată că strategia energetică națională se află în curs de elaborare, la acest moment analizându-se scenariile energetice optime pentru a asigura României un mix energetic echilibrat. Cărbunele are, potrivit lui Gerea, un rol important în condițiile reprezintă resursa indigenă care la acest moment acoperă 30 la sută din structura de producție a României, dar și asigurară securitatea energetică a României (în special în situații de criză a altor resruse, preponderent în perioadele de iarnă, când sunt temperaturi foarte scăzute). Tot cărbunele are o contrbuție majoră în asigurarea locurilor de muncă în zonele defavorizate din punct de vedere al lipsei unei alternative economice reale.

Ministrul Energiei susține că în cadrul strategiei energetice naționale se vor evalua diferite scenarii pentru eficientizarea complexului hunedorean.

”Strategia energetică a României va evalua diferite scenarii de dezvoltare pentru CEH, în vederea eficientizării activității, concentrat pe reducerea pierderilor, a arieratelor și creșterea veniturilor, program care identifică o serie de resurse pe care le valorifică prin intermediul unor planuri și măsuri de acțiune. În esență, toate planurile și măsurile de acțiune converg spre un obiectiv comun: creșterea veniturilor societății și reducerea costurilor de producție, cu asigurarea încadrării costurilor de operare în prețul de piață al energiei electrice și termice vândute”, mai spune ministrul Gerea.

Informațiile de la minister arată că ponderea ridicată a cheltuielilor cu personalul afectează creșterea eficienței Complexului Energetic Hunedoara. Anul trecut, ponderea cheltuielilor cu personalul, pe primele 10 luni, a fost de 40,26 la sută, iar ponderea cheltuielilor cu personalul în structura costului de producție a cărbunelui produs de Divizia Minieră, a fost de 65,36 la sută.

Mai mult, încă de la fuziunea cu activitatea minieră (31.07.2013) CEH înregistra pierderi totale de 102.186.507 lei și datorii restante totale de 191.376.930 lei. Volumul arieratelor a crescut în continuare, ajungând ”la nivelul trimestrului III al anului 2014 la valoarea de 300 milioane de lei”.

Din cauza volumului mare al arieratelor, în Scrisoarea de Intenție încheiată de Guvernul României și Comisia Europeană, în cadrul Angajamentului Stand-By de tip preventiv dintre România și Fondul Monetar Internațional, CEH este inclus în programul de reducerea a plăților restante pentru societățile din domeniul energetic, fiind vizate măsuri de restructurare internă prin care se dorește redimensionarea costurilor și găsirea unor soluții viabile de dezvoltare, în perspectiva procesului de privatizare.

Complexul are în derulare programe prioritare de investiții obligatorii pentru asigurarea conformității cu cerințele europene de mediu. Pentru aceasta are luate credite care sunt garantate de Minsiserul Finanțelor Publice. Este vorba despre un credit BIRD de 68,7 milioane dolari pentru retehnologizarea grupului 3 de la Mintia, un credit BEI de 32,5 milioane euro pentru jumătate din investiția de desulfurare de la Termocentrala Paroșeni, și un credit JBIC Termoelectrica pentru retehnologizarea grupului 4 de la Paroșeni.

Ministrul Andrei Gerea mai susține că pentru eficientizarea activității complexului este nevoie de investiții. CEH trebuie să investească, din surse proprii, circa 60 milioane de euro pentru retehnologizarea minelor și alte circa 300 milioane de euro pentru retehnologizarea și conformarea Termocentralei Mintia la condițiile de mediu impuse de Uniune Europeană.

Care surse proprii nu pot fi dobândite decât după ce statul român pe care îl reprezintă ministrul Andrei Gerea va asigura o piaţă energetică echitabilă şi bazată pe interesul naţional. Asta pentru un singur motiv, CEH nu poate obţine venituri proprii decât din vânzarea de energie. Nu poate face speculă cu cartofi de mină.

 

Cele patru unități miniere din cadrul Complexului Energetic Hunedoara au în prezent o rezervă exploatabilă de 56 milioane tone, care ajunge, în actualele condiții de exploatare, pentru mai bine de 37 de ani. Huila este exploatată de la o adâncime cuprinsă între 400 metri și 850 metri, puterea calorifică fiind de 3500-4200 kilocalorii/kilogram.

Termocentrala Mintia are un rol important în echilibrarea sistemului energetic național (SEN) și în interconectarea SEN cu sistemul energetic european.

Mihaela MIHAI

Gazeta de dimineata

Comenteaza

Comenteaza