Proiectul Domeniului Schiabil Şureanu, / Îmbârligat în chestiuni birocratice

337
de Corneliu BRAN
Autorităţile oraşului Petrila întâmpină dificultăţi în implementarea proiectului „Domeniul schiabil Şureanu”
Încă din anul 2012
au fost demarate procedurile pentru dezvoltarea acestui proiect, care are drept scop promovarea turismului în Valea Jiului. În acest sens, Consiliul Local Petrila a aprobat încheierea unui acord de asociere cu SC Schi Şureanu SA pentru amenajarea unei pârtii de schi de interes public, prin dezvoltarea şi extinderea domeniului schiabil Şureanu de pe raza judeţului Alba pe raza oraşului Petrila.
30 ha petrilene
Pentru realizarea acestui obiectiv de investiţii Consiliul Local Petrila trebuie să asigure o suprafaţă de 30 de ha de teren, unde vor fi amplasate elementele de infrastructură necesare (stâlpi, instalaţii de transport pe cablu, construcţii cu caracter public etc.). Suprafaţa de teren menţionată trebuie scoasă din fondul forestier al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva şi trecută în domeniul public al oraşului Petrila. Primarul Ilie Păducel a apelat la colegul de partid Radu Bogdan Ţîmpău pentru a desluşi ițele ce încurcă implementarea acestui proiect.
Nedumeriri
Primarul a dorit să ştie dacă operaţiunea de scoatere a suprafeţei de 30 de ha de teren din administrarea statului şi transmiterea ei către autoritatea locală va beneficia de prevederile art. 4 alin 2 din Legea nr. 526/ 2003 privind aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, în sensul exceptării de la plata obligaţiilor băneşti, având în vedere că Petrila figurează în Anexa Legii nr. 526/ 2003 unde sunt cuprinse toate zonele cu potenţial de dezvoltare a turismului şi a sporturilor de iarnă. Transmiterea unor drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Romsilva în domeniul public al oraşului Petrila a fost comunicată în data de 26.06.2015 Guvernului României. În vederea emiterii acestei hotărâri au fost transmise în anexă suprafeţele care vor face obiectul acestei operaţiuni: Drumul auto Tuia-Auşelu identificat cu o lungime de 15,7 km şi o suprafaţă de 9,42 de ha conform datelor de inventar furnizate de către Ocolul Silvic Petroşani. Din măsurătorile realizate în sistem de proiecţie, 70 de tronsoane şi segmente au apărut cu erori, dat fiind faptul că amenajamentul silvic al Ocolului Silvic din Petroşani nu este realizat în acelaşi sistem.
Fără scutire de taxe
Din păcate, conform răspunsului de la Ministerul Mediului, scutirea de la plata obligaţiilor băneşti prevăzute la art. 4 alin. (2) din Legea nr.526/ 2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului „Schi în România”, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică doar pentru situaţia în care realizarea obiectivului se face de către unitatea administrativ-teritorială, aceasta fiind şi beneficiarul realizării obiectivului. În situaţia de faţă, realizarea obiectivului „Înfiinţarea Domeniului schiabil Şureanu – Petrila” trebuie să fie efectuată de către oraşul Petrila, iar beneficiar al respectivului obiectiv să fie tot oraşul Petrila. De asemenea, beneficiarul trebuie să îndeplinească inclusiv condiţia de a fi proprietar al terenului oferit în compensare.
Cadru legal nou pentru preluarea terenurilor
“Referitor la transmiterea de drumuri forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale, respectiv transmiterea către oraşul Petrila a drumului forestier Taia-Auşelu, vă comunicăm că a fost promovat un proiect de ordin de modificare a Ordinul ministrului

Comenteaza

Comenteaza