Pregãtiri la Mina Petrila pentru investitori

245

Mina Petrila a fost închisã, mai sunt doar lucrãri de ecologizare, însã, edilii acestui oras pregãtesc spatiul pentru viitoarele investitii. De fapt, s-a pus mereu problema cã, dacã ar veni investitori, nu au spatii suficient de mari, iar pe fostul perimetru minier s-ar preta orice investitie ce necesitã instalarea de hale industriale. Tocmai de aceea, investitiile de acum duc spre acest loc toate utilitãtile.

Citeste mai mult pe..,

Pregãtiri la Mina Petrila pentru investitori

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza