Buget pentru SNÎMVJ / Aproape 150 de disponibilizãri la societatea de închideri

310

Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului asteaptã aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli. Ministerul Energiei a publicat proiectul de Hotãrâre a Guvernului privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru societatea Societatea Nationalã de Închideri Mine Valea Jiului.

Potrivit actului normativ, societatea urmeazã sã beneficieze de subventii de 105,11 milioane lei în acest an, pentru acoperirea costurilor de productie, a lucrãrilor de închideri mine si totodatã pentru plata salariilor compensatorii pentru cei 145 de angajati care urmeazã sã fie disponibilizati.  Din suma destinatã subventiilor, 52,55 milioane lei reprezintã ajutorul de stat pentru acoperirea costurilor de productie, iar alte 52,56 milioane lei reprezintã ajutorul de stat pentru acoperirea “costurilor exceptionale”, adicã salariile compensatorii (9,32 milioane lei) si a lucrãrilor de închideri mine (33,89 milioane lei), potrivit unui proiect de Hotãrâre de Guvern privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 al societãtii.Potrivit documentului, 145 de persoane vor fi disponibilizate prin concediere colectivã, astfel cã la sfârsitul acestui an societatea va avea 994 salariati. “Numãrul de personal prognozat pentru finele anului 2016 a rezultat din aplicarea mãsurii de concediere colectivã a 145 persoane, astfel cã, la finele anului 2016, numãrul de personal va  fi  de 994 salariati, egal cu cel prevãzut în Decizia CE C(2015) 8066 final”,  se aratã în documentul postat pe site-ul Ministerului Energiei. Societatea Nationalã Închideri Mine Valea Jiului estimeazã pentru acest an un rezultat brut de 182.000 lei, provenit din „vânzarea deseurilor feroase rezultate din dezmembrarea mijloacelor fixe casate”. Compania si-a prognozat veniturile ca fiind în sumã de 158,77 milioane lei si cheltuieli totale de 158,58 milioane lei. Cheltuielile cu personalul se ridicã la 83,3 milioane lei. Societatea Nationalã Închideri Mine Valea Jiului SA se aflã sub autoritatea Ministerului Energiei si efectueazã si lucrãri de închideri de mine. Activitatea societãtii are drept scop închiderea definitivã pânã în anul 2018, a minelor Petrila, Paroseni, Uricani, mine considerate necompetitive. Pentru înfãptuirea acestui program a fost aprobat un ajutor de stat destinat acoperirii diferentei între costul de productie si pretul de livrare ori a unor cheltuieli exceptionale asa cum au fost definite în planul de închidere.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza