Până în 2017, Menţinerea minei Petrila ar putea costa aproape 19 milioane de euro

279

Peste 18 milioane de euro ar costa menţinerea activităţii minei Petrila până în anul 2018. în repetate rânduri autorităţile locale de la Petrila, angajaţii unităţii miniere din localitate, dar şi conducerea Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului au ridicat problema menţinerii activităţii cel puţin pân în anul 2018. Despre acest lucru s-a discutat şi cu ministrul Energiei, Răzvan Nicolescu, iar promisiuni există.

 

“Toată lumea sprijină acest demers şi noi am elaborat o documentaţie cu privire la continuarea activităţii minei Petrila. Mina Petrila pentr continuarea activităţii are nevoie de un acord de bani la această schemă de ajutor de stat şi noi am pus-o în această notificare urmând să avem acordul Uniunii Europene cu privire la acest aport de bani care trebuie suplimentat”,  a declarat Aurel Anghel, directorul general al SNÎMVJ.

 

De 66 de milioane de lei ar mai fi nevoie pentru continuarea activităţii minei Petrila până în anul 2017, adică undeva la peste 18.524.219 de euro. Totul depinde însă de o decizie a Comisiei Europene care supervizează programul de închidere a unităţii miniere care este considerată neviabilă.

 

“Din analizele făcute de noi şi de conducerea exploatării miniere Petrila, pentru continuarea activităţii pe perioada 2015-2017 suma se ridică undeva la 66 de milioane de lei, este o sumă cu care foarte multe scheme de ajutor de stat au fost modificate pe plus cu aport de bani de la Guvernul României. Uniunea Europeană doar avizează această suplimentare a schemei de ajutor de stat. Prin suplimentarea acestei scheme de ajutor de stat ar putea continua activitatea minei Petrila”,  a mai spus sursa citată.

 

Angajări în loc de disponibilizări

 

Dacă mina Petrila va funcţiona până în anul 2017 atunci şi numărul de disponibilizaţi va scădea sau se vor putea face angajări de personal pe o perioadă de timp determinată.

 

“Întotdeauna pe măsură ce suntem afectaţi de programele de disponibilizare putem să facem reorganizări la nivelul celor trei sucursale. Putem să avem aport de personal de la o sucursală minieră la care activitatea nu impune acel lucru la momentul respectiv şi să facem anumite lucrări pe o altă sucursală unde este un deficit de personal. Mai există şi varianta angajării pe perioade determinate a unor persoane în cazul în care nu reuşeşti să închizi programele de lucru, dar ne încadrăm în bugetul de venituri şi cheltuieli a societăţii astfel încât să fie un buget echilibrat, să fie un buget pe zero”,  a mai subliniat Anghel.

 

Trei unităţi miniere neviabile trebuie să îşi încete activitatea până în anul 2018. Totul face parte dintr-un program aprobat de Comisia Europeană în anul 2012. În data de 22 februarie 2012 prin Decizia nr. C (2012) 1.020/2, Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fondurile publice un ajutor de 1.169 milioane RON, aproximativ 270 de milioane de euro, în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din trei unităţi deţinute de Compania Naţională a Huilei SA Petroşani, denumita în continuare CNH S.A., pe perioada 2011-2018. Având în vedere obligaţiile asumate de Guvernul României cu instituţiile internaţionale, privind reducerea arieratelor CNH SA Petroşani, începând cu 01.11.2012 s-a înfiinţat Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului S.A. Petroşani. Acum, directorul societăţii spune că este de acord cu menţinerea actiovităţii miniere la cele trei sucursale.

 

“Niciodată nu am fost împotriva continuării activităţii în minerit şi de aceea anual noi facem notificări către Uniunea Europeană cu privire la această schemă de ajutor de stat, cu privire la folosirea acestor fonduri de la bugetul de stat şi pe măsură ce activitatea minelor va curge spre 2018 în fiecare an vom face notificare cu privire la activitate, la rezerve, la indicatorii economici ai fiecărei sucursale în parte”, a mai spus directorul SNÎMVJ.

 

Dacă Comisia Europeană va aviza favorabil proiectul de menţinere a activităţii unităţii miniere de la Petrila atunci tot programul de închidere va fi modificat.

 

“Automat se modifică planul de închidere, automat se modifică parametrii notificării, se modifică numărul de personal disponibilizat pe fiecare sucursală în parte, dar în primă fază vrem să avem acceptul Uniunii Europene cu privire la aceste fonduri ce trebuie suplimentate pentru continuarea activităţii care nu sunt deloc neglijabile dacă ne uităm la sumă, e vorba de 66 de milioane”,  a conchis Anghel.

 

Ajutor de stat pentru închidere

 

În momentul de faţă, societatea beneficiază de ajutor de stat pentru închiderea minelor necompetitive. Ajutorul de stat în sumă totală  de 173.977  mii  lei  pentru  anul 2014, este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei – Departamentul  pentru  Energie, astfel, pentru  produsul  huilă  energetică  livrat de  unităţile  intrate în  proces de închidere  definitivă, se  acordă  ajutor de  stat în  sumă de  122.403  mii  lei, destinat  acoperirii  pierderilor  aferente  producţiei curente, potrivit anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pentru acoperirea costurilor exceptionale se acordă ajutorul de stat în sumă de 51.526 mii lei reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale, cu următoarea structură: plăţi compensatorii 9.523 mii lei,  facilităţi pentru pensionari 9.800 mii lei, lucrări de închideri mine 28.098 mii lei şi  reconversie profesională 4.105 mii lei.

Operatorul economic, Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului SA ce desfasoara in principal activitati in domeniul energetic a prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2014, suma de 173.929 mii lei cu titlu de subventie în cadrul capitolului “Venituri totale din exploatare” și este defalcat astfel, 122.403 mii lei, reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor de producţie, 51.526 mii lei, reprezentând ajutor de stat pentru acoperirea costurilor excepţionale.

 

Conducerea Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului estimează că răspunsul de la Comisia Europeană va fi acordat într-un termen de patru luni. Abia după ce se va primi avizul, fie acesta chiar şi negativ se vor putea face următorii paşi concreţi.

Monika BACIU

 

Press Media

Comenteaza

Comenteaza