Primarul Ilie Păducel (re)confirmă: Cazurile sociale din blocurile 26, 27 şi 33 (8 Martie) – în atenţia permanentă a administraţiei publice locale din Petrila

228
de Cătălin DOCEA
Având în vedere situaţia dificilă în care se află locatarii blocurilor nr. 26, 27 şi 33 de pe strada 8 Martie din oraşul Petrila, reprezentanţii administraţiei publice locale au fost nevoiţi să intervină permanent, în special financiar. Iar sumele, după cum veţi vedea în cele ce urmează, au fost mai mereu importante. O componentă semnificativă a fost însă şi cea a lucrărilor executate pentru confortul locatarilor. Felul în care mulţi dintre cei ce locuiesc în blocurile menţionate înţeleg să întreţină ceea ce face administraţia locală lasă, însă, de dorit.
“Nu cred că există,…
…la nivelul Văii Jiului, cetăţeni în sprijinul cărora o administraţie locală să fi intervenit mai mult decât s-a întâmplat la Petrila”, spune Ilie Păducel, primarul localităţii. Poate, am adăuga noi, de multe ori cetăţenii din alte zone au fost dezavantajaţi pentru că, fiind în special vorba de cazuri sociale, cetăţenii din blocurile amintite s-au aflat mereu în fruntea listei cu priorităţi.
În privinţa ajutoarelor strict de ordin financiar, pentru locatarii blocurilor amintite s-a intervenit pe mai multe linii, în baza prevederilor legale.
Astfel, 75 de persoane (mai exact 22 de familii) beneficiază de venitul minim garantat (VMG). În baza HCL 4/2014, cetăţenilor din zona respectivă li s-a acordat contravaloarea a 3 mc apă/ persoana beneficiară de ajutor social (15 familii – 49 de persoane), contravaloarea a 75 kW la consumul de energie electrică (pentru două familii). În plus, suma medie lunară acordată pentru consumul de apă a fost de 1.600 de lei, în lunile ianu­arie – aprilie a.c., achitându-se în totalitate 6.434,07 lei. Mai mult, pentru consumul de energie electrică, în lunile ianuarie – martie a.c. s-a achitat suma de 1.825 de lei, adică o medie lunară de peste 600 de lei.
În aceeaşi zonă… 
…locuiesc şi beneficiari ai alocaţiei de susţinere familială. Vorbim de un număr total de 15 familii, 8 dintre acestea fiind monoparentale. Un număr de 28 de persoane, provenind din 8 familii, beneficiază de raţie zilnică la cantina de ajutor social.
Pentru sezonul rece, în perioada ianuarie – martie 2014, un număr de 27 de familii au beneficiat de ajutorul pentru încălzire (cu energie electrică sau gaz).
Un sprijin important pentru locatarii acestor blocuri a venit, de asemenea, în baza programului PEAD 2013-2014, prin care s-au acordat 9 (nouă) categorii de alimente pentru un număr de 14 pensionari, 30 de persoane cu handicap şi 70 de persoane (23 de familii) beneficiare de ajutor social. La redistribuire, de alimente au mai beneficiat 19 familii, adică 68 de persoane.
Tot pe linia prestaţiilor sociale, 
s-au acordat persoanelor din aceste blocuri 450 de tichete a 50 de lei fiecare pentru Sf. Paşti, vizaţi fiind beneficiarii de VMG (29 de familii), dar şi 19 persoane cu handicap.
La blocul nr. 26,…
…după cum reiese şi din datele puse la dispoziţie de administraţia publică locală, s-au efectuat reparaţii şi branşament la apă pentru apartamentul nr. 11, valoarea totală a lucrărilor fiind de 9.589,96 de lei. Reparaţii s-au făcut şi la apartamentul cu nr. 9, valoa­rea totală a acestora ridicându-se la suma de 16.559,29 de lei. Pentru înlocuirea tubulaturii de evacuare a deşeurilor menajere, investiţia s-a ridicat la suma de 12.830,30 de lei, în timp ce hidroizolaţia şi reparaţiile interioare la holul ultimului etaj s-au ridicat la suma de 60.264,72 de lei. La un simplu calcul, nota de plată pentru cele mai recente lucrări la blocul cu nr. 26 de pe strada 8 Martie s-a ridicat la aproape 1 miliard de lei vechi. Mai exact, 99.244,27 lei. Ar mai fi de adăugat că, tot aici, s-a intervenit pentru reparaţii la casa scării, copertină, uşa şi scările de la intrare.
Investiţiile la blocul nr. 27…
…s-au ridicat la suma de 21.480,30 de lei. S-a intervenit pentru înlocuirea tubulaturii de evacuare a deşeurilor menajere (12.830,30 lei) şi împrejmuirea punctului gospodăresc (8.650 lei).
De departe, cele mai…
…mari probleme s-au înregistrat la blocul nr. 33. Au fost necesare reparaţii la apartamentul nr. 70, în sumă de 13.308,06 lei, s-a înlocuit tubulatura de evacuare a deşeurilor menajere (12.830,30 lei), iar împrejmuirea punctului de colectare a deşeurilor menajere a costat 7.590 de lei. Nota de plată, parţială, s-a ridicat la suma de 33.728,36 lei.
Nu trebuie uitat că, tot la acest bloc, la nivelul anului 2011 s-a făcut instalaţie nouă şi contorizare separată pentru fiecare apartament.
De asemenea, în anul 2013, pe fondul furturilor şi branşărilor ilegale de la blocul cu nr. 33, instalaţia de energie electrică a luat foc. Remedierea a fost achitată de către Primăria oraşului Petrila, din banii colectaţi de la cetăţeni sub formă de taxe şi impozite, nota de plată ridicându-se la 80.000 de lei.
“Sunt convins,…
…spune primarul Ilie Păducel, că nu vom reuşi vreodată să îi mulţumim pe toţi cetăţenii din oraşul Petrila. Dar, aşa cum se vede clar şi din datele puse la dispoziţia dumneavoastră, noi chiar am intervenit permanent în sprijinul locatarilor de la blocurile 26, 27 şi 33 din zona 8 Martie. Poate chiar am lăsat alte lucrări mai la urmă pentru a-i ajuta pe aceşti oameni deşi unii dintre ei, nu toţi, n-au ştiut să aprecieze şi să păstreze lucrările de miliarde şi miliarde de lei pe care noi le-am executat pentru confortul dumnealor”. Sunt, într-adevăr, puţine zone în oraş unde administraţia locală a intervenit constant, atât de mult, fie că a fost vorba de lucrări de interes edilitar, ori de ajutoare financiare, de orice formă, acordate cetăţenilor.
„Personal, sunt împăcat că – în limita posibilităţilor bugetare – noi am intervenit cât s-a putut de mult”, a concluzionat primarul Ilie Păducel.

Comenteaza

Comenteaza