CEH riscã, din nou, o amendã de aproape 200 de milioane de lei

285

Certificatele de carbon, afaceri bãnoase pentru unii. Complexul Energetic Hunedoara a fost “fraierul din curtea scolii” anul trecut. Cum societatea a fost presatã de timp sã cumpere certificatele de carbon, câstigãtorii au fost vânzãtorii care au vândut bucata cu peste 8 euro, în timp ce pretul acestora se pozitiona undeva la 4-5 euro.

2016, aceeasi problemã

A rãmas o lunã pânã când societatea va trebui sã achizitioneze certificatele de carbon aferente anului 2015. si acum, pretul de tranzactionare al acestor certificate este undeva la 5 euro/certificat. Dacã nu se gãsesc resursele financiare pentru achizitionarea certificatelor, CEH riscã din nou sã primeascã amendã. “Pentru activitatea desfãsuratã în 2015 de cãtre cele douã termocentrale, SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA trebuie sã achizitioneze, conform raportului întocmit de verificatorul acreditat un numãr de 1.674.596 certificate de emisii de gaze cu efect de serã în suma de aproximativ 35.769.370 lei. (La 07 martie 2016 pretul de cumpãrare al unui certificat era de 4,80 euro, la un curs valutar de 4,45 lei/euro”,  aratã oficialii Casei de Insolventã GMC Craiova.

Societatea nu are resursele necesare pentru achizitionarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de serã. La 30 aprilie 2016, instalatiile poluatoare din România aflate sub Schema europeanã a emisiilor de gaze cu efect de serã (EU ETS – EU Emissions Trading Scheme) trebuie sã transmitã cãtre Comisia Europeanã certificatele de carbon aferente emisiilor de gaze efectiv realizate anul trecut. neconformarea instalatiilor din România, precum si din celelalte tãri, înseamnã o amendã de 100 euro/certificat de carbon nerestituit sau tonã CO2 emisã, conform legislatiei europene si nationale în vigoare

“SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA nu are resursele necesare pentru cumpãrarea acestor certificate,iar eventuala amendã de 100 euro/certificat neachizitionat pânã la termenul limitã urmeazã a se adãuga sumei stabilitã anul trecut de cãtre Ministerul Mediului, Apelor si Pãdurilor prin Administratia Fondului de Mediu care a emis Decizia 129916/26 noiembrie 2015 prin care a aplicat SOCIETÃTII COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA penalitãti în suma de 538.216.725 lei ca urmare a faptului cã societatea nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de serã pânã la data de 30 aprilie 2015”, mai aratã oficialii Casei de Insolventã. Anul trecut, societatea energeticã a beneficiat de un ajutor pentru achizitionarea certificatelor. Acestea au fost cumpãrate cu întârziere, astfel cã amenda a fost aplicatã, iar acum aceasta este contestatã în instantã.

“Anul trecut SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC HUNEDOARA SA a solicitat un ajutor de stat de salvare pentru a fi în mãsurã sã achizitioneze certificatele de emisii de gaze cu efect de serã, acest ajutor a fost autorizat de Comisia Europeanã la 21 aprilie 2015, dar prima trantã a fost acordatã de guvern abia la 20 iulie 2015, iar societatea a reusit achizitionarea certificatelor abia în luna august si la un pret foarte mare.

Ca atare, Ministerul Mediului, Apelor si Pãdurilor prin Administratia Fondului de Mediu a emis Decizia 129916/ 26 noiembrie 2015 prin care a aplicat Societatea Complexul Energetic Hunedoara SA penalitãti în suma de 538. 216.725 lei ca urmare a faptului cã societatea nu a restituit certificatele de emisii de gaze cu efect de serã pânã la data de 30 aprilie 2015”, mai aratã oficialii GMC.

Sectorul energetic este cea mai mare sursã de emisii de gaze cu efect de serã si, în mod traditional, emisiile sale de CO2 au scãzut sau au stagnat în timpul perioadelor de încetinire economicã.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza