Precum, odinioară, lupta de clasă / Încleştarea momârlanilor pentru conducerea „Obştii Jiene” se ascute pe zi ce trece

313
Recent, au avut alegeri pentru alegerea preşedintelui la Asociaţia Composesorală „Obştea Jiană” din Petrila. Aceasta este continuatoarea composesoratului „foştilor urbanişti din comuna Petrila şi a membrilor composesori”.
Preşedintele, împreună cu un consiliu format din cinci membri, administrează „pădurile şi păşunile alpine – fostele proprietăţi ale membrilor composesori cât şi ale urbaniştilor din comuna Petrila – situate în raza teritorială a oraşului Petrila şi oraşului Petroşani”.
Proprietăţile celor care formează acest composesorat sunt formate din terenuri de păşunat, terenuri împădurite şi terenuri neproductive. Terenurile respective erau, în momentul asocierii proprietarilor în „Obştea Jiană”, în suprafaţă totală de 5.818,10 hectare, din care 4.816,10 ha reprezintă pădurea, iar 1.002 ha – păşunea.
Preşedintele asociaţiei, Aurel Marhan, a fixat data alegerilor pentru funcţiile de conducere din „Obştea Jiană” pe data de 27 aprilie 2014. Statutul obştii spune că hotărârile se iau, în adunările generale, dacă acestea sunt legal constituite. Asta înseamnă că, la prima adunare, trebuie să fie prezenţi cel puţin „50% plus 1” din membrii obştii.
La 27 aprilie a.c. din cei 820 de asociaţi au fost prezenţi doar 71. Nefiind legal constituită, a fost convocată o a doua adunare pentru data de 4 mai a.c. Atunci au fost prezente 419 persoane.
La funcţia de preşedinte au candidat ing. Aurel Marhan şi ing. Ilie Bălănescu. Cele două tabere au avut, fiecare, partizani înfocaţi. A câştigat dl. Marhan, dar tabăra care a pierdut reclamă fraudarea alegerilor şi incorectitudinea desfăşurării procesului electoral. Prin urmare, ne informează profesorul Gheorghe Boantă, alegerile vor fi contestate la judecătorie în termenul legal de 15 zile de la alegeri. Ceea ce reproşează partea învinsă e faptul că învingătorii au avut la îndemână o portavoce (ce ar fi fost folosită, în exces, de dl. Dumitru Răscoleanu-Negoi), iar cei din sală nu s-au putut auzi deloc. Apoi, e incriminată şi modalitatea în care s-a desfăşurat procesul de vot. Cei de la prezidiu îi invitau, cu prioritate, să-l voteze pe dl. Marhan şi, abia apoi, au cerut să-şi exercite votul cei care voiau să-l vadă preşedinte pe dl. Bălănescu. Din acest motiv, mulţi dintre susţinătorii fostului director general al RAH-ului nici nu au mai apucat să voteze, părăsind scârbiţi sala.
De ce pun, acum, membrii Obştii Jiene atâta patimă în alegerea preşedintelui? Un posibil răspuns ar putea fi găsit în subvenţiile APIA, care au înfierbântat, definitiv, capetele asociaţilor. Alte acuze incriminează şi faptul că preşedintele şi consiliul de administraţie ar fi dispus, în mod discreţionar, de averea comună. Apoi, potrivit Statutului Obştii Jiene, remuneraţia membrilor Consiliului de Administraţie este cam de 10% „din contrava-
loarea cotelor părţi rezultate din valorificarea masei lemnoase şi al altor venituri colaterale”. Se zice că suma ar fi extrem de consistentă.
Statutul vorbeşte, apoi, despre „investiţii şi diverse îmbunătăţiri imobiliare cu caracter zootehnic, forestier, turistic, piscicol şi vânatu­lui”, care ar fi trebuit realizate de cei aflaţi în fruntea obştii. Iar despre ele se spune că, vorba lui Caragiale, „sunt sublime, dar lipsesc cu desăvârşire”.
Administratorii au un mandat de 5 ani şi li se cere, în mod imperativ, să fie „ataşaţi intereselor generale ale coproprietarilor”. Aici e, de fapt, cheia problemei. Au fost sau nu au fost administratorii Obştii în acord cu art.8, alin.1, lit. c din Statut?
Probabil că toate aceste acuze, fondate sau nu, se vor regăsi în contestaţia pe care tabăra adversă d-lui Marhan o vor înainta Judecătoriei Petroşani. Până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabile va fi, în Obştea Jiană, un necesar status quo. Vom reveni.

de Mihai BARBU

Comenteaza

Comenteaza