Petrila, oraş de oraş / Un nou proiect de modernizare

346
de Alina PIPAN
Urmează alţi trei ani de şantier în Petrila. Sunteţi pregătiţi, petrileni? Păi, cum să nu fii pregătit pentru modernizare?
După finalizarea acestei investiţii impresionante, până şi cel mai prăpădit cartier din Petrila, 8 Martie, va arăta ca cel central.
Primăria Petrila a scos deja la licitaţie lucrările de modernizare a cartierelor 8 Martie, 22 Decembrie, Tudor Vladimirescu, Minei şi Al. Sahia. Pentru aceste lucrări ample au fost alocate, de la bugetul de stat, 7.632.508 lei, fără TVA, o sumă la fel de impresionantă ca şi amploarea lucrărilor. Constructorul care va fi stabilit la 10 martie va avea timp de execuţie 36 de luni de la data semnării contractului şi emiterii ordinelor de execuţie. De asemenea, va trebui să facă treabă bună, pentru că garanţia pentru lucrări se va întinde pe o perioadă de 5 ani.
Scopul principal al proiectului este repararea şi modernizarea trotuarelor, aleilor şi parcărilor în cartierele 8 Martie, 22 Decembrie, T. Vladimirescu, Minei, Sahiei. De aceea sunt necesare realizarea următoarelor lucrări: realizarea de fundaţii la alei, trotuare, parcări; turnarea de îmbrăcăminte asfaltică; turnarea unui strat de uzură; realizarea racordului cu drumurile laterale; aducerea la nivel cu carosabilul a capacelor de canalizare, gaz şi Telekom existente şi completarea lor unde lipsesc.
În toate cartierele trotuarele şi bordurile se vor desface în totalitate. Se vor realiza săpături şi se vor monta borduri noi pe fundaţii din beton simplu, la accese se vor monta borduri culcate. Se recomandă de către proiectant ca trotuarul să urmărească linia faţadelor clădirilor în partea dinspre proprietăţi, şi să fie mărginite de borduri, urmărindu-se o linie cât mai dreaptă şi cu cât mai puţine frânturi ale traseului. Trotuarele situate la distanţă de proprietăţi vor fi încadrate de borduri din beton de ciment. Acolo unde este cazul, se va sparge betonul degradat, cel de la scări şi pe locurile unde se vor amenaja spaţii verzi. În zonele unde există structură de beton, se amenajează spaţii verzi.
Betonul se va sparge pentru nivelarea terenului şi se mobilizează manual terenul. Se aşterne un strat de pământ vegetal cu grosimea de 10 cm, peste care se administrează îngrăşământ organic pentru înierbare.
Pentru zonele unde se propun amenajarea spaţiilor verzi, se execută următoarele lucrări: se nivelează terenul manual, apoi se mobilizează manual terenul. Se aşterne un strat de pământ vegetal cu grosimea de 10 cm, peste care se administrează îngrăşământ organic pentru înierbare.
Se vor realiza două scări pentru circulaţia pietonală, din cartierul 8 Martie, care fac legătura între strada 8 Martie şi o altă axă a străzii 8 Martie, în zona blocurilor de locuinţe 54, respectiv în dreptul blocului de locuinţe 53 se vor demola şi se vor reconstrui, ţinând cont de gradul de deteriorare.

Comenteaza

Comenteaza