Gabriel Lungu – membru în Consiliul Naţional de Integritate

326
de Ziarul Vaii Jiului
Senatul României a hotărât, ieri, numirea unor membri ai Consiliului Naţional de Integritate. Între aceştia, la propunerea Grupului Parlamentar PSD din Senatul României, se află şi jr. Gabriel Lungu. Acesta are o vastă experienţă, în primul rând de ordin administrativ, activând – între 2001 şi 2006 – ca jurist la Instituţia Prefectului – judeţul Hunedoara, fiind mai apoi consilier personal al primarului municipiului Lupeni, administrator public al municipiului Lupeni (2007 – 2014), consilier la Biroul Parlamentar – Camera Deputaţilor (2008 – 2012) şi, recent, de anul acesta, consilier la Biroul Parlamentar Senatorial de Valea Jiului.
Consiliul Naţional de Integritate are, printre altele, următoarele atribuţii: propune Senatului numirea şi revocarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei; constată suspendarea din funcţie a preşedintelui şi vicepreşedintelui Agenţiei; aprobă prin hotărâre regulamentele de organizare şi funcţionare ale Consiliului, ale comisiilor Consiliului, precum şi norme interne de conduită; aprobă regulamentul de desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţie a preşedintelui şi vice­preşedintelui Agenţiei, precum şi tematica de concurs şi componenţa comisiilor pentru organizarea concursului sau examenului, elaborarea subiectelor, corectarea lucrărilor şi soluţionarea contestaţiilor, adoptând hotărâri în acest sens; analizează informările şi rapoartele pe care le prezintă preşedintele Agenţiei referitoare la activitatea acesteia, trimestrial sau ori de câte ori sunt cerute de Consiliu, prin preşedintele acestuia şi înaintează Senatului, anual şi ori de câte ori consideră necesar, un raport despre activitatea Agenţiei.

Comenteaza

Comenteaza