Eveniment de mare încărcătură emoţională pentru enoriașii Parohiei Petrila II

322
Credincioşii din Parohia Petrila II, păstorită de pr. Adrian Boantă şi pr. Gligor Urechiat, vor trăi un eveniment cu mare încărcătură emoţională, un eveniment de mare bucurie, târnosirea noii biserici cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel”. Ultimul eveniment de acest gen din estul Văii Jiului, dacă nu punem şi Mănăstirea Groapa Seacă, a avut loc în anul 1938, la 20 iulie, când a fost târnosită biserica din satul Popi.
La 27 iunie 2011, Primăria oraşului Petrila a predat 600 de metri pătraţi de teren Episcopiei Devei şi Hunedoarei pentru construirea noii biserici. Terenul este situat la cap de linie Petrila, în Cartierul 8 Martie. La predarea acestuia au fost prezenţi primarul oraşului Petrila, Ilie Păducel, viceprimarul Constantin Ramaşcanu şi preotul Adrian Boantă, cel care se va ocupa de lucrările pentru construirea acestei biserici.
La 4 septembrie 2011 a avut loc sfinţirea pietrei de temelie a noii biserici ortodoxe din Petrila. La sfinţire a participat un sobor de preoţi avându-l în frunte pe P.S. Gurie, episcopul Devei şi Hunedoarei. Pe placa aşezată la temelia bisericii era scris: „În numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh s-a pus temelia acestei biserici întru cinstea şi pomenirea Apostolilor Petru şi Pavel, sub arhipăstorirea P.S. Gurie, episcopul Devei şi Hunedoarei, 4 septembrie 2011”.
A fost data demarării lucrărilor de construcţie. Această nouă biserică era necesară. Cartierul 8 Martie şi cele din jur, ca şi satele din apropiere dau cea mai mare parte a populaţiei Petrila. Biserica cu hramul „Sfânta Treime” din parohie devenise neîncăpătoare pentru enoriaşi. Odată cu venirea în parohie a tânărului şi energicului preot Adrian Boantă, originar din satul Lunca, s-a înmulţit participarea la slujbe a generaţiei sale: tinerii. La început poate puţin mai zgomotoşi, dar mai apoi s-au integrat complet în comunitatea bisericii, fiind nelipsiţi de la sfintele liturghii. Aşa cum spuneam, biserica existentă a devenit neîncăpătoare, enoriaşii mergeau dis-de-dimineaţă pentru a ocupa în picioare chiar şi un loc în faţă.
Lucrările la noua construcţie au evoluat în ritm susţinut, aşa încât la sfârşitul anului 2015 se putea vorbi despre târnosirea bisericii noi. În mare măsură, lucrările de construcţie au fost finanţate de către Primăria Petrila, prof. Gheorghe Boantă şi familia Dan şi Mihaela Macariu.
Cu câteva zile în urmă, împreună cu preotul Adrian Boantă am făcut o vizită la noul lăcaş. Am rămas surprins de faptul că, deşi la exterior biserica pare mică, este destul de încăpătoare în interior. Impresionează în mod plăcut pardoseala alcătuită din marmură de Ruşchiţa, care dă un aspect de adevărat templu. Această marmură din vestita localitate a judeţului Caraş-Severin are, după cum se ştie, diferite nuanţe de la alb la gri, roz, roz gălbui şi roşiatic. Marmura de aici a fost comparată cu marmura de Carara. Exploatarea acesteia a început în anul 1883. Marmura de la Ruşchiţa a fost folosită şi pentru restaurarea Domului din Milano. Vulturul din Biroul Oval de la Casa Albă, unul dintre simbolurile americanilor, a fost sculptat din marmură albă extrasă tot de la Ruşchiţa.
Uşile noii biserici sunt sculptate în lemn masiv de stejar, care amintesc de stejarii milenari care în urmă cu mulţi ani constituiau fala Văii Jiului. Iconostasul este sculptat din acelaşi lemn şi întregeşte nota de frumuseţe a interiorului noii biserici.
Desigur că mai mult multe de făcut, dar sunt convins că enoriaşii parohiei vor sprijini în continuare terminarea tuturor lucrărilor necesare.
Târnosirea bisericii va avea loc în data de 31 ianuarie 2015, începând cu ora 8:30, prin participarea P.S. Gurie, episcopul Devei şi Hunedoarei, a sfinţiei sale stareţul Iustin de la Mănăstirea Oaşa, precum şi a unui sobor de preoţi.
Sâmbătă, 30 ianuarie, la ora 17 va avea loc slujba de vecernie cu litie şi priveghere, la care va participa şi stareţul Iustin.
Se ştie că la târnosirea unei noi biserici întâlnim un eveniment mai rar în ortodoxie. Acum femeilor le este permis să intre în altar.
Ca un arc peste timp între biserica din satul Popi, târnosită în anul 1938 cu hramul „Sfântul Ilie”, hram dat după numele tatălui ctitorului acestei biserici, Nicolae Gavrilescu – director administrativ al Societăţii Lonea, şi biserica târnosită acum cu hramul ”Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” are un Pavel în familia preotului Adrian Boantă, tatăl acestuia.
Am însăilat pe scurt câteva însemnări despre noua biserică, înainte de târnosirea ei. Desigur că după desfăşurarea acestui eveniment vor fi în presă mai multe materiale cu un conţinut mai bogat.
Dr. Dumitru GĂLĂŢAN-JIEŢ

 

Comenteaza

Comenteaza