Guvernul se pregăteşte de iarnă. Sistemul Energetic Naţional are nevoie de 163.000 de tone de huilă

227
De 163.000 de tone de huilă are nevoie, pe perioada iernii, Sistemul Energetic Naţional, combustibil care se adaugă la celelalte necesare pentru buna desfăşurare a activităţii. Numai că, în “silozurile” CEH nu există nici măcar jumătate din această cantitate, şi este greu de crezut că stocurile vor creşte fabulos până în 15 noiembrie.
Guvernul a aprobat, în ședința de miercuri, Hotărârea privind măsurile pentru realizarea stocurilor de siguranță ale Sistemului Electroenergetic Naţional (SEN), denumit Programul de iarnă. Programul vizează funcționarea în condiții de siguranță a SEN în perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017, cu posibilitatea prelungirii până la 31 martie, în ceea ce privește asigurarea combustibililor pentru perioada sezonului rece și a volumului de apă din lacurile de acumulare.
Conform calculelor oficiale, stocurile necesare a fi constituite până la 15 noiembrie 2016, pentru buna desfăşurare a activităţii, odată cu începerea sezonului rece, sunt de 163 de mii de tone de huilă la care se adaugă stocurile necesare pentru îndeplinirea obligațiilor izvorâte din Hotărârea de Guvern nr.138/2013. De precizat că, prin HGR 138/ 2013 se acordă acces garantat la rețelele electrice pentru energia electrică produsă de centrala termoelectrică Mintia aparținând Societății Comerciale Complexul Energetic Hunedoara — S.A., care să asigure funcționarea continuă a acesteia la o putere medie electrică de cel puțin 200 MW. De asemenea, la articolul 4, acelaşi act normativ stipulează că “pentru menținerea nivelului de siguranță a sistemului electroenergetic național, Societatea Comercială Complexul Energetic Hunedoara — S.A. are obligația de a furniza servicii tehnologice de sistem către operatorul de transport și sistem la o valoare a puterii electrice de cel puțin 400 MW, în condițiile reglementărilor emise de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei”.
Pe lângă cele 163.000 de tone de huilă, Guvernul a calculat că, pe perioada iernii, mai este nevoie de 30 de mii de tone de păcură;1.650 mil. m3 volum brut de apă în lacuri; 1.600 mii MWh energie electrică echivalentă în lacuri; 18.340.862,385 MWh stoc minim obligatoriu de gaze naturale înmagazinate în depozitele subterane; precum şi 25.500.000,000 MWh estimarea stocului final al ciclului de înmagazinare 2016.
Valoarea stocurilor necesare pentru perioada 15 noiembrie 2016 – 15 martie 2017 este de 2.322,2 mil. lei.
Executivul a precizat că la programul de iarnă contribuie producătorii de energie electrică și termică în cogenerare, operatori economici aflați sub autoritatea Ministerului Energiei, cât și producătorii aflați în administrația Consiliilor Județele și/sau Locale.
Documentul a fost întocmit pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, a analizării prognozelor realizate de Comisia Naţională de Prognoză şi Dispecerul Energetic Naţional, avându-se în vedere dimensionarea corespunzătoare şi, în acelaşi timp, necesară a stocurilor de combustibili și a volumelor de apă în marile lacuri de acumulare, la data de 15 noiembrie 2016.
În cadrul Programului au fost incluși toți producătorii de energie electrică și termică în cogenerare cu unități dispecerizabile.
Carmen COSMAN – PREDA
Gazeta de dimineata

Comenteaza

Comenteaza