Petrila / Primul pas spre reabilitarea termică a liceului

86
de Alina PIPAN

Unul dintre proiectele finanțate cu bani europeni la Petrila este reabilitarea Colegiului Tehnic „Constantin Brâncuși”.

De fapt, fost colegiu, pentru că „Constantin Brâncuși” nu mai are această încadrare. Față de proiectele finanțate cu bani de la guvern, proiectele care primesc finanțare europeană trebuie să departajeze proiectarea tehnică și asistența tehnică de execuție și ele se fac de către firme diferite, pentru a exista certitudinea că banii se cheltuiesc corect.
Prin urmare, Primăria Petrila a scos la licitație serviciile de proiectare și asistența tehnică pentru suma de 34.000 lei.
Proiectantul ce va fi stabilit în urma unei licitații va realiza DTAC, PT+ DDE, caietul de sarcini, liste de cantități cu și fără valori, inclusiv întocmirea documentațiilor tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor cerute prin certificatul de urbanism și asistența tehnică din partea proiectantului pe toata perioada de execuție a lucrărilor pentru proiectul „Lucrări de intervenție la Colegiul Tehnic Constantin Brâncuși în scopul creșterii eficientei energetice”.

Comenteaza

Comenteaza