Se actualizează dosarele pentru acordarea stimulentului educaţional

273
de Alina PIPAN
Conform art. 2 din Legea 248/ 2015, stimulentul educaţional se acordă copiilor din familii defavorizate în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ câteva criterii.
Vârsta minimă a copilului este de 3 ani, vârsta maximă a copilului este de 6 ani, venitul net realizat în luna anterioară depunerii cererii să nu depăşească 284 lei/ membru de familie sunt criteriile care trebuie îndeplinite, şi, nu în ultimul rând, acordarea stimulentului este condiţionată de prezenţa zilnică a copilului la grădiniţă.
Stimulentul pentru anul şcolar 2015-2016 se acordă la cererea reprezentantului legal al copilului, depusă la sediul SPLAS în perioada 15.02.2016-29.04.2016. Orice modificare intervine în familie trebuie anunţată în termen de 15 zile. Stimulentul constă într-un tichet social ce poate fi utilizat numai pentru achiziţionarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte şi/sau rechizite.
Actele necesare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea stimulentului educaţional sunt: contract locuinţă, livret familie, carte de identitate, certificate naştere pentru toţi membrii familiei, certificat căsătorie, hotărâre judecătorească definitivă privind stabilirea domiciliului minorului (dacă este cazul), hotărâre divorţ dacă este cazul, adeverinţă salariat cu venitul net pentru luna anterioară depunerii cererii cu menţiunea dacă beneficiază sau nu de tichete de masă, cupon pensie, adeverinţă agricol, adeverinţă impozite şi taxe, adeverinţă fisc, adeverinţă de la grădiniţă (dovada înscrierii), alte documente în funcţie de situaţia fiecărui caz.

Comenteaza

Comenteaza