Cine, când şi cum se poate pensiona cu GRUPA I de muncă

393

Pe 25 iunie 2015 a intrat în vigoare Legea 155/2015 care modifică reducerile vârstei standard de pensionare

Persoanele beneficiare ale acestui act normativ se pot afla în trei situații: urmează să-și depună dosar de pensie, primesc pensie anticipată (sau anticipată parțială și au dreptul să le transforme în pensie pentru limită de vârstă) și, a treia categorie, primesc pensie de invaliditate și, în urma adoptării acestei reglementări, sunt îndreptățite să ceară pensie pentru limită de vârstă.

Isabel Bogdan, directorul executiv al Casei Județene de Pensii Vaslui, a explicat pentru „Evenimentul zilei” cum anume Legea 155/2015 modifică reducerile vârstei standard de pensionare reglementate de art. 55, Tabelul 2 și art. 158 din Legea 263/2010.

Ce spune noua lege

Conform noilor reglementări, persoanele care au realizat stagii în grupa I de muncă potrivit legislației anterioare datei de 1 aprilie 2001 (mineri, petroliști, siderurgiști, lucrători în cocserii, sudori), beneficiază de pensie pentru limită de vârstă cu reducerea vârstelor standard.

Astfel, dacă până în prezent beneficiau de reducerea vârstei standard de pensionare doar cei care aveau minimum 6 ani lucrați în grupa I de muncă, acum, pot beneficia și cei care au minimum 2 ani. „Un al doilea element de noutate adus de adoptarea Legii 155/2015 constă în posibilitatea cumulării stagiilor de cotizare realizate în grupa I de muncă/condiții speciale/ alte condiții speciale de muncă mai mici de 2 ani, cu stagiile de cotizare realizate în condițiile grupei a II-a de muncă, respectiv în condiții deosebite (lucrători în tăierea rocilor, sortarea bauxitei, în industria minereurilor de fier și a siliciului). În această situație, reducerea vârstei standard de pensionare care se acordă este cea pentru grupa a II-a, respectiv condiții deosebite. Reducerea vârstei standard de pensionare se face numai pentru ani întregi lucrați în condiții de muncă”, mai spune Isabel Bogdan. Pentru a beneficia de reducerile de vârstă standard reglemente de lege, persoana în cauză trebuie să fi realizat stagiul complet de cotizare conform Legii 263/2010.

La calcularea stagiului de cotizare realizat de o persoană se iau în considerare și stagiul militar, precum și perioadele suplimentare de vechime în muncă. Astfel, 3 luni, pentru fiecare an lucrat în grupa a II –a de muncă sau în condiții deosebite; 6 luni, pentru fiecare an lucrat în grupa I de muncă sau în condiții speciale de muncă; 12 luni, pentru fiecare an lucrat în alte condiții de muncă așa cum sunt reglementate de art. 29(2) (apărarea națională, ordine și siguranță publică).

Opt exemple de situații

Exemplul nr. 1

Bărbat, născut la data de 1 iunie 1957, a realizat stagiul complet de cotizare de 35 de ani, din care 14 ani în grupa I de muncă. Conform Legii 263/2010, vârsta standard de pensionare este de 65 ani (1 iunie 2022). Conform Legii 155/2015 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 7 ani și astfel, are dreptul la pensie pentru limită de vîrstă începând cu data de 25 iunie 2015,
data intrării în vigoare a Legii 155/2015.

Exemplul nr. 2

Bărbat, născut la data de 25 august 1952 care a realizat stagiul complet de cotizare de 35 ani din care 4 ani și 7 luni în grupa I de muncă și 2 ani în grupa a II a de muncă. Conform Legii 155/2015 beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare cu 2 ani și are dreptul la pensie pentru limită de vârstă începând cu data de 25 august 2015.
Pentru perioada de 2 ani de stagiu de cotizare realizat în grupa a II-a de muncă, persoana în cauză nu beneficiază de nicio reducere a vârstei standard de pensionare deoarece, confrom art. 55 Tabelul I, este nevoie de un stagiu de cotizare realizat în condiții deosebite de minim 6 ani, pentru a beneficia de reducerea vîrstei standard de pensionare.

Exemplul nr. 3

În cazul unei  persoane care a realizat în codiții de muncă următoarele stagii de
cotizare: 3 ani și 10 luni în grupa I de muncă; 15 ani 11 luni în grupa a II-a de muncă și 2 ani și 10 luni în condiții deosebite după data de 1 aprilie 2001,
și presupunând că a realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, reducerea vârstei standard de pensionare se face astfel: cu 4 ani pentru cei 18 ani și 9 luni lucrați în condiții deosebite de muncă (15 ani 11 luni în grupa a II-a de muncă + 2 ani și 10 luni în condiții deosebite după data de 1 aprilie 2001), conform tabelului I din Legea 263/2010 și cu 1 an și 6 luni pentru cei 3 ani și 10 luni în grupa I de muncă.

Exemplul nr. 4

În cazul unei  persoane care a realizat în codiții de muncă următoarele stagii de
cotizare: 1 an și 10 luni în grupa I de muncă; 12 ani 11 luni în grupa a II-a de muncă și 3 ani și 10 luni în condiții deosebite după data de 1 aprilie 2001,
și presupunând că a realizat stagiul complet de cotizare prevăzut de lege, reducerea vârstei standard de pensionare se face astfel: cu 4 ani pentru cei 18 ani și 7 luni lucrați în condiții deosebite de muncă și în grupa 1 de muncă (12 ani 11 luni în grupa a II-a de muncă + 3 ani și 10 luni în condiții deosebite după data de 1 aprilie 2001 + 1 an și 10 luni în grupa I de muncă), conform tabelului I din Legea 263/2010. Pentru perioada lucrată în grupa I de muncă nu beneficiază de reducerea vârstei standard, aceasta fiind mai mică de 2 ani, dar această perioadă se adună la perioada lucrată în condiții deosebite.

Exemplu nr. 5

Bărbat, născut la data de 04.03.1951 (vârsta standard = 65 ani = 04.03.2016)
Beneficiar de pensie de invaliditate de la data de 01.06.2005, pensie stabilită pentru un stagiu total de 35 ani 10 luni si  4 zile, din care : 1 an 5 luni și 3 zile – in grupa I de muncă; 3 ani 9 luni și 26 zile in grupa a II-a de muncă.
Conform Legii nr. 155/2015 nu beneficiază de reducerea vârstei standard datorită perioadei de încadrare în grupa I de muncă întrucât acestă perioadă este sub 2 ani prevazută de Tabelul nr. 2.
Nu beneficiază nici de reducerea prevazută de Tabelul nr. 1 întrucât conform
prevederilor art. 158 alin (3), respectiv prin valorificarea stagiului de cotizare realizat în grupa I în condiții deosebite nu realizează un stagiu cumulat mai mare de 6 ani: 1 an 5 luni și 3 zile + 3 ani 9 luni și 26 zile = 5 ani 2 luni și 29 zile
Persoana beneficiază de pensie pentru limită de vârstă de la data de 04.03.2016.

Exemplu nr. 6

Bărbat, născut la data de 04.03.1951 (vârsta standard = 65 ani = 04.03.2016)
Beneficiar de pensie anticipată parțială de la data de 01.06.2005, pensie stabilită
pentru un stagiu total de 37 ani 10 luni și  4 zile, din care: 1 an 5 luni și 3 zile – in grupa I de muncă; 4 ani 9 luni și 26 zile in grupa a II-a de muncă.
Conform Legii nr. 155/2015 nu beneficiază de reducerea vârstei standard datorită perioadei de incadrare în grupa I de muncă întrucât această perioadă este sub 2 ani prevazută de Tabelul nr. 2 însă beneficiază de prevederile art. 158 alin (3), respectiv valorificarea stagiului de cotizare realizat în grupa I conform Tabelului nr. 1.În consecință, pentru perioada 1 an 5 luni și 3 zile + 4 ani 9 luni și 26 zile = 6 ani 2 luni și 29 zile beneficiază de 1 an reducere conform Tabelului nr. 1: 65 ani – 1 an = 64 (04.03.2015). data la care indeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limita de vârstă. Întrucât prevederile Legii nr. 155/2015 au intrat în aplicare începând cu data de 25.06.2015, persoana beneficiază de pensie pentru limită de vârstă de la data de 25.06.2015.

Exemplu nr. 7

Bărbat, născut la data de   16.02.1952 (vârsta standard = 65 ani = 16.02.2017) Nu este beneficiar de pensie din sistemul public. Stagiul total de 37 ani 10 luni și  4 zile, din care: 3 ani 5 luni și 3 zile in grupa I de muncă; 5 ani 9 luni și 26 zile în grupa a II-a de muncă;
Conform Legii nr. 155/2015 beneficiază de reducerea vârstei standard datorită
perioadei de încadrare în grupa I de muncă de 3 ani (reducere = 1 an și 6 luni) însă nu beneficiaza de reducerea prevazută de Tabelul nr. 1 întrucât nu are realizat un stagiu de cotizare în condiții deosebite/grupa a II-a de muncă de minim 6 ani. Reducerea vârstei standard de pensionare se face numai pentru ani întregi lucrați in grupe superioare de muncă și/sau condiții deosebite/speciale.
În consecință, pentru perioada 3 ani 5 luni și 3 zile beneficiază de 1 an și 6 luni
reducere conform Tabelului nr. 1: 65 ani – 1 an/6 luni = 63 ani/6 luni (16.08.2015), data la care îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă.Persoana poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă de la data de 16.08.2015.

Exemplu nr. 8

Bărbat, născut la data de 30.01.1957. (Vârsta standard = 65 ani = 30.01.2022).
Nu este beneficiar de pensie din sistemul public. Stagiul total de 37 ani 10 luni și  4 zile, din care : 5 ani 5 luni și 3 zile in grupa I de muncă; 18 ani 9 luni și 26 zile în grupa a II-a de muncă; Conform Legii nr. 155/2015 beneficiază de reducerea vârstei standard datorită perioadei de 5 ani de încadrare în grupa I de muncă (reducere = 2 ani și 6 luni) datorită perioadei de 18 ani de încadrare în grupa a II-a de muncă (reducere = 4 ani).

Reducerea vârstei standard de pensionare se face numai pentru ani întregi lucrați în grupe superioare de muncă și/sau condiții deosebite/speciale.
În consecință, pentru perioadele lucrate în grupa I și a II-a de muncă beneficiază de 2 ani și 6 luni  + 4 ani = 6 ani și 6 luni reducere: 65 ani – 6 ani/6 luni = 58 ani/6 luni (30.07.2015), data la care îndeplinește condițiile pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă. Persoana poate beneficia de pensie pentru limită de vârstă de la data de 30.07.2015.

Cititorii ne pot scrie pe adresa de e-mail secretariat@evzgroup.ro sau la re dacția Evenimentul zilei, pe adresa Bd Dimitrie Pompeiu nr. 6 sector 2, București.

http://www.evz.ro

Daniela Șerb

 


Comenteaza

Comenteaza