La Petrila, Sfântul Ioan / Le-a arătat consilierilor calea cea bună

288
de Corneliu BRAN
Dacă n-au reuşit să ţină şedinţa de consiliu în două rânduri înainte de Crăciun, o dată înainte de Anul Nou şi o dată în Ajunul Bobotezei, iată că Sfântul Ioan a adus Executivului petrilean şi şedinţa mult aşteptată. La care au participat toţi consilierii PSD, în frunte cu liderul lor, şi alţi 8 consilieri, 14 fiind numărul celor prezenţi în sala de şedinţe a primăriei. Plus primarul Ilie Păducel şi secretarul oraşului, jr. Toma Vărgatu.
8 proiecte mari şi late, toate votate în unanimitate!
Pe ordinea de zi a şedinţei de îndată de ieri, care a ţinut circa 50 de minute, s-au aflat toate cele cinci proiecte de care am tot discutat de câteva ori pe parcursul acestei perioade când şedin­ţele s-au tot amânat din lipsă de cvorum. Inclusiv cele două proiecte care vizau stabilirea amplasamentelor viitoarelor construcţii pe care primăria doreşte să le ridice cu sprijinul guvernului şi a Companiei Naţionale de Investiţii: blocul pentru locuinţele de serviciu şi blocul cu locuinţe sociale. În plus, alte trei proiecte au fost adăugate pe ordinea de zi. Deci, în total, opt proiecte. Toate au fost votate în unanimitate, fără lungi discuţii, amendamente sau reproşuri, cum în alte dăţi s-a mai tot întâmplat. Să fie oare această şedinţă, în afară de ce a prezentat ea, una cu rol de împăcare între cele două tabere? Vom trăi şi vom vedea. Cert e că, până la urmă, primarul şi Executivul şi-au atins ţinta. Documentaţia celor două proiecte poate fi astfel trimisă la timp la minister.
Fără datorii şi cu excedent bugetar
Spuneam mai sus că pe ordinea de zi au existat în plus faţă de ce ştiam trei proiecte de hotărâre iniţiate de primar. Unul dintre acestea a vizat darea în administrare şi întreţinere către SC Apa Serv Valea Jiului SA a instalaţiei de alimentare cu apă potabilă din Colonia Cimpa. Este vorba de o lucrare executată de primărie, de care v-am vorbit şi spre finalul anului trecut, când Apa Serv a efectuat recepţia, care a avut ca ţintă branşarea la reţeaua cu apă potabilă a oraşului a circa 65 de familii, până acum acestea alimentându-se cu apă de la Mina Lonea. După finalizarea lucrărilor la instalaţie, aceste familii s-au branşat la reţeaua de apă a oraşului. Ceea ce înseamnă că, de-acum înainte, pe bază de contract, prestatorul va fi SC Apa Serv Valea Jiului SA. Reţeaua de apă rămâne, conform legii, în patrimoniul oraşului, dar va fi administrată şi întreţinută de operatorul de apă. Din acest moment, după aprobarea acestui proiect, toate formele legale au fost îndeplinite, iar de-acum înainte SC Apa Serv Valea Jiului SA se va ocupa şi va răspunde de această reţea de apă.
Un al doilea proiect suplimentar a vizat „aprobarea achiziţionării serviciilor de studii tehnice şi proiectare pentru obiectivul de investiţii Modernizare şcoli în oraşul Petrila”. „Vrem, pe baza unor proiecte europene, să cuprindem lucrări de modernizare a şcolilor noastre, care să constea în lucrări de izolare termică, în montarea de panouri solare pentru apă caldă şi încălzire şi în alte lucrări de modernizare. Deşi am tot lucrat la aceste corpuri de clădiri, mai sunt multe de făcut, iar prin proiecte europene putem să le aducem la standardele cele mai de sus, acest aspect fiind prioritar fiindcă e vorba de copiii noştri”, ne-a declarat primarul Ilie Păducel referitor de acest proiect propus spre aprobare în consiliul local.
În fine, ultimul proiect suplimentar a constat în aprobarea repartizării excedentului bugetar de pe anul 2014 pe anul 2015. Este al doilea an, consecutiv, când Primăria Petrila rămâne cu datorii zero şi cu un excedent bugetar, la finele lui 2014 în conturile primăriei existând în jur de 22 miliarde de lei vechi, bani care nu pot fi folosiţi decât în investiţii!
Ei bine, consilierii locali petrileni au aprobat imediat şi în viteză această trecere, banii urmând a fi folosiţi, în cea mai mare parte, la reabilitările totale de drumuri şi parcări aflate în derulare pe programul integrat (Cartierul „Brătianu” şi nu numai, lucrările fiind începute de anul trecut), la lucrările de la Ambulatoriul de specialitate şi la pietruirea şi amenajarea de drumuri (forestiere), inclusiv consolidări de maluri şi subtraversări, după cum s-a mai anunţat aceste drumuri fiind distruse în urma inundaţiilor din vara trecută şi date în destinaţie, de curând, oraşului.

Comenteaza

Comenteaza