Festivalul Interjudeţean „Interculturalitate şi Spiritualitate”

394

Evenimentul s-a dorit o acţiune în beneficiul copiilor, prin schimbul de experienţă interculturală între instituţiile de învăţământ în vederea stimulării atitudinilor de respect, empatie şi admiraţie faţă de muncă, tradiţii şi obiceiuri specifice mai multor culturi şi zone geografice. De asemenea, activităţile au vizat integrarea conţinuturilor învăţării din domeniile om şi societate, estetic şi creativ.

Partenerii, echipa de proiect
Pentru aprobarea unui asemenea proiect sunt necesare parteneriate, semnături, ştampile. Uneori, la modul formal. Festivalul Interjudeţean „Interculturalitate şi Spiritualitate”, aflat la a III-a ediţie, a fost o suită de activităţi care au făcut parte din Programul educaţional „Şcoala altfel”. Festivalul a fost organizat de Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu” Petrila, Şcoala Gimnazială Nr. 6 Petrila, grădiniţele aparţinătoare, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Hunedoara şi al Casei Corpului Didactic Deva. S-au alăturat ca parteneri următoarele instituţii din oraşul Petrila:
Consiliul Local şi Primăria Oraşului Petrila, Clubul Copiilor şi Elevilor, Casa de Cultură „Ladislau Schmidt”,
Biblio­teca Orăşenească Petrila, Asociaţia Culturală „Les Amis de la France”, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi”. Dar şi şcoli şi grădiniţe din Valea Jiului şi din ţară.
Întotdeauna, de la idee la faptă, există şi cei care „duc greul”. În cazul festivalului la care ne referim, menţionăm cadrele didactice: Maria-Marcela Meraru, Catinca Turcu, Beatrice Andrei, Ana-Maria Biro, Ioan Cordea, Elena Barbu, Georgiana Ambruş, Liliana Gheban, Rolland Szedlacsek, Maria Preda, Anca Simona Marcuş, Ionela Elisabeta Dan, Cosmina Ionela Olah, Maria Bălteanu, Elena Bîrluţ, Cristina Costache, Rodica Preda, Radu Dacian Chinţa. De la Casa de Cultură „Ladislau Schmidt” Petrila, nominalizăm pe Cristian Drăghici şi Oana Bălănescu.

Un spectacol maraton
Casa de Cultură „Ladislau Schmidt” din Petrila şi-a deschis larg porţile pentru a găzdui în perioada 7-11 aprilie 2014 Festivalul Interjudeţean „Interculturalitate şi Spiritualitate”.
Punctul culminant al festivalului l-a constituit ziua de miercuri, 9 aprilie, când a avut loc un spectacol maraton.
Începând cu ora 10:00, pe scena festivalului, au prezentat momente artistice de excepţie preşcolarii de la Grădiniţa P.N. Nr. 1 Petrila, Grădiniţa P.N. „I. D. Sîrbu” şi Grădiniţa P.N. Nr. 2 Petrila.
Apoi, începând cu ora 12:00, s-au remarcat prin evoluţii lăudabile ansamblurile folclorice şi echipele artistice de şcolari din clasele pregătitoare şi clasele I-IV de la Şcoala Gimnazială „I.D.Sîrbu”, Şcoala Gimnazială Nr. 6 Petrila, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” – Şcoala Gimnazială Nr. 5 Petrila, Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” Petroşani, Şcoala Gimnazială Petros, Baru Mare.
Deşi iniţial s-au înscris în festival şi echipe de copii din Brad, Deva, Hunedoara, Bihor, cadrele didactice îndrumătoare au decis să participe la secţiunea indirect, din cauza numeroa­selor cazuri de îmbolnăvire a micuţilor, sau greutăţi de organizare a deplasă­rilor.
Partenerii proiectului din peste cincispre­zece zone folclorice ale României au trimis spre vizionare momente artistice înregistrate.
Rând pe rând, au evoluat în faţa unui public numeros diferite formaţii de preşcolari şi şcolari. Unii, pentru prima dată. Înainte de orice evoluţie pe o scenă, există numeroase repetiţii, dă­ru­irea de sine a unor dascăli coordona­tori. Suntem îndreptăţiţi să-i nominali­zăm şi pe „cei din umbră”. Momente artistice prezentate în festival de unităţile şcolare din Petrila au fost: „Suntem copiii lumii”, coordonator Cristina Toterman, „Tranquilla”, coordonator Anca Simona Marcuş, „Oh, Susanna!”, dans country, coordonator Cristina Costache, „Ne distrăm cu La Fontaine”, coordonatori Catinca Turcu şi Ionela Dan, „Jiana din Petrila”, coordonator Maria Preda, „Jiana”, coordonator Iulian Doda, „Cântec hunedorean”, coordonator Natalia Ştefan, „Suită de cântece”, grup vocal şi solista Daria Sîn, coordonator Mihaela Perca, „Momârlanii”, grup vocal, coordonator Ana Doda, „Kalinka”, dans, coordonator Liliana Gheban, „Cântec popular”, solistă Diana Ştefania Borbei, coordonator Veta Dogaru, „Trandafir de la Moldova”, grup vocal, coordonator Raluca Rebendics, „Tradiţii româneşti şi de peste hotare”, coordonator Monica Clemente, „Un altfel de colind”, grup vocal, coordonator Dija Stoica, „Dans de societate”, vals, coordonator Ligia Kameniczki, „Colaj de cântece din Europa”, coordonator Maria Zmău, „Ia uitaţi-vă la mine!”, solistă Miruna Cigmăian, „Cântec”, solistă Maria Brojban, coordonator Fermina Avram, „Dans modern”, formaţie, coordonator Corina Herbei.
Oaspeţii au fost elevi de la Şcoala Gimnazială „I.G. Duca” Petroşani, „Ia uitaţi-vă la mine!”- solistă Maria Avram, „Eu sunt cioban la oiţe” – solist Andrei Iţitesc, coordonator Simona Grăian, iar de la Şcoala Gimna­zială Petros Baru, „Am  venit cu voie  bună” – grup vocal, solistă Ana-Maria Strugariu, coordonator Steluţa Claudia Chirilă.

Costumul meu popular
Holul casei de cultură a găzduit, de asemenea, expoziţia de lucrări „Costumul meu popular”, din cadrul concursului naţional de creaţie plastică pentru preşcolari şi şcolari, la care au participat în jur de 500 de copii talentaţi. Un juriu de specialitate a remarcat valoa­rea estetică a lucrărilor din cadrul expoziţiei.

Profesionalism şi competenţă, imaginaţie şi dăruire
În calitate de iniţiator al proiectului, prof. Maria-Marcela Meraru a declarat: „Acest festival este un eveniment de tradiţie pentru instituţia noastră, mult aşteptat de către părinţi, copii şi cadre didactice din judeţul nostru şi din ţară. Ne bucurăm că am reuşit să îmbogăţim calitatea artistică de la an la an, că am oferit copiilor talentaţi oportunitatea unor diverse exprimări a creativităţii lor, prin forme specifice de expresie artistică. Educaţia nonformală, pe care am vizat-o prin obiectivele propuse iniţial în proiect, ne-a oferit un feedback real, pozitiv.
Spectacolul a fost un succes, prin calitatea momentelor artistice, gândite şi îndrumate cu profesionalism şi competenţă, imaginaţie şi dăruire de către cadrele didactice, prin evoluţiile şi ţinu­ta deosebită a copiilor talentaţi din ansambluri şi grupuri. Elevii şi preşcolarii au dansat îmbrăcaţi în minunate costume tradiţionale, aparţinând diver­selor culturi din câteva zone geo­gra­fice, au interpretat cântece din muzica şi dansurile popoarelor lumii, au recitat cu atitudine şi expresivitate poezii, atât în limba română, cât şi în limbi străine. Părinţii copiilor s-au întrecut, iarăşi, prin măiestrie, confecţionând, cu resurse modeste – după cum ştim, frumoase costume de scenă”.

de Ionel Zmau

Comenteaza

Comenteaza