Petrileanul GHEORGHE BOBAR, presedinte CAR PETRILA

1266

PROMOVARE C.A.R. Petrila, continuitate și ascendență

Situat în zona centrală a orașului Petrila, la origine denumit Peterella, oraş cu o populaţie de cca 25.000 de locuitori având ca ocupaţie principală extragerea cărbunelui, Casa de Ajutor Reciproc  Petrila a luat naştere în anul 1952, din nevoia întrajutorării celor ce lucrau în cadrul exploatării miniere Petrila, cea mai veche mină de cărbune din Valea Jiului.

Anul 1997 a adus cu sine însă, restructurarea masivă a mineritului din zonă, E.M. Petrila reducându-și prin restructurări succesive efectivul de salariaţi la mai puţin de jumătate, ceea ce a dus şi la retragerea unui număr important de membri , prin urmare, după 50 de ani de funcţionare în cadrul unui sediu ce aparținea minei Petrila, respectiv în vara anului 2002, C.A.R. Petrila şi-a mutat activitatea într-un sediu modern situat în centrul oraşului. Prin externalizarea din întreprindere, casa de ajutor reciproc Petrila şi-a diversificat activitatea fiind recunoscută în prezent atât pe plan local, cât şi la nivel naţional pentru performanţele deosebite şi pentru calitatea serviciilor oferite membrilor şi în mod deosebit a gamei de împrumuturi practicate ,fiind considerată cea mai sigură şi la îndemână posibilitate de economisire convenabilă şi de accesare rapidă şi ieftină a împrumuturilor.

Încă de la înființare s-a acordat o mare atenție modului în care sunt tratați membri, arătându-le acestora că suntem deschiși permanent spre problemele lor, sub premiza “NOUĂ NE PASĂ”.

Nouă ne pasă deoarece suntem capabili să le înțelegem nevoile, să găsim soluții care să-i ajute chiar și în cazurile mai deosebite atunci când întâmpină greutăți financiare.

De ce alegi C.A.R. Petrila ?

Pentru că este prezentă şi răspunde prompt la solicitările membrilor, are grijă de economiile acumulate de membri la fondurile sociale proprii prin bonificarea anuală în condiții avantajoase și mai ales pentru că membrii se ajută între ei pentru rezolvarea oricăror probleme financiare și nu numai.

Ultimii ani au reprezentat pentru C.A.R. Petrila ani cu rezultate deosebite la majoritatea indicatorilor de analiză a performanței activității. Rezultatele obținute reflectă un trend ascendent atât pe plan financiar cât și ca imagine, prestanță și profesionalism .

Cu un fond social mediu de 3610 lei /membru s-au acordat în cursul anului 2014, 3673 de împrumuturi în valoare de 19.118.420 lei .

Efectivul casei a crescut de la an la an fiind în prezent de peste 5100 de membri. O creștere semnificativă obținută prin păstrarea unei conexiuni permanente între problemele membrilor și interesul C.A.R. Petrila ,acestora satisfăcându-li-se nevoile, cerințele și așteptările, bucurându-se de respect în cadrul instituției noastre.

Evoluția numărului de membri

Fondul social al membrilor a atins în anul 2014 valoarea de  16.997.907 lei înregistrând o creștere de 462% față de anul 2004  și o creștere de 64% față de anul 2010. Această creștere reflectă în mare măsură încrederea membrilor bazată pe faptul că C.A.R. Petrila utilizează eficient aceste fonduri în acordarea de împrumuturi, fapt ce a făcut necesară extinderea activității în teritoriu și deschiderea de noi agenții .

Astfel,în septembrie 2013 C.A.R. Petrila  a deschis un prim punct de lucru în municipiul Vulcan, agenție ce a a ajuns la sfârșitul anului 2014 să deservească 1539 de membri. Alte două agenții au fost deschise în cea de-a doua jumătate a anului trecut: agenția Motru și agenția Târgu Jiu, acestea ajungând astăzi să aibă înscriși aproximativ 900 de membri.

În perioada următoare se dorește diversificarea gamei de împrumuturi, promovarea de împrumuturi promoționale care ar trebui să acopere nevoile oamenilor din diversele segmente sociale aflate în dificultate.

 Tipuri de împrumuturi:

-Împrumutul egal cu fondul social:

 • Nu necesită giranți;
 • Nu sunt necesare alte acte (cupon de pensie, adeverință de salariu);
 • Perioada de creditare este de până la 5 ani;

-Împrumutul tradițional:

 • Valoare 3-5 ori fondul social deținut de membru;
 • Dobânda se achită în rate lunare;
 • Perioada de creditare este de până la 5 ani;

-Împrumutul de urgență:

 • Pe termen de 1,2,3,4 săptămâni;
 • Dobânda se achită odată cu restituirea împrumutului;
 • Este independent de fondul social;
 • Împrumutul pe termen scurt, mediu și lung:
  • Perioada de creditare este de până la 5 ani;
  • Dobânda se achită lunar odată cu rata;
  • Este independent de fondul social;
 • Împrumutul suplimentar:
  • Perioada de creditare este de până la 5 ani;
  • Dobânda se achită lunar odată cu rata;
  • Este independent de fondul social;
 • Împrumuturile speciale:
  • Se acordă în cazuri și nevoi deosebite membrilor care au dat dovadă de corectitudine în colaborarea cu C.A.R. Petrila I.F.N.
  • Perioada de creditare este determinată de nevoia deosebită a membrilor (până la 10 ani);
  • Sunt independente de fondurile sociale

Garanții necesare:

 • Personale – giranți;
 • Imobiliare;
 • Fondul social acumulat de fiecare membru prin depuneri lunare, poate constitui garanție pentru orice tip de împrumut

AVANTAJE

Acces rapid la împrumuturi;

 • Dobânzi REDUSE pentru împrumuturile acordate;
 • Dobânzi ATRACTIVE acordate anual pentru fondul social deținut de fiecare membru;
 • Ajutor de deces NERAMBURSABIL:
 • Consiliere GRATUITĂ din partea personalului C.A.R.;
 • Eliminarea formularisticii complicate;
 • Nu se percepe COMISION la analiza cererii de împrumut;
 • Nu se percepe COMISION de gestionare a fondurilor;
 • Transparență în activitate;
 • Fără comisioane ascunse;
 • Confidențialitate garantată;
 • Flexibilitate în derularea împrumuturilor;

   Ajutorul de deces NERAMBURSABIL:

 • Se acordă fără a se percepe o contribuție lunară din partea membrului C.A.R.;
 • Valoarea maximă acordată este 1.500 lei în funcție de vechimea membrului în cadrul C.A.R.

Pentru activitatea desfășurată, C.A.R. Petrila a ocupat în perioada 2005-2009 locul I în cadrul Uniunii Teritoriale şi unul din primele trei locuri până în prezent, precum şi un meritat loc II în topul primelor 10 case afiliate Uniunii Naţionale a C.A.R. a salariaţilor din România pentru activitatea desfăşurată, performanţele acestei case fiind meritorii cu atât mai mult cu cât casa este operaţională într-o zonă cu probleme sociale deosebite.

C.A.R. Petrila manifestă o continuă  preocupare pentru  găsirea de soluţii pentru a se lărgi permanent sfera serviciilor oferite, pentru continuarea activităţii casei la acelaşi nivel de performanţă și nu în ultimul rând pentru a fi un adevărat sprijin pentru membrii ei și pentru familiile acestora.

Gazeta de dimineata

Comenteaza

Comenteaza