Prinsi în febra alegerilor, administratia de la Petrila a uitat sã treacã în contabilitate aproape 250.000 lei

373

Circa 250.000 de lei nu au fost trecuti în contabilitate, la Petrila. Este vorba de o abatere care dateazã din anul 2016, iar inspectorii financiari de la Curtea de Conturi au descoperit acest lucru abia anul trecut, atunci când au fost la Petrila.
Reabilitarea blocurilor din localitate s-a realizat si cu contributia locatarilor. Banii plãtiti de acestia nu au fost înregistrati în evidentele contabile ale administratiei locale. Edilii au motivat cã alegerile locale din anul 2016 le-au distras atentia.
“Neînregistrarea în contabilitate a unor debite în sumã de 236.622 lei, reprezentând sume plãtite de UATO Petrila, pentru asigurarea cotei de contributie proprie a proprietarilor apartamentelor reabilitate termic si care urmeazã a se recupera de la acestia”, aratã abaterea.
Potrivit raportului de control, în evidentele contabile nu s-a înregistrat o sumã de 236 de mii de lei.
“În perioada 2014-2016 au fost reabilitate termic un numãr de 12 blocuri de locuinte. Conform prevederilor OUG nr. 18/2009 privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cheltuielile de reabilitare au fost suportate din 3 surse: 50% din bugetul de stat, 30% din bugetul local si 20% contributia proprietarilor. Contributia proprie a proprietarilor a fost în sumã de 680.108 lei. La finalizarea lucrãrilor de reabilitare, suma încasatã de la proprietarii de apartamente a fost de 412.278 lei. Diferenta de 267.830 lei, a fost achitatã antreprenorilor de UATO Petrila, urmând ca aceasta sã fie recuperatã de la beneficiari, în conformitate cu prevederile art. 14 din OUG nr. 18/2009. La data auditului, entitatea avea înregistratã, în contabilitate la debitori, suma de 31.168 lei, fatã de 267.830 lei, suma datoratã de beneficiari. Diminuând suma plãtitã de UATO Petrila în contul contributiei proprietarilor (267.830 lei), cu suma recuperatã pânã la data auditului (31.168 lei), rezultã suma de 236.662 lei, ce trebuie înregistratã în contabilitate”, aratã raportul Curtii de Conturi.
Inspectorii financiari au cerut explicatii atât de la fostul primar, Ilie Pãducel, cât si de la actualul primar, Vasile Jurca.
“Având în vedere cã în anul 2016, au avut loc alegerile locale, iar asa cum se stie campania electoralã începe mai devreme, am omis a avea în vedere si acest lucru”, a motivat Ilie Pãducel, fostul primar al orasului Petrila, în fata inspectorilor financiari de la Curtea de Conturi.
De cealaltã parte Vasile Jurca “motiveazã cã a preluat mandatul de primar în luna iunie 2016, si nu a reusit sã treacã în revistã toatã activitatea si problematica primãriei. În timpul controlului a emis Dispozitia nr. 1093/15.09.2017, prin care a fost nominalizatã comisia de monitorizare (…)”, mai aratã acelasi document.
Problema semnalatã de inspectorii financiari a fost remediatã chiar în timpul controlului.
“În timpul controlului, cu nota de contabilitate (…), a fost înregistrat în contabilitate debitul în sumã de 236.662 lei”, aratã documentul.
Cauza producerii abaterii o constituie necunoasterea legislatiei specifice în domeniu, mai noteazã raportul Curtii de Conturi.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza