O nouă serie de clădiri de la mina Petrila ar putea fi salvate de la demolare

247

Viceprimarul orașului Petrila, Vasilică Jurca, a cerut Ministerului Energiei să își dea acordul ca Primăria Petrila să preia  mai multe clădiri aflate în patrimoniul minei Petrila. Este vorba despre clădirea sediului administrativ, cea a școlii de calificare, mina școală, clădirea stației de salvare și dispensarul.

”Aceste obiective pot fi preluate de către UAT Orașul Petrila atâta timp cât sunt în stare bună de utilizare, cu scopul de a fi puse în valoare în folosul comunității, existând chiar propunerea mutării sediului Primăriei Petrila în clădirea Sediului Administrativ de la Mina Petrila. În aceste condiții vă rugăm să ne acordați sprijinul necesar în vedere obținerii celor cinci obiective solicitate, în vederea valorificării acestora în folosul comunitații”, arată viceprimarul Vasilică Jurca în adresa trimisă pe 22 martie ministrului Energiei.

Jurca este de părere că nu este oportună cheltuiala pe care o presupune demolarea acestor clădiri. Mai mult, la finalizarea planului de închidere, terenul ecologizat rezultat va fi predat tot către Primăria orașului Petrila, iar clădirile ar putea fi folosite în interesul comunității locale.

Printr-o hotărâre din anul 2014, Consiliul Local Petrila a aprobat preluarea cu titlu gratuit a 20 de obiective din patrimoniul minei Petrila, printre care și clădirile solicitate acum de viceprimarul Vasilică Jurca.

Mai multe clădiri de la mina Petrila rămân în picioare, acestea fiind salvate de la dărâmare printr-un ordin de ministru, emis în decembrie anul trecut, care le-a clasificat drept monumente de interes național, în urma unui demers inițiat de o parte a administrației locale de la Petrila – viceprimarul-  susținută de arhitecți și oameni de cultură.

”Vă comunicăm că Exploatarea Minieră Petrila a fost clasată în Lista monumentelor istorice în categoria ansamblu, grupa valorică A din cadrul Ordinului Ministrului Culturii nr. 2823/21.12.2015 urmând parcurgerea procedurilor specifice conform Legii 422/2001 republicată și Normelor metodologice de clasare și inventariere a monumentelor istorice aprobate prin Ordinul Ministrului Culturii și Cultelor nr. 2.260/2008, cu modificările și completările ulterioare”, se arată într-o adresă a Ministerului Culturii ce a fost transmisă atât Primăriei Petrila cât și Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului.

Preparația veche, Puțul Centru, atelierul mecanic, puțul cu schip și compresoarele vechi sunt clădirile monumente istorice de la mina Petrila. Pe listă se mai află și vechea centrală termică, demolată însă de administrația locală până la momentul în care lista a intrat spre avizare.

Mina Petrila este inclusă pe programul de închidere în baza căruia se acordă subvenție în minerit.

Până la finele acestui an trebuie finalizate lucrările de ecologizare a suprafeței.

 

Mihaela MIHAI

Gazeta de dimineata

Comenteaza

Comenteaza