Primim la redacţie, / Bilanţul Bibliotecii Orăşeneşti Petrila

260
Utilizatori: 1.161. Din care vizaţi: 964. Nou înscrişi: 197. 
Vizite la bibliotecă: 7.652.
Vizite la Centrul Internet pentru Public: 1.123. 
Documente difuzate: 8.159. 
Documente nou intrate: 486 (intrate prin donaţie). Vizite virtuale via Internet (blogul şi pag. de Facebook ale bibliotecii): peste 15.000. Activitate pe paginile de Facebook ale bibliotecii: 930 Like-uri, 3.180 prieteni, peste 100 de postări. Activitate pe blogul bibliotecii: 10 postări, 6.762 afişări de pagină. 
Recuperare documente uzate fizic: 28.
Referinţe, bibliografii şi cereri de informaţii: 1.248.
Activităţi curente
Operaţiuni de clasificare şi catalogare, aranjare sistematico-alfabetică pe raft a documentelor, precum şi înregistrarea şi punerea în circuit a celor 486 volume de carte intrate.
Ţinerea la zi a evidenţei utilizatorilor, serviciilor oferite, a documentelor bibliotecii în registrele specifice de bibliotecă.
Informare şi documentare asupra apariţiilor publicistice şi evenimentelor culturale.
Împrumut de carte la domiciliu şi la sala de lectură.
Programare, evidenţă şi rapoarte privind utilizatorii Centrului Internet Gratuit pentru Public, lunar.
Iniţiere în utilizarea calculatorului şi a Internetului pentru utilizatorii centrului Internet.
Prezentarea bibliotecii la 5 clase de elevi din oraşul Petrila.
Selectare şi difuzare de filme, concerte de muzică şi desene animate – din mediul online – pentru „Ziua Video”.
Consultanţă online, privind serviciile oferite, prin intermediul ferestrei de chat postată pe blogul bibliotecii (http://bibliotecapetrila.blogspot.ro/) şi a paginii de Facebook a bibliotecii.
Participare la sesiunile şi dezbaterile pe teme profesionale organizate de către Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva.
Comunicarea rapoartelor statistice privind activitatea bibliotecii, trimestrial, către Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Deva.
Activităţi, proiecte cultural-educaţionale, evenimente iniţiate şi coordonate de către Biblioteca Orăşenească Petrila:
Continuarea şi finalizarea în luna februarie a proiectului „Lectură versus film” – derulat la filiala Cimpa a bibliotecii noastre, realizat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, structură Clasele primare I–IV Cimpa;
„Stop! Continui eu!” – proiect realizat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila şi Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila în luna aprilie;
„Lectura pentru toţi” – eveniment iniţiat de Biblioteca Judeţeană „Ovid Densuşianu” Hunedoara – Deva şi coordonat de Biblioteca Orăşenească Petrila în luna octombrie; parteneri, Editura „Călăuza” şi scriitorii Mariana Pândaru şi Miron Ţic;
„ABC-ul scriiturii electronice” – proiect aflat în derulare,  realizat în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila, structură Clasele primare I – IV Cimpa.
Participare ca partener la proiecte, activităţi educaţionale iniţiate de către alte instituţii:
„F.I.L.M.” (Facilitated In-formal Learning through Movies) – proiect intercultural cu participarea a unor ONG-uri din 7 ţări; Biblioteca Or. Petrila a făcut parte din acest proiect ca partener al Centrului de Zi ”Salvaţi Copiii” filiala Hunedoara – reprezentantul României.
Festivalul Naţional „Interculturalitate şi Spiritualitate” II – iniţiat şi coordonat de Școala Gimnazială ”I.D. Sîrbu” Petrila.
Proiectul Educaţional Judeţean „Grădiniţe Înfrăţite – Frăţior şi Surioară” – Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” – Structura Grădiniţa P.P şi PN Nr. 1 Petrila.
„La drum cu cartea în mână!” – proiect iniţiat şi coordonat de Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Structură Şcoala Gimnazială Nr. 6 Petrila.
BIBLIOTECAR
Oana BĂLĂNESCU
de Cititor ZVJ

Comenteaza

Comenteaza