Primarul Ilie Păducel consideră necesar controlul activităților administrativ-financiare a asociațiilor de proprietari, periodic, prin sondaj

239
de Ziarul Vaii Jiului

Primarul Ilie Păducel pune la dispoziția publicului larg noul regulament pentru îndrumarea şi coordonarea asociaţiilor de proprietari, precum şi desfăşurarea controlului financiar-contabil la asociaţiile de proprietari din orașul Petrila. Era nevoie absolută de un asemenea regulament. El este acum sub formă de proiect, până la data de 19 septembrie se pot propune sugestii.  Iată ce conține, pe scurt, acest nou regulament.

Având în vedere sprijinul și implicarea necondiționată a consiliului local în demersurile asociațiilor de proprietari, se impune, de asemenea, controlul asupra activităţii financiar-contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari de către consiliul local cu sprijinul aparatului propriu al consiliilor judeţene, așa cum prevede legea.

În primărie există Compartimentul Asociaţii de Proprietari care are în principal următoarele atribuţii în îndrumarea şi sprijinirea asociaţiilor de proprietari: informarea, organizarea de ședințe de îndrumare, sprijin, control administrativ-financiar. Acest compartiment asigură consultanţă privind constituirea asociaţiilor de proprietari .

Regulamentul reglementează modul de efectuare a controlului financiar-contabil şi de gestiune la asociaţiile de proprietari, de către persoanele împuternicite, în limita competenţelor date de normele legale în vigoare. Asociațiile vor fi anunțate din timp asupra verificărilor.  Acesta se va efectua de către  persoane cu pregătire în domeniul financiar-contabil, tehnic, juridic, împuternicite de către primar. Controlul va fi efectuat prin sondaj şi în baza documentelor şi actelor justificative puse la dispoziţia personalului de specialitate, pe un an de zile, şi numai în situaţia în care se constată deficienţe se va extinde verificarea şi asupra documentelor aferente anilor anteriori. Control financiar-contabil şi de gestiune se exercită de persoanele prevăzute la art. 9, din oficiu, ori la solicitarea unuia sau mai multor membri ai asociaţiei de proprietari. Se vor verifica astfel toate operațiunile realizate în cadrul asociației, pentru a fi evitate erorile, evaziunile, încălcarea drepturilor proprietarilor.

Regulamentul pune pe tapet și obligațiile asociațiilor de proprietar. Acestea sunt obligate să pună la dispoziţia persoanelor împuternicite de către primar, prin dispoziţie, pentru efectuarea controlului, toate documentele solicitate, să prezinte spre verificare valorile oferite de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare. Constituie obligaţii ale reprezentantului legal al asociaţiei de proprietari să prezinte în cadrul adunărilor generale ale asociaţiilor de proprietari procesele-verbale de control întocmite de către organele de control cu prezentarea concluziilor şi măsurilor impuse în urma controlului. Să depună la compartimentele specializate din cadrul autorității publice locale a tuturor modificărilor intervenite în structura organizatorică a asociaţiei de proprietari, în termen de 30 de zile de la data modificării. Cine nu se va supune va plăti amenzi cuprinse între 250 lei și 2.500 lei.

Documentul complet este postat pe site-ul primăriei, dar și la afișierul acesteia de la sediu.

 

Comenteaza

Comenteaza