Plantatie de fructe de pãdure la Petrila

1478

O plantatie de fructe de pãdure s-ar putea realiza pe raza orasului Petrila. Pe ordinea de zi a sedintei de Consiliu Local se regãseste un proiect de hotãrâre care prevede “aprobarea încheierii unei asocieri între Unitatea administrative Teritorialã Orasul Petrila sI SC Edil Sal Prest SA”.
Dacã proiectul va fi aprobat se va realiza o plantatie de fructe de pãdure, fondurile urmând a fiaccesate prin Programul National de Dezvoltare Ruralã. “Subscrisa SC Edil Sal Prest SA (…), vã solicitãm o asociere având ca scop urmãtoarele: dezvoltarea economicã a orasului Petrila prin înfiintarea unor plantatii de fructe de pãdure si crearea unor noi locuri de muncã, obiective pe care dorim sã le realizãm prin accesarea Fondurilor Europene cuprinse în programul PNDR, mãsura 4.1a – investitii în exploatatii pomicole. În vederea asocierii solicitãm urmãtoarele terenuri: terenurile situate pe dealurile Maleii din oras Petrila, terenurile situate pe str. Ana Colda din oras. Petrila în vederea amenajãrii unor sere”, aratã reprezentantii Edil Sal Prest în solicitarea adresatã Consiliului Local al orasului Petrila.  Edilii considerã asocierea ca fiind beneficã, în conditiile în care ar fi create noi locuri de muncã pe raza localitãtii.  “Având în vedere adresa nr. 243222/2017 a SC Edil Sal Prest SA, societatea la care actionar unic este Consiliul Local al orasului Petrila, prin care solicitã încheierea unei asocieri în vederea amenajãrii sI exploatãrii unei plantatii de fructe de pãdure, tinând seama de faptul cã, prin realizarea obiectivului mai sus mentionat societatea se va  dezvolta sI se vor crea noi locuri de muncã (…) considerãm cã este oportunã asocierea solicitatã”,  aratã primarul orasului Petrila, Vasile Jurca, în nota de fundamentare a proiectului supus spre aprobarea consilierilor locali.
Pentru ca proiectul sã fie implementat este nevoie de acceptul consilierilor locali. Potrivit ghidului de finantare, prin aceasta sub-mãsura de finantare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru activitãti care vizeazã sprijinul fermierilor în domeniul exploatatiilor pomicole.  Solicitantii eligibili sunt fermierii definiti conform Regulamentului (CE) 1307/ 2013, art. 4,  ca fiind persoane fizice sau juridice sau un grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic pe care un astfel de grup si  membrii sãi îl detin în temeiul  legislatiei nationale, ale cãror exploatatii se situeazã pe teritoriul României si care desfãsoarã o activitate agricolã.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza