Rahela Barcan

1408

S-a născut în localitatea Nenciuleşti din apropierea oraşului Alexandria la 15 decembrie 1952. După puţină vreme familia s-a mutat în Lonea unde tatăl său a lucrat la mină. A urmat cursurile şcolii generale la Lonea, apoi Liceul Teoretic secţia uman la Petrila. În timpul liceului şi-a dezvoltat un simţ special apropierii faţă de oameni,o înţelegere a tot ce este omenesc, punându-şi deseori la anii adolescentini întrebarea filosofică: Cine suntem, de unde venim şi încotro ne îndreptăm?

După terminarea liceului urmează un curs de specializare în servicii poştale la „Oficiul de Poştă şi Telecomunicaţii Petroşani” unde rămâne ca angajat, ca oficiant
urman la Posta Română.
Pasiunea pentru artele frumoase, pentru poezie –mărturiseşte cu plăcere Rahela Barcan, a moştenit-o de la tatăl ei care citea foarte mult şi era un admirator al lui Eminescu.
Poeţii preferaţi ai Rahelei: Eminescu, Shakespeare , V. Voiculescu, Virgil Carianopol, Paul Velery. Scriitori preferaţi:George Călinescu, Emil Cioran, Mircea Eliade, Aristotel, Kant ş.a. Îi place să călătorească, să viziteze obiective istorice vechi cu arhitecturi deosebite, castele, muzee şi în mod deosebit cele unde sunt expuse picturi din epoca renaşterii.
Este o fire optimistă, crede în bine şi în succesul binelui. În viaţă şi-a călăuzit existenţa după o maximă a unuimare cugetător, Imanuel Kant: „În om şi gândurile trebuie să fie frumoase”.
Poeta Rahela Barcan crede că poezia extinde sufletul,eliberând imaginaţia şi că în limitele unui concept dat alege din mulţimea infinită de forme posibile ce se acordă cu el pe cea care asociază lui o sumă de gânduri.
Debutează în presă în anul 1978 cu poezia „Ramură din acelaşi copac” în ziarul „Steagul roşu” din Petroşani şi concomitent în revista „Astra” din Braşov.
A publicat în reviste literare: „Al cincilea anotimp”, „Eminescu”, „Astra”, „Orizont”, „Steaua”, „SLAST”,„Tribuna”, „Vatra”, precum şi în revistele şi ziarele „Ritmuri
hunedorene”, „Crişana Plus”, „Drumul socialismului”,„Poştaşul”, „Steagul roşu”, „Zori noi”, „Matinal”, „Gazeta Văii Jiului”, „Meandre”, „Crişana Plus”.
Premii: A obţinut 23 de premii la festivaluri şi concursuri de creaţie, între care: 1980 Premiul al II-lea şi „Lampa de Argint” la festivalul concurs „Cântecul
Adâncului”.1981 Premiul al II-lea şi „Lampa de Argint” la festivalul concurs „Cântecul Adâncului”; în anul 1983 – premiul I pentru poezia şi „Lampa de Aur” la festivalul concurs „Cântecul adâncului”; 1984 Premiul Studioului teritorial Radio Craiova la Festivalul Tinereţii desfăşurat la Târgu Jiu; în 1985 Premiu I şi titlul de laureat la etapa republicană a Festivalului naţional „Cântarea României”; Premiul Casei judeţene a Corpului didactic Hunedoara la Festivalul interjudeţean de poezie „Ovid Densuşianu”; Premiul Revistei Astra Braşov; 1989 Premiul I la Festivalul Naţional „Cântarea României”; 1996 Premiul al II-lea la Festivalul „Cristal de Armindeni”Petrila-Lonea.
A fost prezentată în antologiile: „Incandescenţe subterane” (1978); „Din adâncuri de lumină”, „Pământ străbun” editate de Centrul de Îndrumare a Creaţiei Populare Deva-Hunedoara

A fost cuprinsă în dicţionarele:

„Dicţionarul scriitorilor din Vale” Editura Matinal-Cameleonul, Petroşani, 1999 realizat de Mihai Barbu,coordonator, Ioan Lascu, Ioan Velica, Marian Boboc.
„Dicţionarul Personalităţi române şi faptele lor” 1950-2000, întocmit de Constantin Toni Dîrţu apărut la Casa de Editură Venus, Iaşi, 2003.
„Dicţionarul scriitorilor petrileni” întocmit de Elisabeta Bogăţan, Editura Confluenţe” Petrila, 2004.
„Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni” întocmit de Stan V Cristea, apărut la Editura ROCRISS,Alexandria 2005.

Referinţe critice:

„Dicţionarul scriitorilor din Vale” Editura Matinal- Cameleonul, Petroşani, 1999 realizat de Mihai Barbu,coordonator Ioan Lascu, Ioan Velica, Marian Boboc.
„Dicţionarul Personalităţi române şi faptele lor” 1950-2000, întocmit de Constantin Toni Dîrţu apoărut la Casa de Editură Venus, Iaşi, 2003.
Petrică Birău, sub titlul mesaj din poezia Rahelei Barcan „Poştaşul”, 1988.
Elisabeta Bogăţan „Dicţionarul scriitorilor petrileni”,Editura Confluenţe, Petrila, 2004.
Stan V. Cristea „Dicţionarul scriitorilor şi publiciştilor teleormăneni” apărut la Editura ROCRISS Alexandria, 2005.
Dumitru Dem Ionaşcu, „Incandescenţe subterane”,1978.
Mircea Cucu, „Poştaşul”, 2007.
Dan Mareş „Poştaşul”, 1999.
Adrian Georgescu, „Ziarul Informaţia”, 2008
Liviu Comşa „Contrasens” Roşiori.ro 2008.
Dumitru Velea „Mesager cultural”, 2006.
Alexandru Florin Ţene, „Matinal”, 2007.
N. Danciu Petriceanu, „Revista Eminescu”, 2004
Citeşte mai mult în Literatură Hunedoreană.

Comenteaza

Comenteaza