CEH, cobaiul DISECAT al conducerilor “dezastruoase”

417

Complexul Energetic Hunedoara, societate înfiintatã în anul 2012 pe principiul “drumul spre Iad e pe pavat cu intentii bune”, iar intentiile asa-zis bune au constat în productia, furnizarea si comercializarea energiei electrice pe bazã de huilã, exploatarea zãcãmintelor de huilã sau asigurarea profitabilitãtii societãtii. Numai cã pe principiul “pânã la Dumnezeu te mãnâncã sfintii” s-a întâmplat si cu societatea energeticã care a fost un COBAI al managementului defectuos, chiar “dezastruos” cum îl numeste administratorul judiciar al societãtii. De la înfiintare si pânã în prezent, Complexul Energetic Hunedoara a fost condus precum o corabie în derivã si fiecare a vrut sã îsi asume rolul de cãpitan. Cu totii au esuat lamentabil, lucru vãzut astãzi cu ochiul liber, iar acum nimeni nu îsi mai asumã responsabilitatea.

 

23 de persoane la cârma CEH

Nu mai putin de 23 de persoane au condus Complexul Energetic Hunedoara. Vorbim de cifre oficiale si nu de persoanele din umbrã, fie acestea chiar si politicieni. Sase directori generali si 17 membri în consiliul de administratie. Aceasta a fost structura de conducere a Complexului Energetic Hunedoara de la înfiintare si pânã în prezent. La cârma societãtii s-au perindat, nu mai putin de cinci directori generali, iar rezultatul a fost “dezastruos”

“Managementul Complexului Energetic Hunedoara a fost dezastruos, factorul politic dictând numirile si nu criteriul competentei. De la înfiintare s-au perindat la conducerea companiei 17 persoane în cadrul Consiliului de administratie si numai în ultimul an – 2015 – au fost schimbati 5 directori generali”, aratã raportul administratorului judiciar.

Cei cinci directori generali ai CEH au fost: Daniel Andronache, Aurel Niculescu, Constantin Jujan, Emil Florut si Viorel Stancu, cel din urmã dându-si demisia în urma protestelor care au avut loc în ultimele luni de la declansarea insolventei. Locul acestuia a fost preluat de Cosmin Chiuzan care este cel de-al saselea director al CEH.

Au urmat membrii Consiliului de Administratie. Fãrã aprobarea acestora, conducerea Complexului Energetic nu putea pune în aplicare anumite mãsuri, achizitii… Acestia au condus societatea “ÎN INTERES PERSONAL”.

“Membrii Consiliului de administratie ai SOCIETÃTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SÃ în perioada de la înfiintare pânã la numirea administratorului special, pentru fapta prevãzutã de art.169 al.(1) lit c) „au dispus, în interes personal, continuarea unei activitãti care ducea, în mod vãdit, persoana juridicã la încetarea de plãti”. Bineînteles cã rãspunderea persoanelor în cauzã nu va putea fi angajatã dacã, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s-au opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolventã sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la starea de insolventã si au fãcut sã se consemneze, ulterior luãrii deciziei, opozitia lor la aceste decizii, dar aceste aspecte vor fi analizate si avute în vedere de cãtre administratorul/ lichidatorul judiciar la momentul întocmirii cererii prevãzute de art.169, sau pot fi invocate în apãrare de cãtre cei vizati”, aratã administratorul judiciar al CEH.

Lista persoanelor ce au fãcut parte din Consiliul de administratie al SOCIETATII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA îi cuprinde pe urmãtorii:

– Purcaru Danciulescu Cristinel, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013;

– Luca Alexandru, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013;

– Bobe Angelica, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013;

– Mangu Sorin Iuliu, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 22 mai 2014;

– Alic Costel, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 14 martie 2013;

– Andronache Daniel, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 19 iunie 2014;

– Demetrescu Ovidiu, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 12 noiembrie 2014;

– Purcaru Stamin Ion, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 18 ianuarie 2016;

– Preda Mihaela, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 05 mai 2015;

-Popescu Elena, membru CA în perioada 05 februarie 2014 – 08 mai 2015;

– Untescu Marius, membru CA în perioada 27 noiembrie 2014 – 06 februarie 2015;

-Blaj Alexandru, membru CA în perioada 06 februarie 2015 – 01 mai 2015;

– Ghimpau Aurelian, membru CA in perioada 06 februarie 2015 – 18 ianuarie 2016;

– Barbu Daniela Angela, membru CA în perioada 18 mai – 28 iulie 2015;

– Tudorache Iulian Robert, membru CA în perioada 18 mai 2015 – 18 ianuarie 2016;

– Partenie Negrea Sârbu Nicolae, membru CA în perioada 18 mai – 10 decembrie 2015;

– Offenberg Iulian, membru CA în perioada 30 septembrie 2015- 18 ianuarie 2016;

Alexandru Blaj si Aurelian Ghimpãu au fost cei mai vocali presedinti ai Consiliului de Administratie de la Complexul Energetic Hunedoara. Alexandru Blaj si-a dat demisia, acuzând cã nu poate face nimic, iar Aurelian Ghimpãu si-a pierdut calitatea la declansarea insolventei. Ambii au intrat însã în atentia presei cu diferite declaratii.

„Decizia mea este una a unui român normal aflat în fata unei mari dezamãgiri. În cuvinte putine, în tara în care Ministerul Energiei promoveazã interesul companiei pe care eu am reprezentat-o în calitate de presedinte al CA si pentru care, alãturi de conducerea executivã, s-au fãcut toate demersurile pentru obtinerea unui ajutor de salvare pentru achizitionarea certificatelor de CO2, ajutor avizat de Comisia Europeanã în data de 12 aprilie 2015, ne-am lovit de opozitia de neînteles a Ministerului Finantelor si a Ministerului Justitiei care refuzã aprobarea acordãrii acestuia. Singura motivatie invocatã a fost existenta unui ajutor de stat, mascat sub forma unor contracte bilaterale, încheiate în perioada 2009 – 2011 între Termocentrala Paroseni si Hidroelectrica, care fãceau referire la vânzarea respectiv cumpãrarea de energie electricã. Lipsa, la acest nivel, a unei disponibilitãti reale pentru solutionarea problemelor deosebit de grave cu care se confruntã întreaga comunitate a Judetului Hunedoara, mã îndeamnã la acest gest menit a fi un semnal de alarmã în atentia celor în a cãror mâini stau destinele a celor care lucreazã în sistem. O apreciere specialã am, acum la încheiere de mandat, fatã de deschiderea, disponibilitatea si implicarea personalã a domnului ministru Andrei GEREA în toate demersurile noastre, ceea ce face dovada faptului cã a înteles importanta CEH pe piata energeticã a României, si pentru care îi multumesc sincer”, a spus Alexandru Blaj dupã demisia din CA-ul CEH.

 

Aurelian Ghimpãu a fost presedintele Consiliului de Administratie mult prea grãbit si poate mult prea sincer.

Fostul presedinte al Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara, Aurelian Ghimpãu, a fost prea ocupat, anul trecut, pentru a discuta despre soarta societãtii.

Sub pretextul cã e ziua lui Aurelian Ghimpau a fost mult prea grãbit sã plece la Bucuresti pentru a fi alãturi de familie, în loc sã rãspundã întrebãrilor zecilor de persoane aflate la Petrosani la dezbaterea publicã organizatã de municipalitate. Plãtit cu bani multi, de la o societate falimentarã, Aurelian Ghimpãu a evitat sã rãspundã întrebãrilor pe fondul grabei. “Am probleme de familie, trebuie sã ajung la Bucuresti lângã familie”, a spus la acel moment Aurelian Ghimpãu.

Tot în cadrul aceluiasi eveniment, Ghimpãu a scãpat porumbelul. Minele se vor închide în anul 2018. “Decembrie 2018 este ultima tonã de cãrbune care se va scoate din Valea Jiului”, a declarat Aurelian Ghimpau, în vara anului trecut.

Numele inginerului pensionar Alexandru Blaj apare de-a lungul timpului la conducerea unor institutii care pe mandatul sãu au inregistrat pierderi de miliarde si achizitii controversate. Bineînteles, Blaj, ca si în cazul CEH, când si-a dat seama cã o dã în barã si-a dat demisia, iar în loc sã-si asume managementul defectuos i-a acuzat pe altii. Concret, un exemplu asupra modului în care Blaj a reusit performanta managerialã de a aduce pierderi de miliarde de lei, într-un singur an, este Spitalul Municipal Vulcan. În anul 2008, Alexandru Blaj, numit director interimar pe criterii politice, a preluat unitatea spitaliceascã cu datorii de aproape 10 miliarde de lei vechi cu scopul de a o aduce pe linia de plutire. Dar, în loc sã reducã din datorii, managerul “salvator”Alexandru Blaj, în doar un an de zile a mai adãugat alte 7 miliarde de lei… Printre investitiile notabile ale acestuia figurând o saunã si aparate pentru o salã de fitness. Spitalul din Vulcan nu este însã singura unitate spitaliceascã peste care Alexandru Blaj si-a pus amprenta. Spitalul de Urgentã Petrosani a fost la rândul sãu manageriat de Blaj, perioada respectiva fiind una extrem de profitabilã pentru un grup de oameni de afaceri. Prietenii stiu de ce!

Marius MITRACHE

Bonusuri pentru performantã

Pentru cã unii dintre membrii COnsiliului de Administratie au înregistrat performante “remarcabile”, cu o zi înainte de intrarea în insolventã a societãtii acestia au încasat anumite “bonusuri” acordate cu titlu de “componentã variabilã”.

Sapte din membrii Consiliului de Administratie au încasat în data de 6 ianuarie nu mai putin de 80 de mii de lei. Cea mai mare sumã a fost încasatã de Stamin Purcaru, în valoare de 20 de mii de lei. A urmat Aurelian Ghimpãu cu 17 mii de lei. Elena Popescu, Mihaela Preda, Sîrbu Negru Partenie Nicolae si Iulian Tudorache au încasat câte 9000 de lei fiecare, iar Alexandru Blaj a primit 7000 de lei. Conform legii, si dacã managerii CEH sau membrii Consiliului de Administratie realizau 1% din plan sau chiar si 0,01% acestia ar fi beneficiat de componenta variabilã.

“Aceste drepturi bãnesti reprezintã plata componentei variabile acordatã în functie de îndeplinirea nivelului tintã al indicatorilor de performantã aprobati prin Planul de administrare. Componenta variabilã are douã subcomponente.  Subcomponenta anualã – NU S-A ACORDAT întrucât este conditionatã de îndeplinirea nivelului tintei anuale a indicatorilor de performantã.  Subcomponenta trimestrialã – acordatã în transe trimestriale în conditiile prevãzute dupã cum urmeazã dacã Indicatorul global trimestrial se realizeazã 100% sau peste – se acordã trimestrial 100%, iar  dacã Indicatorul global trimestrial se realizeazã sub 100% – se acordã trimestrial 75%.

Aceste drepturi de naturã salarialã nu au fost acordate trimestrial având în vedere cã societatea nu a avut Buget de Venituri si Cheltuieli aprobat. În luna noiembrie prin HG 942/11.11.2015 publicatã în M. Of. 863/19.11.2015 s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli a S CEH-SA. În aceste conditii, achitarea acestor drepturi bãnesti a devenit obligatorie, fapt materializat în achitarea celor 3 transe aferente componentei variabile, subcomponenta trimestrialã, în conditiile prevãzute de aliniatul b)”, se aratã într-un rãspuns al CEH.

 

Ministrul Energiei nu are niciun rãspuns oficial cu privire la aceastã situatie, asta desi la începutul anului Corpul de Control s-a deplasat la Complexul Energetic Hunedoara pentru a verifica acest aspect. Acum când barca se scufundã, niciunul dintre membrii Consiliului de Administratie nu îsi recunoaste vina, chiar dacã raportul administratorului judiciar scoate la luminã anumite aspecte nu tocmai legale.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza