Proiectul educaţional judeţean„Grădiniţe înfrăţite – Frăţior şi Surioară” / „Jucării altfel”

384
de Ziarul Vaii Jiului

În cadrul Proiectului educaţional judeţean „Grădiniţe înfrăţite – Frăţior şi Surioară” au avut loc mai multe activităţi, unele fiind consemnate şi în paginile ZVJ. „Jucării altfel” a fost o activitate derulată săptămâna trecută.

Imaginaţie, creativitate, îndemânare
Sub acest generic, „Jucării altfel”, preşcolarii de la Grădiniţa cu Program Normal Nr.1 Petrila şi de la grădiniţa structurii Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila au desfăşurat o activitate recreativă, prin care şi-au manifestat din plin imaginaţia, creativitatea, îndemânarea, într-un cuvânt, abilităţile practice exersate pe parcursul acestui an şcolar, precum şi spiritul de echipă, buna colabo­rare între participanţi. Activitatea a făcut parte din programul de activităţi extracurriculare derulate prin Proiectul educaţional judeţean „Grădiniţe înfrăţite – Frăţior şi Surioară”. Acesta se află în al patrulea an de colaborare în cadrul parteneriatului educaţional între grădiniţele hunedorene de la Şcoala Gimnazială „I.D. Sîrbu” Petrila, iniţiatoarea proiectului, Colegiul Tehnic „Constantin Brâncuşi” Petrila cu Grădiniţa PN Nr. 2 şi grădiniţele din zona Lonea – Cimpa, Grădiniţa cu Program Prelungit „Floare de Colţ” Brad şi Grădiniţa cu Program Prelungit a Liceului „Teglas Gabor” din Deva.

În aceeaşi zi, la Petrila, Brad şi Deva
Ineditul activităţii a constat în simultaneitatea activităţii, adică realizarea unei „Jucării altfel” în aceeaşi zi, la aceeaşi oră, de către fiecare grupă de preşcolari din cele trei oraşe hunedorene, Petrila, Brad şi Deva, îndrumaţi de către doamnele educatoare şi părinţi. Acţiunea s-a caracterizat prin entuziasm general şi bună dispoziţie. Preşcolarii şi-au unit energiile pentru a crea jucării din materiale de culori şi texturi diferite, hârtie, cartoane, lână, deşeuri, materiale reciclabile, s-au jucat cu foarfecele, lipiciul, sârma, aţa sau acul pentru a-şi dezvolta deprinderile şi abilităţile artistico-plastice, spiritul de echipă şi a înfrumuseţa spaţiul în care se joacă şi învaţă.
În ziua următoare, holul noii grădiniţe nr. 1 din Petrila a găzduit expoziţia „Jucării altfel”, care a înlesnit vizitatorilor efectuarea unui tur al galeriei cu cele mai frumoase jucării confecţionate până acum de către „frăţiorii şi surioarele” din Petrila, Deva şi Brad, uniţi prin proiectul educaţional. Se consideră că s-au îndeplinit următoarele scopuri şi obiective comune tuturor instituţiilor şcolare implicate, şi anume: întărirea relaţiei de colaborare educaţională între partenerii proiectului, valorificarea potenţialului creativ al copiilor (artistico-plastic şi practic), al cadrelor didactice, prin realizarea unor expoziţii cu lucrări originale la nivel instituţional local şi prin participarea la spectacole tematice ale grupelor de preşcolari, vizitarea de către părinţi şi copii a expoziţiilor, facili­tarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din judeţ prin diversitatea procedeelor specifice.

Un proiect cu activităţi diverse, derulate în timp
Activităţile derulate prin proiectul „Frăţior şi Surioară” din timpul acestui an şcolar au contribuit din plin şi la stimularea preşcolarilor în cunoaşterea şi respectarea obiceiurilor şi tradiţiilor laice şi creştine de Crăciun, 1 Martie, 8 Martie, Paşte, dezvoltarea personalităţii copiilor şi prin acţiuni caritabile sau cu caracter ecologic, cu impact în comunitate. Proiectul „Grădiniţe înfrăţite – Frăţior şi Surioară” s-a caracterizat prin originalitate şi complexitate. Activităţile au depăşit aşteptările în ceea ce priveşte originalitatea şi ingeniozitatea temelor propuse de către copii, educatoare şi părinţii, buna organizare a activităţilor, a spectacolelor, utilizarea resurselor umane şi materia­­le din bugete proprii, dar şi comunicarea între participanţii la proiect.
De apreciat implicarea iniţiatorilor proiectului: profesorii Beatrice Andrei, Ana-Maria Biro, Ioan Cordea, Maria-Marcela Meraru, Catinca Turcu, Maria Bălteanu, Cecilia Mitran, Maria Buicar, Attila Levente Kocsis, Ghizella Mazilu, Aurelia Ana şi Alina Deszo. Acestei echipe li s-au alăturat profesorii învăţământ primar: Maria Bălteanu, Maria Buicar, Maria Preda, Anca Marcuş, Ionela Dan, Cosmina Olah,  Elena Bîrluţ, Cristina Costache, Rodica Preda, Cristina Toterman, Olimpia Vîlcea, Liana Cheptea, Alina Tatra, Anişoara Pau, Alina Deszo, Carmen Mîţiu, Georgeta Ianc, Ramona Cuc, Raluca Ionescu, Mariana Joldiş, Claudia Pleşa, Ramona Tat, Alina Popovici, Luminiţa Micu, Ramona Leach, Marioara Goia, Mihaela Faur, Ghizella Mazilu, Elisabeta Reiss, Ana Bucătaru.
Părinţii au apreciat pozitiv acest gen de activităţi, diversitatea temelor propuse, ineditul activităţilor care au plăcut copiilor şi i-au făcut să-şi dorească a participa la cât mai multe acţiuni de gen. Proiectul se doreşte a fi continuat şi în anul şcolar viitor, dovedind până în prezent un exemplu de bune practici educaţionale.

Parteneriate
Activităţile derulate prin proiect s-au bucurat de sprijinul colaboratorilor direcţi ai Şcolii Gimnaziale „I.D. Sîrbu” Petrila: Consiliul Local şi Primăria Oraşului Petrila, Clubul Copiilor şi Elevilor Petrila, Casa de Cultură „Ladislau Schmidt” Petrila, Asociaţia Culturală „Les Amis de la France” Petrila, Organizaţia „Salvaţi Copiii” Hunedoara, Filiala Petrila, Biblioteca oraşului Petrila.
Prof. Maria-Marcela Meraru
Şcoala Gimnazială „I. D. Sîrbu”- Grădiniţa PN.Nr. 1 Petrila

 

Comenteaza

Comenteaza