Pentru închiderea minelor Petrila, Paroşeni şi Uricani / De la Guvernul Ponta – 143,475 milioane de lei

226
de Mihaela PETROŞAN
Ieri, executivul a aprobat, printr-o Hotărâre de Guvern, alocarea unui ajutor de stat în sumă de 143,475 milioane de lei, în 2015, pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului  SA Petroşani.
După cum se arată în hotărâre, ajutorul de stat este suportat integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri.
Din suma totală de 143,475 milioane de lei, se acordă 93,3 milioane lei pentru produsul huilă energetică livrat de unităţile intrate în proces de închidere definitivă, sumă destinată acoperirii pierderilor aferente producţiei curente. Diferenţa, respectiv 50,1 milioane lei, este alocată pentru plăţile compensatorii – 25,85 milioane lei – şi pentru lucrări de închidere a minelor – 24,3 milioane lei.
Ministerul Energiei, Întreprinderilor Mici şi Mijlocii şi Mediului de Afaceri monitorizează nivelul de acordare a ajutorului de stat, astfel încât preţul cărbunelui livrat de unităţile producătoare care beneficiază de ajutor să nu fie mai mic decât preţul cărbunelui de calitate similară provenit din terţe state. Măsura aprobată de Guvern este în conformitate cu Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facili­tarea închiderii minelor de cărbune necompetitive şi cu Decizia Comisiei Europene nr. C (2012) 1.020/ final, prin care Comisia Europeană a autorizat România să acorde din fonduri publice un ajutor de stat de 1,169 miliarde lei în vederea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cele trei unităţi deţinute de Compania Naţională a Huilei SA Petroşani, în perioada 2011-2018.
De menţionat faptul că, în urma anali­zei situaţiei tehnico-economice din Compania Naţională a Huilei SA Petroşani, s-a stabilit că exploatările miniere Petrila, Paroşeni şi Uricani vor fi închise în perioada 2011-2018, fiind întocmite planul de închidere şi documentaţia de finanţare a costurilor de închidere.
 

Comenteaza

Comenteaza