Scriitorul și jurnalistul Ioan Velica

435

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva organizează în ziua de 19 decembrie 2014, ora 1700, în incinta Deva Mall, etajul patru, Salle dʼOr, un eveniment cultural dedicat scriitorului și jurnalistului Ioan Velica, la împlinirea a 60 de ani. Cu acest prilej, Biblioteca Județeană îi va oferi și o biobibliografie.

Ioan Velica este un nume binecunoscut în viața literară și culturală a județului Hunedoara, cu precădere în Valea Jiului. S-a născut la 29 decembrie 1954, la Cluj. Din 1957 se stabileşte cu familia în oraşul Petrila, colonia Lonea, unde tatăl său era miner. Școala primară o urmează la Lonea (astăzi Şcoala Generală „Ana Colda”) și Petroşani, unde absolvă și Liceul Industrial Minier (astăzi Grupul Şcolar Minier „Dimitrie Leonida”).

După terminarea liceului, după ce a renunțat la ideea de a da admitere la I.A.T.C. Bucureşti, a devenit student la secţia subingineri a Institutului de Mine Petroşani. În perioada armatei, desfășoară activitate culturală în cadrul ansamblului artistic al unității militare, obținând și o medalie de laureat. În anul 1995 a absolvit cursurile Universităţii Tehnice Petroşani, devenind inginer electromecanic.

Organizator, regizor, prezentator

 

Încă din anul 1969, din prima clasă de liceu, începe o prestigioasă carieră artistică, fiind pe rând prezentator, actor momente vesele şi brigăzi artistice. A debutat pe scenă la vârsta de 11-12 ani, ca solist de muzică populară. A jucat în peste 400 de spectacole de revistă, satiră, umor, în 32 de piese de teatru, iar în anul 1980 a obţinut titlul de artist profesionist atestat gradul I în specialitatea prezentator-actor spectacole. A participat la spectacole de referinţă la Televiziunea Română. A fost şi director al Clubului Sindicatului EM Lupeni (1999-2006). A fost preocupat și de sport, fiind preşedinte al Clubului Sportiv „Jiul” din Petroşani, și a avut o pasiune pentru numismatică, fiind membru activ al Secţiei Numismatice Petroşani. O atenție deosebită a acordat-o istoriei și vieții sociale, economice, culturale, sportive din Valea Jiului, devenind un autentic cronicar al acestei zone, grație cărților pe care le-a publicat. A devenit, astfel, cel mai avizat și prestigios documentarist al Văii Jiului, fapt recunoscut de forurile judeţene şi naţionale.

De peste 20 de ani este prezent la toate manifestările cultural-artistice din cele şase oraşe ale Văii Jiului: Petrila, Petroşani, Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Uricani, în calitate de organizator, regizor, prezentator.

Activitatea literar-publicistică a început-o la ziarul „Steagul Roşu” din Petroşani în 1985. Datorită spiritului satiric vehement i s-a interzis apariția în presă. Ulterior a colaborat la  ziare şi reviste precum: „Zori noi”, „Relache”, „Matinal”, „Solstiţiu”, „Jurnalul Văi Jiului”, „Unda de şoc”, „Sport şoc”, „Arena”, „Sport-turism de Valea Jiului”, „Zona Specială”, „Exclusiv”, toate din Petroşani, „Meridian 23” din Lupeni şi „Detectivul”, „Justiţiarul” din Drobeta Turnu Severin, „Agora Literară” – Cluj Napoca.

A debutat editorial în anul 1993, la Editura Destin din Deva, cu lucrarea Călătorie prin vârstele Văii Jiului, scrisă împreună cu Carol Schreter. Este unul din autorii Dicţionarul scriitorilor din Vale, alături de Ioan Lascu, Mihai Barbu şi Marian Boboc.

Lucrările mai importante

Dintre lucrările mai importante menționăm: Lupeni ʼ29 – blestemul cărbunelui; Petroşaniul de altădată; D’ale vieţii (Schiţe şi publicistică);  Exploatarea minieră Bărbăteni – 35 de ani de existenţă (1965-2000); Lupeni ʼ77 – laboratorul puterii; Johnny Weissmuller, Greta Garbo şi Robert Taylor în… Parâng; Din amintirile unui oraş minier (Lupeni – mon amour); Vulcan. Schiţe monografice (colaborare); Minerul Lupeni – legendă continuă. 85 de ani de existenţă a echipei de rugby; Exploatarea Minieră Lupeni (1884-2004); Istoria Petroşaniului în date; Exploatarea Minieră Petrila – 145 de ani de exploatare continuă a cărbunelui (1859-2004) (coautor); Din amintirile unui oraş minier (Lupeni, mon amour) (coautor); Pagini din istoria evreilor din Valea Jiului; Paiaţa – schiţe umoristice; Pagini din istoria polonezilor din Valea Jiului; Pagini din istoria germanilor din Valea Jiului; E.M.Lonea – monografie 1873-2010 (coautor); Pagini din istoria maghiarilor din Valea Jiului; Pagini din istoria rromilor din Valea Jiului; Pagini din istoria fanfarelor din Valea Jiului; Octavian Goga: „Prin gura mea vorbeşte românismul” (coautor); Un tablou teatral într-un act de Iorgu Caragiali – o descoperire interesantă (coautor);România s-a cutremurat (Istoria cutremurului din 10 noiembrie 1940); Jurnal de pomană – schiţe umoristice; Carpe Diem – schiţe şi publicistică; Lexicon Valea Jiului (persoane, personaje, personalităţi).

De-a lungul activității sale multilaterale, Ioan Velica a primit numeroase distincții și premii, de la instituții și organizații de prestigiu. Întregul parcurs profesional, volumele publicate, premiile obținute precum și aprecierile celor care l-au cunoscut sunt amplu prezentate în biobibliografia Ioan Velica.

Manager, Ioan Sebastian Bara

http://voceahunedoarei.ro/

Comenteaza

Comenteaza