Dezastrul CEH ar putea fi “decontat” celor care au condus compania energetică

216

Cei care au contribuit direct sau prin indolenţă şi nepăsare la starea în care se află Complexul Energetic Hunedoara ar putea fi traşi la răspundere în instanţă. Nu pe partea penală, de care se ocupă deja organele de cercetare care trebuie să stabilească eventualele vinovăţii, ci pe partea de răspundere patrimonială. Practic, dezastrul CEH ar putea fi “decontat” celor care au condus compania energetică.

 

O serie de instituţii cu atribuţii de cercetare penlă sau control – de la DNA, la Corpul de Control al ministrului Energiei – verifică la sânge actele contabile ale CEH. Sunt mai multe dosare constituite care i-ar putea aduce în instanţă pe cei care au condus compania energetică de-a lungul vremii şi care au luat decizii în numele acesteia. În plus, administratorul judiciar al CEH numit de judecătorul sindic, Casa de Insolvenţă GMC Craiova, ar putea deschide împotriva lor o altă acţiune, de data aceasta pentru prejudiciul adus societăţii prin acţiunile sau inacţiunile lor.

“Sunt deja formulate o serie de plângeri care sunt deja în analiza organelor de cercetare, începând cu DNA Alba Iulia, iar cel mai mic, ca să spunem aşa, Corpul de Control al Ministrului Energiei. În măsura în care, în urma cercetărilor lor, rezultă şi fapte pentru care se poate extinde răspunderea, conform Legii insolvenţei, atunci este un temen de vreo 2 ani în care pot să le atrag răspunderea patrimonială pentru prejudicial adus societăţii. Asta se va face după ce se aşează lucrurile acolo”, a declarat Florin Săftoiu, reprezentantul GMC Craiova.

Raportul privind cauzele insolvenţei CEH, întocmit şi depus în instanţă de administratorul judiciar, vorbeşte cu subiect şi predicat despre posibilele vinovăţii, despre persoanele care ar fi ptutut contribui la îngroparea fiannciară a companiei.

“În baza cercetărilor efectuate, a informaţiilor desprinse din documentele analizate şi sub rezerva posibilităţii completării raportului pe baza documentelor şi informaţiilor pe care încă le mai aşteptăm de la organele ce în acest moment efectuează investigaţii de specialitate (corpul de control al ministrului energiei şi D.N.A.) suntem în măsură a concluziona că există indicii preliminare privind existenţa premiselor angajării răspunderii pentru ajungerea în insolvenţă a CEH cu privire la următoarele persoane”, se arată în documentul menţionat.

 

Cine a condus CEH-ul

În primul rand, spun cei de la GMC, vorbim despre membrii Consiliului de administraţie ai CEH, de la înfiinţare până la numirea administratorului special, în condiţiile în care aceştia “au dispus, în interes personal, continuarea unei activităţi care ducea, în mod vădit, persoana juridică la încetarea de plăţi”.

“Bineînţeles că răspunderea persoanelor în cauza nu va putea fi angajată dacă, în organele colegiale de conducere ale persoanei juridice, s -au opus la actele ori la faptele care au contribuit la starea de insolvenţă sau au lipsit de la luarea deciziilor care au contribuit la starea de insolvenţă şi au făcut să se consemneze, ulterior luării deciziei, opoziţia lor la aceste decizii, dar aceste aspecte vor fi analizate şi avute în vedere de către administratorul/lichidatorul judiciar la momentul întocmirii cererii prevăzute de art.169, sau pot fi invocate în apărare de către cei vizaţi”, mai spune administratorul judiciar.

Lista persoanelor ce au făcut parte din Consiliul de administraţie al CEH cuprinde pe următorii: Purcaru Dănciulescu Cristinel ,membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Luca Alexandru, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Bobe Angelica, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 28 iunie 2013; Mangu Sorin Iuliu, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 22 mai 2014; Alic Costel, membru CA în perioada 20 septembrie 2012 – 14 martie 2013; Andronache Daniel, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 19 iunie 2014; Demetrescu Ovidiu, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 12 noiembrie 2014; Purcaru Stamin Ion, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 18 ianuarie 2016; Preda Mihaela, membru CA în perioada 03 iulie 2013 – 05 mai 2015; Popescu Elena, membru CA în perioada 05 februarie 2014 – 08 mai 2015; Untescu Marius, membru CA în perioada 27 noiembrie 2014 – 06 februarie 2015; Blaj Alexandru, membru CA în perioada 06 februarie 2015 – 01 mai 2015; Ghimpau Aurelian, membru CA în perioada 06 februarie 2015 – 18 ianuarie 2016; Barbu Daniela Angela, membru CA în perioada 18 mai – 28 iulie 2015; Tudorache Iulian Robert, membru CA în perioada 18 mai 2015 – 18 ianuarie 2016; Partenie Negrea Sârbu Nicolae, membru CA în perioada 18 mai – 10 decembrie 2015; Offenberg Iulian, membru CA în perioada 30 septembrie 2015 – 18 ianuarie 2016.

Pe de altă parte, raportul invocat vorbeşte şi despre derularea unor contracte ce par a fi vădit în dezavantajul CEH şi care indică cel puţin implicarea superficială şi lipsa unei strategii coerente în cadrul managementului CEH. În măsură în care anchetele penale în curs şi cercetările diferitelor corpuri de control vor aduce indicii concrete în acest sens, administratorul judiciar a precizat că îşi rezervă dreptul de a completa documentul, indicând persoanele şi faptele respective.

Carmen Cosman – Preda

Gazeta de dimineata

Comenteaza

Comenteaza