La Petrila, finanțări nerambursabile

282
de Ziarul Vaii Jiului

Programul anual al finanţărilor nerambursabile de la bugetul local al Primăriei Petrila, pentru activităţi nonprofit de interes general, aferent anului 2016, demarează procesul de acordare a finanțării nerambursabile pentru organizațiile non-profit.

Finanțările nerambursabile se alocă în baza Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice pentru activităţi nonprofit de interes general şi a Ordonanţei nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată prin Legea nr. 337/2006 cu modificările şi completările ulterioare. Domeniile pentru care se acordă finanţări nerambursabile pentru anul de execuţie financiară 2016 sunt sport și cultură. Spre deosebire de Primăria Petroșani, care a alocat majoritatea banilor la capitolul Cultură și Religie, adică bisericilor, la Petrila lucrurile stau invers. Suma aprobată pentru anul 2016, conform Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2016 şi hotărârii pentru punerea în aplicare a Legii nr. 350/2005, adică 210.000 lei, este repartizată astfel: pentru promovarea sportului de performanţă – Proiect Sportul pentru toţi – 200.000 lei, iar pentru capitolul Cultură – 10.000 lei.

Comenteaza

Comenteaza