PETRILA / Postul de secretar al orașului – la concurs

834
de Ziarul Vaii Jiului

Agenția Națională a Funcționarilor Publici organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcţiei publice de conducere vacante de secretar al oraşului Petrila, judeţul Hunedoara. Până de curând postul a fost ocupat de jr. Toma Vărgatu.

Participanții la concurs trebuie să aibă studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă și studii de masterat sau postuniversitare absolvite în domeniul administraţiei publice. Vechi­mea în specialitatea studiilor necesare exercitării func­ţiei publice este minimum 3 ani. Concursul va avea o probă scrisă care se va desfășura pe data de 08 august 2017, ora 10:00, la sediul Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara. Data și ora interviului vor fi comunicate ulterior. Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul ANFP în termen de 20 zile. Secretarul orașului se ocupă de compartimentul juridic, compartimentul agricol, compartimentul administrație publică și compartimentul Aparat de Lucru CL.
Oana STOICA

Comenteaza

Comenteaza