Ion Trancău / „Catrene de… 8+1”

626
de Petronela VALI SLAVU
► Opt te ţin, unu te gâdilă… să râzi
Aceste catrene „de 8+1” sunt selectate dintr-o carte apărută în colecţia „Ceaşca de cafea”. O carte de buzunar, dar, cum bine ştim, esenţele tari se păstrează în flacoane mici. Autorul catrenelor, gorjeanul Ion Trancău, s-a dedicat, mai bine de o jumătate de veac, predării limbii române. Deoarece, cu ani în urmă, a profesat şi în Petrila, unii dintre cititorii noştri se vor bucura să îl reîntâlnească.
Unui poet profund
Scrie versuri… digital,
Cu aşa dezinvoltură,
Că numai în semnătură
Este el original!
Unor critici şi editori
Poeziile, în parte,
N-au valoare nicidecum,
Dar, miraculos, în carte,
Urcă preţul… la volum!
Unui amator de preţiozităţi…
L-asculţi, dar nu poţi înţelege,
De vină sunt, desigur, tropii;
Că mulţi bat apa-n piuă-i lege,
Dar el o bate de sar stropii.
Unui umorist erudit
Prea e cultivat în poante,
El, ilustrul umorist,
Că, la glumele-i savante,
Lectorul rămâne trist!
Naţiunii, în tranziţie
Pentru naţia română
Soarta nu e alarmantă:
Ieri, în Est a fost cadână,
Azi, în Vest, este amantă!
Unui pletos
E adevărat, băiete,
Că străbunii purtau plete,
Dar aveau la rădăcină
Şi virtutea lor deplină.
Unui ins dintr-o bucată
Eu sunt om dintr-o bucată!
Se făleşte dumnealui,
Dar să ştii că niciodată
Nu e din bucata lui.
Unui şahist băutor
Fiindcă el nu-şi mai da seama,
Oportun a fost somat:
– Vezi că ai să pierzi şi dama,
Dacă nu renunţi la… mat!
Unui medic băutor
S-a convins că n-o s-ajungă
Dătător de viaţă lungă,
De aceea, câteodată,
Doctorul o face… lată!
Unui fotbalist
Antrenându-se cu zel,
Tirul lui se duce strună;
Şuturile-i sunt model
Pe la corner, în tribună!
Unor comercianţi
Nu ne miră c-au prins vână,
Când au marfa la-ndemână:
În comerţul cu bucata,
Ambii sunt cu… apucata!
Unui bursier de stat
E bursier, deci are-o sursă,
La drept vorbind, are dreptate,
Înţelegând că este-o bursă
De stat… cât vrea la facultate!
Unui elev cvasifantastic
Veţi fi auzit, pesemne,
De Sfarmă-Piatră, Strâmbă-Lemne,
Sigur, din aceleaşi neamuri
E şi-acesta… Sparge-Geamuri.
Aleşilor noştri parlamentari
De-i ales şi de-i aleasă,
În mandate ne dau plasă,
Cu ocheade de senat
Şi cu somn de deputat!
Unor politicieni incolori
Parlamentul se formează
Din culori şi din mandate;
Intră cei ce frecventează
Multe cameleonate…

Comenteaza

Comenteaza