Minerii stau mai bine în subteran

252

Situatia din subteranele Vãii Jiului se schimbã în bine si asta au observat inspectorii ITM, care au fãcut ultimele verificãri în câteva mine, care nu mai aveau nici puturile verificate. Situatia s-a îmbunãtãtit si dupã ce s-au recuperat piese din subteranul de la Petrila, iar lucrurile par sã evolueze spre bine.
Inspectorii ITM au avut si surprize plãcute la ultimele controale, când în minele verificate au gãsit lucrurile în ordine. Nu mai sunt utilaje neverificate, nici fluxuri tehnologice defectuoase si lucrurile par sã se îndrepte. „Am mers un pic cu teamã în control la Lonea, am asteptat cu teamã rãspunsul la nota noastrã de la Livezeni, dar e îmbucurãtor cã Livezeniul si-a fãcut reglajul la cele douã puturi principale, auxiliar si cu schip. Mai au unul scadent în martie si sperãm în continuare ca lucrurile sã meargã spre bine si sã-si facã si aici verificarea. La Lonea au fost si lucruri bune. Chiar am gãsit un flux si demult nu am mai vãzut unul asa de bun si corect. Au completat cu role de la Petrila si si-au pus la punct si abatajele nu aratã foarte rãu”, a declarat Ileana Bodea, sefa SSM din ITM.Nu sunt toate foarte bune si inspectorii de muncã le atrag atentia celor din minerit cã orice gresealã poate sã ducã la consecinte grave si deosebit de grave.
„De exemplu, la Lonea un singur compresor este cu verificãrile în termen. Functioneazã mina cu 4 compresoare, dar 3 sunt neverificate,m nu sunt cu schimbul de ulei si, am înteles cã existã acum o problemã la partea de compresoare, pentru cã cel care furnizeazã serviciile materialele, uleiul, filtrele, nu mai vrea sã facã acest lucru”, a adãugat Ileana Bodea.
Complexul Energetic Hunedoara a fost preluat de un administreator judiciar si unul special si situatia este deosebit de delicatã. Inspectorii ITM, însã, le cer minerilor sã fie foarte atenti si sã respecte toate normele de protectie a muncii.
Diana Mitrache

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza