Prima conferinţă de presă din 2015 a Executivului petrilean a adus în faţă realizările anului 2014, dar şi obiectivele pentru 2015

282
de Corneliu BRAN
Prima conferinţă de presă a anului, susţinută de reprezentanţii Executivului petrilean în sala de şedinţe a Casei de Cultură din localitate, luni, 2 februarie, a avut pe ordinea de zi două puncte principale. Unul a vizat informarea privind realizările anului 2014, iar cel de-al doilea ne-a oferit principalele obiective ale anului 2015 ţintite de administraţia locală petrileană. 
Locul I la hotărâri de consiliu emise. Dar şi la absenţe!
Primul care a luat cuvântul a fost secretarul oraşului Petrila, juristul Toma Vărgatu, care a fost generos în a da informaţii legate de activitatea şi realizările aparatului de lucru al primarului, precum şi cu privire la consiliul local în anul 2014. Astfel am aflat că anul trecut au fost 34 de şedinţe de consiliu local, din care 9 şedinţe extraordinare, 17 şedinţe de îndată şi 8 şedinţe ordinare, care au făcut să fie emise 224 de hotărâri. Ce n-am aflat la acest punct, şi n-o spunem cu răutate, este şi câte şedinţe de consiliu local n-au fost ţinute din lipsă de cvorum, datorat neprezentării majorităţii consilierilor locali. Doar la patru dintre acestea am fost şi noi prezenţi, dar în totalitate ele au fost vreo 7, din care o şedinţă ordinară, vreo 3 de îndată şi alte 3 extraordinare, la acest capitol Petrila fiind pe locul I în judeţ, într-un top nedorit. Dar asta-i o altă discuţie, şi prin ceea ce am spus nu dorim să luăm meritele consiliului local în discutarea şi aprobarea celor peste 224 de proiecte care au devenit hotărâri, multe importante pentru viaţa şi bunul mers al urbei.
Aproape 40.000 de acte la Registratură în 2014
De la juristul Vărgatu am aflat că au existat anul trecut 1.165 de dispoziţii emise de prima­rul Ilie Păducel, iar volumul de acte înregistra­te la Registratura generală a primăriei a fost unul foarte mare, de ordinul zecilor de mii, mai exact, nici mai mult nici mai puţin de 37.482 acte! Dacă ar fi să luăm omul şi actul, aproape fiecărui cetăţean al Petrilei i-ar co­­respunde circa două acte înregistrate într-un an calendaristic! Tot conform aceleiaşi surse, anul trecut au fost eliberate 5.523 de adeverin­ţe şi dovezi, 26 autorizaţii de construcţii şi 19 certificate de producător agricol.
În ceea ce priveşte Autoritatea tutelară, 151 de minori s-au aflat în evidenţe, 24 de minori au fost încredinţaţi unor familii sau persoane spre îngrijire, precum şi 113 minori care au avut legături cu diverse infracţiuni. Dintre aceştia, 6 minori au fost declaraţi „infractori”! Este un fenomen în creştere, din păcate nu doar la Petrila ci în toată ţara, problemele sociale ale familiilor, tot mai numeroase, răsfrângându-se asupra copiilor, fapt ce ar trebui să dea serios de gândit guvernanţilor şi societăţii româneşti.
Cei de la SPLAS au muncit şi în 2014
Pe linie de SPLAS, funcţionarii de la această instituţie ce aparţine de primărie au distribuit anul trecut 2.566 de pachete cu alimente, precum şi 2.586 de cutii cu alimente în luna decembrie, alimente venite de la Uniunea Europeană, via prefecturi şi primării. Pe linie de ajutor social, conform Legii venitului minim garantat, au fost întocmite în anul în care a trecut 129 de dosare, prin care au beneficiat de ajutor social 323 de persoane. Totodată, au fost întocmite 170 de dosare pentru alocaţii de stat pentru copii şi 25 de dosare pentru stimulente şi 90 de dosare noi pentru alocaţii de susţinere familiară (de care au beneficiat 154 de persoane – în acest scop fiind efectuate peste 218 anchete sociale!). Am pus semnul exclamării deoarece, după cum vedeţi, cu un personal destul de redus numeric, funcţionarele de la SPLAS Petrila, ca şi la celelalte servicii de asistenţă socială din Vale, trebuie să facă faţă avalanşei de dosare, anchete sociale, distribuiri de alimente, deplasări pe teren, audienţe, cantină socială ş.a., ceea ce nu-i deloc normal. Nu scuzăm pe nimeni. Dar, poate şi din cauza volumului mare de lucru, nu de puţine ori pe săptămână, şi aceste doamne mai greşesc în munca lor cu oamenii care au probleme, nici nu-i de mirare şi, de aceea, credem că la aceste servicii mai e nevoie de personal în plus, asta dacă se doreşte, într-ade­văr, sprijinirea cazurilor sociale, ajutorarea oamenilor cu probleme, servicii de calitate. Nu poţi, cu zece angajaţi, să faci ce ar trebui să faci cu 18 sau 20. Repetăm, la asistenţa socială se lucrează cu oameni, care au sentimente şi care trebuie trataţi cu răbdare şi grijă. Or, cu nişte funcţionari stresaţi şi obo­siţi, speriaţi şi tracasaţi de volumul mare de lucru şi de situaţiile care au parte, ce calitate să mai aştepţi? Şi nu doar la Petrila e vala­bilă treaba aceasta.
SMURD Petrila – aproape 1.000 de intervenţii în 2014!
După juristul Vărgatu, foarte pe scurt a vorbit presei şi viceprimarul Vasilică Jurca. Viceprimarul s-a referit la partea de reparaţii străzi şi pietruire din Birăoni sau Avram Iancu, plus altele reparate în 2014, la înlocuirea coşurilor de gunoi de pe strada Republicii, la schimbarea mobilierului stradal, la „controlul zilnic al sectoarelor unde s-a efectuat curăţenia stradală”, precum şi la decolmatarea unor pâraie de pe raza oraşului.
Tot de la viceprimar am aflat că, în 2014, au fost plantate la Petrila circa 5.000 de flori (nu ne-a spus, din păcate, şi câte s-au rupt, de acest lucru plângându-se în repetate rânduri anul trecut atât cei de la Poliţia locală, cât şi primarul), şi aproximativ 10.000 de bulbi, în timp ce 1.500 de arbori au fost toaletaţi.
Au fost montate 60 capace de canal de lemn, anul acesta în buget fiind cuprinsă şi achizi­ţionarea altor zeci de capace (fireşte, nu din fontă, pentru că „magneţii” abia aşteaptă). Pe linie de reabilitare termică, viceprimarul a informat presa locală că au fost finalizate două blocuri, unul pe strada Minei, celălalt pe strada Muncii. Chiar dacă a fost primită de la guvern suma totală necesară realizării tuturor blocurilor care erau pe lista de reabilitare termică în 2014, viceprimarul a menţionat că firmele care s-au ocupat de aceste reabilitări n-au reuşit să se încadreze în termenul de lucrări!
În fine, tot Vasilică Jurca a vorbit şi despre demersurile administraţiei locale din anul ce a trecut privind înfiinţarea viitorului domeniu schiabil din Munţii Şureanu – lucrurile fiind deja destul de avansate, precum şi despre modulul SMURD din cadrul SVSU Petrila, un serviciu relativ nou, înfiinţat undeva spre finalul lui 2013, care în 2014 a înregistrat 992 de intervenţii. Practic, 1000 de petrileni au beneficiat de acest serviciu, zeci, poate sute de vieţi fiind salvate într-un an calendaristic.
Realizare de la bugetul local: grădiniţa de la şcoala nr. 6!
Ultimul care a vorbit a fost primarul Ilie Păducel. Edilul a dat informaţii privind reali­ză­rile şi investiţiile la anumite obiective importante de pe raza oraşului. Şi n-au fost deloc puţine nici în 2014, după anii de excepţie pe care Petrila i-a avut în 2012 şi 2013, când faţa localităţii şi a satelor aparţinătoare s-a schimbat cu totul.
Conform celor spuse de primar, dar şi din ceea ce ZVJ a scris, în 2014 au fost date în folosinţă cele 4 blocuri de locuinţe sociale din Lonea. Tot anul trecut, a fost finalizată de la bugetul local şi grădiniţa de pe lângă Şcoala Gimnazi­ală nr. 6 din Cartierul 8 Martie (o investiţie necesară, din moment ce 113 preşcolari beneficiază de program normal şi 54 de program prelungit, astfel încât petrilenii din zonă nu mai trebuie să-i ducă pe cei mici la grădiniţele din Petroşani sau să-i înghesuie pe la alte grădiniţe din oraş! – meritul e cu atât mai mare cu cât această grădiniţă a fost realizată cu bani de la bugetul local).
Lucrările de reabilitare a Ambulatoriului au fost şi ele începute în 2014, primarul susţinând că la ora la care vorbim ele sunt în proporţie de circa 90% finalizate, urmând ca pe parcursul anului curent să se finalizeze, după care să înceapă partea de dotare cu aparatură şi mobilier. Tot în 2014, faţă de ceea ce era, 18 străzi din oraş au primit asfalt nou (zona cuprinsă între Cap Linie Lonea şi Cap Linie Petrila). Iar dacă vorbim de străzi, tot în 2014 a început şi asfaltarea străzilor din Colonia Brătianu (o promisiune din campanie a primarului), asta după ce zona a primit şi canalizare nouă prin proiectul ADI Apa Valea Jiului. Fireşte că primarul a reamintit şi de plata la zi a ajutoarelor sociale şi a salariilor însoţitorilor persoanelor cu handicap, lucru care nu se întâmplă din păcate întotdeauna la alte primării, existând restanţe cu lunile. Înfiinţarea celor două cabinete medicale şcolare, organizarea unor manifestări culturale îndrăgite de cetăţeni, precum „Zilele Oraşului” sau „Toamna Petrileană”, scutirea de la plata impozitelor a unui număr total de 723 de familii sau celebrarea şi premierea a 28 de familii care au împlinit 50 de ani de căsnicie (peste 700 în ultimii 10 ani) n-au fost uitate de primar. Pentru al doilea an la rând, primăria a terminat anul fără datorii şi cu excedent bugetar, chestiuni reamintite de Ilie Păducel în treacăt, spre finalul expunerii, deşi credem că acest lucru trebuia spus încă de la început. Nu-i puţin lucru pentru o primărie în condiţiile actuale.
Obiective principale pentru 2015 
La finalul conferinţei, primarul Păducel a ţinut să anunţe cetăţenii, prin intermediul presei locale, cu privire la obiectivele pe care le are în vedere în 2015. Amintim câteva, mai importante: finalizarea proiectului integrat de asfaltări străzi şi amenajări parcări, continuarea  lucrărilor de asfaltare la străzile din Cimpa – zona Birăoni, Colonie Cimpa, Burdeşti şi Valea Cimpii; continuarea şi finalizarea lucrărilor şi dotării la Ambulatoriu; continuarea lucrărilor la bisericile din oraş (în 2014 şi 2013 au fost efectuate lucrări, prin rotaţie, la biserici, în funcţie de necesarul stabilit cu cei răspunzători de parohii sau lăcaşe de cult, în 2015 acest program va continua cu bisericile cărora le-a venit rândul – finalizarea Bisericii din Cartierul 8 Martie, Biserica ortodoxă din Brătianu şi finalizarea Capelei din Cimpa); alimentarea cu apă potabilă a zonei Moliviş – proiect care se va derula prin ADI Apa Valea Jiului; finalizarea lucrărilor la reabilitarea termică a blocurilor şi „începerea unui nou program în acest sens” (edilul n-a dat detalii, dar se speră obţinerea unor fonduri europene); extinderea sistemului de supraveghere cu camere video în oraş; începerea lucrărilor privind modernizarea Căminul Cultural Cimpa; extinderea iluminatului public şi montarea de lămpi pe leduri (măsură de economisire a energiei electrice); continuarea demersurilor pentru trecerea drumului spre viitorul domeniu schiabil Şureanu în administrarea primăriei; finalizarea P.U.G. Petrila.

 

Comenteaza

Comenteaza