Ţurcaş, un confuzat consilier local petrilean: / „Sunt puţin confuz, un pic băgat în ceaţă. Deci, o să vă rog… Io o să mă abţin…”

331
de Corneliu BRAN
Aşa cum s-a stabilit încă de săptămâna trecută la şedinţa ordinară de pe luna ianuarie, ieri, 4 februarie, în sala de şedinţe a Primăriei Petrila, a avut loc, începând cu orele 13:00, o şedinţă extraordinară de consiliu local.
20 de proiecte de hotărâre
Pe ordinea de zi au existat iniţial 11 proiec­te de hotărâre, însă, suplimentar, Executivul a venit cu alte 9 proiecte de hotărâre. Toate au vizat aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Reparaţii şi modernizare străzi în oraşul Petrila”, fiind vorba de 9 străzi distincte, pentru fiecare proiect în parte. Cu excepţia a trei dintre ele, toate proiectele au trecut de vot. Două dintre acestea le vom detalia mai jos, iar al treilea viza alocarea sumei de 1.000 lei unei edituri bucureştene pentru tipărirea unei cărţi scrise de Ioan Ranţa.
Un alt proiect, care viza „achiziţionarea serviciilor de publicitate media”, a trecut, dar nu în forma propusă de primar, ci în forma propusă de un obscur consilier, susţinut de tot grupul consilierilor social-democraţi, de cei doi consilieri independenţi, de consilierul Boantă şi de consilierul PP-DD Matei. Adică, se vor aloca 10.000 lei pentru prima parte a anului, urmând ca în vară să se facă o rectificare de buget, unde să se mai aloce alţi bani, „dacă este cazul”…
Nedumeriri, nedumeriri…
De primul punct de pe ordinea de zi am discutat în ZVJ, odată cu prezentarea materialului ce avea în atenţie iniţiativa crescătorului de animale Ilie Bălănesc, care cerea ca avansul de 30% ce trebuie dat la început de an, la închirierile de păşuni, cum se prevede în contract, să fie dat în trimestrul IV al anului, atunci când crescătorii primesc banii de la APIA, deci au bani.
În opinia primarului Ilie Păducel, a juristului Toma Vărgatu, a consilierilor Ioan Temneanu, Doiniţa Bălănesc, Cornel Preda, precum şi a crescătorului de animale Ilie Bălănesc, prezent de asemenea la şedinţă (care cu toţii au luat cuvântul în plenul şedinţei), acest proiect trebuia votat fără clipire, „dacă dorim, într-adevăr, să-i ajutăm pe toţi crescătorii de animale de pe raza oraşului Petrila, nu numai pe domnul Bălănesc, care şi aşa plăteşte la chirie cel mai mare preţ nu din Petrila, ci din judeţ, poate şi din ţară, două miliarde lei pe an”, cum a precizat Ioan Temneanu.
Nu numai că lucrurile n-au stat aşa, ci s-au încurcat şi mai rău pe parcursul discuţiei despre proiect, preşedintele de şedinţă Florin Ţurcaş fiind se pare doritor să nu treacă acest proiect. Nu ştim de ce, dar aşa a părut, dacă a spus ce-a spus teatral, că altfel… dacă aşa şi gândeşte, înseamnă că omul are o problemă! Altfel nu se explică cuvintele sale (redăm exact cum s-a exprimat domnul consilier): „Mi se pare puţin… primul proiect şi proiectul nr. 8 că au oarecare legătură. Cred io. Sunt puţin confuz, un pic băgat în ceaţă. Deci o să vă rog… io o să mă abţin. Deci până… nu ştiu, deci până vedem despre ce-i vorba… Da, domnule Matei, dar eu aş fi vrut să fie unul după altul (proiectele 1 şi 8 – n.r.)… Şi atunci cred că sunt puţin contradictorii. Şi atunci cum facem, votăm unul, îl trecem pe altul, votăm al doilea şi-l facem pe primul? Deci, încă nu sunt în clar, credeţi-mă!”.
Lămuriri şi iar lămuriri…
La atâta neştiinţă şi nedumerire, secretarul Toma Vărgatu a ţinut să dea lămuriri, legat de proiectul 1, dar şi de proiectul 8, un proiect care prevedea „rezilierea contractului de închiriere nr. 5613846/12.05 2014” (este vorba de contractul încheiat de primărie cu crescătorul Ilie Bălănesc, care, pentru că a întârziat cu banii şi a plătit abia la jumătatea lui ianuarie 2015 a doua tranşă de bani prevăzută în contract, plus penali­zările de rigoare, avea specificat în contract că la orice întârziere contractul se reziliază cu acordul consiliului local! – vă daţi seama, după ce omul plăteşte două miliarde lei, plus penalizările, ce mizerie!).
„Referitor la proiectul nr. 1, acesta este vala­bil la sesizarea domnului Bălănesc, dar putea să fie oricare chiriaş al vreunei păşuni de pe raza oraşului Petrila, care să propună ce a propus domnul Bălănesc, adică plata ultimei tranşe – cea de-a doua – să fie făcută când intră banii de la APIA. E valabil acest lucru, prin acest proiect, pentru toate păşunile de pe raza oraşului, nu este valabil numai pentru domnul Bălănesc, sau numai pentru altcineva, ci pentru toţi chiriaşii. Practic, ce facem? Modificăm un articol prin contractul cadru, care a fost aprobat de dumneavoastră, şi care e un lucru în interesul crescătorilor de animale din Petrila”.
Imediat, consilierul Ţurcaş i-a răspuns secre­tarului: „E adevărat, dar toţi ştim că şi primul proiect a fost iniţiat de domnul primar, aşa şi scrie domnul primar Păducel, la iniţiativa domnului Bălănesc… la fel şi proiectul 8, tot iniţiator este domnul primar. Şi sunt contradictorii… Repet, eu o să mă abţin. Bun, domnul Temneanu, vă rugăm…”.
„Este un proiect pe care noi l-am discutat la şedinţa trecută, cerând Executivului să vină cu proiectul scris la şedinţa aceasta. Din punctul meu de vedere, proiectul 1 este conform discuţiilor pe care le-am avut la şedinţa ordinară… E un proiect care vine în sprijinul tuturor celor care au păşuni închiriate. Nu discut acum de proiectul 8. Proiectul 8 îl vom discuta când ajungem la el, dacă mai este oportun sau nu ce prevede el, în sensul dacă mai este necesară rezilierea contractului sau nu”, i-a răspuns preşedintelui de şedinţă consilierul Temneanu. După alte răspunsuri date de consilierii Preda şi Doiniţa Bălănesc, consiliera aducându-i aminte consilierului Ţurcaş că la şedinţa trecută toată lumea a fost de acord cu acest proiect, iar acum „aţi uitat ce-aţi vorbit aici”, alte comentarii nu s-au mai făcut.
Un vot care nu apără deloc interesul cetăţeanului!
Florin Ţurcaş a supus proiectul la vot, când, surpriză: toţi consilierii social-democraţi, împreună cu cei doi consilieri independenţi şi cu consilierul PP-DD, precum şi cu viceprimarul şi preşedintele de şedinţă Ţurcaş s-au abţinut ori au votat împotrivă. Doar cu votul consilierilor Temneanu, Bălănesc şi al celor din grupul PDL, fireşte că proiectul n-a trecut. Astfel, crescătorii de animale care au păşuni închiriate vor trebui să plătească ca şi până acum acel avans de 30%.
Explicaţiile datului cu… subsemnatul
În ceea ce priveşte proiectul nr. 8, după lungi şi lungi discuţii, inclusiv cereri care au sunat în sală hazliu, de genul „să vină Maricica cu bugetul…”, proiectul n-a trecut, spre bucuria primarului Ilie Păducel care, înainte de votarea proiectului, a spus des­chis că şi-ar dori ca proiectul să nu treacă.
E şi normal, doar n-o să reziliezi un contract baban de la o persoană fizică, de 2 miliarde lei, pentru o clauză dintr-un contract aiurea, dar care te obligă, după lege, să supui rezilierea contractului în plenul consiliului local, printr-un proiect. Secretarul Toma Vărgatu a încercat să-i explice nedu­meritului (teatral) preşedinte de şedinţă, că dacă n-ar fi făcut acest proiect, probabil că împreună cu primarul mergeau iar la poliţie să dea cu subsemnatul. „Noi avem foarte mulţi prieteni, suntem monitorizaţi mai tare decât cei de la Bucureşti… DNA şi alţii. Încât, dacă nu săptămânal, cel puţin de două ori pe săptămână mergem la poliţie să dăm cu subsemnatul… Referitor la domnul Bălănesc, la alţii… fiind întrebaţi de ce am făcut aşa şi n-am făcut altcumva. În contractul domnului Bălănesc este o clauză contractuală, pe care dumneavoastră, consiliul local, aţi aprobat-o, s-a făcut licitaţie. În acea clauză se spune: banii se dau în două tranşe la data de… şi la data de… Dacă nu se dau la data menţionată, se reziliază contractul, prin hotărârea consiliului local. Noi vă prezentăm o situaţie, prin acest proiect nr. 8, în care domnul Bălănesc nu a respectat clauza din contract, dar care, totuşi, a plătit, inclusiv penalizările de întâr­ziere. Dar tocmai asta era că trebuia să venim cu acest proiect, altfel aveam proble­me. Noi dacă nu veneam cu proiectul a­ces­ta, prietenii spuneau cine ştie ce afaceri are Vărgatu şi cu primarul, pe tema cu Bălănesc sau cu oricine care nu plăteşte la timp. Noi v-am prezentat situaţia de fapt, consiliul local poate să hotărască să rezilieze sau nu contractul, prin aprobarea sau respingerea acestui proiect”, le-a spus secretarul Vărgatu consilierilor.
O acuzaţie publică foarte gravă!
După alte şi alte intervenţii, în care toţi consilierii care au vorbit au fost în favoarea nerezilierii contractului, primarul a fost întrebat de consilierii social-democraţi cine din sală a pus presiune pe Executiv cu acest caz? Primarul a răspuns că nu este în sală cel care a pus presiune, dar că doamna funcţionar Iancu, din câte am înţeles de la Biroul Agricol, poate spune cine face presiune: „A făcut presiuni, cum face de fie­care dată şi cu alte cazuri, ameninţându-ne, domnul Dorin Curtean. De data aceasta l-am şi înregistrat, că m-am săturat de presiuni aşa cum spune domnul primar şi de cât ne ameninţă”. După acest moment, Florin Ţurcaş s-a arătat destul de uimit şi n-a mai prea vorbit, semn că nu se aştepta ca doamna Ianc să spună cu subiect şi predicat un nume, tocmai în plenul şedinţei, cu atâţia martori. O acuzaţie foarte gravă. Care, dacă va fi dovedită de funcţionar, s-ar putea să constituie o problemă pentru cel numit: fostul administrator public al oraşului!
Măcar la acest proiect s-a făcut dreptate! 
Trecându-se la vot, toată lumea s-a abţinut sau a votat împotrivă, proiectul 8 netre­când. Astfel, Ilie Bălănesc rămâne în continu­are chiriaş de păşune cu acte-n regu­lă, cele 300 de oi ale sale rămânând în continuare pe păşunea în care a investit foarte mulţi bani numai ca să-şi tragă, pe vreo 2 kilometri, apa, plus alte şi alte lucrări anuale. Practic, s-a făcut dreptate! Păcat de proiectul 1, dar, cum spunea consilierul Ioan Temneanu, dacă toţi crescătorii vor veni cu cereri scrise, cum a procedat şi crescătorul de animale Bălănesc, proiectul ar putea fi repus pe tapet. Şi poate data viitoare preşedintele de şedinţă şi consilierii social-democraţi vor gândi să ajute nişte oameni care sunt din Petrila şi care plătesc chirii grase, bani care apoi se regăsesc în bugetul local. Adică acel buget care e păstorit tocmai de ei, consilierii, şi de care are nevoie un oraş întreg. Oraş cu cetăţeni care le-au acordat în 2012 votul, având încredere în respectivii consilieri. Vedeţi cum se leagă lucrurile…
Vom reveni şi cu celelalte proiecte discutate.

 

Comenteaza

Comenteaza