Mineritul între a fi sau a nu fi / Comitetul de lucru pentru huilã prezintã solutiile de viitor

252

Ministerul Energiei a creionat câteva solutii pentru mentinerea activitãtii miniere din Valea Jiului. Urmeazã ca sãptãmâna viitoare sã fie prezentat raportul final. Astfel, se prefigureazã o solutie finalã, care aratã cã existã mine cu activitãti viabile, a cãror exploatare, cu un minim de investitii, produce cãrbune la preturi competitive cu cel de pe piata externã, comparatia fiind fãcutã la puteri calorifice similare.

„Comitetul de Coordonare pentru activitatea minierã, dedicat Complexului Energetic Hunedoara, a ajuns la o concluzie finalã în ceea ce priveste situatia actualã a companiei si viitorul exploatãrilor din Valea Jiului. Vreau sã le multumesc colegilor nostri de la Petrosani, alãturi de ceilalti membri ai Comitetului, pentru munca depusã si pentru solutiile gãsite. Fac aceste precizãri pentru cã este vorba despre o companie într-o situatie financiarã extrem de dificilã si pentru cã timpul nu mai are prea multã rãbdare în ceea ce priveste redresarea exploatãrii huilei. Si vreau sã mai subliniez si diferenta semnificativã dintre modul în care au înteles sã lucreze si sã se prezinte în comparatie cu cei de la Complexul Energetic Oltenia. Sper ca bunul exemplu sã fie urmat în cel mai scurt timp. La sfârsitul sãptãmânii acesteia, vom putea prezenta public solutia la care s-a ajuns si ea sã fie o surprizã plãcutã pentru sectorul minier din Valea Jiului”, a declarat Secretarul de Stat Corina Popescu. Membrii grupului de lucru au discutat mai multe scenarii de pãstrare a productiei de cãrbune în Valea Jiului. Prin aceste scenarii s-au realizat analize de costuri pe variantele de închideri de mine pânã în 2018. În urma analizelor, membrii grupului Huilã au reusit sã creioneze o imagine clarã a întregii activitãti de exploatare de huilã din Valea Jiului. Comitetul se va reuni din nou sãptãmâna viitoare, pe data de 28 aprilie, pentru a prezenta raportul final si definitiv, privind starea mineritului din Valea Jiului. Acest raport va sta la baza discutiilor pe care Ministerul Energiei le va avea cu Comisia Europeanã. În urma discutiilor de  sãptãmâna trecutã a rezultat faptul cã unele dintre minele din cadrul CEH sunt total neperformante, pentru  acestea luându-se în calcul posibilitatea închiderii.

Potrivit comitetului, în acest moment, în Valea Jiului existã o rezervã totalã de cãrbune de 53,2 milioane de tone. Din aceastã cantitate totalã, cea mai mare rezervã este la exploatarea minierã de la Livezeni (17,5 milioane de tone), iar cea mai micã  (7 milioane de tone) este la exploatarea minierã Lonea”, mai aratã oficialii ministerului. În ultimii ani productia de cãrbune s-a diminuat. Pentru acest an sunt prognozate a se extrage peste un milion de tone de cãrbune. Indicatorii tehnici de productie în perioada 2013-2015 aratã cã în 2013 s-au extras 1,296 milioane de tone de cãrbune, cu un numãr total de angajati de 5.100, în 2014 s-au extras 1,158 milioane de tone de cãrbune, cu un numãr total de angajati implicati în activitatea minierã de 4.700, iar în 2015 s-au extras 956 de mii de tone de cãrbune, când Complexul Energetic Hunedoara avea un numãr total de 4.500 de angajati implicati în activitatea minierã.

Solutia propusã de membrii Comitetului este accesarea unui ajutor de stat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive în conformitate cu Decizia 787/ 2010/UE, în conditiile în care Complexul Energetic Hunedoara continuã sã asigure serviciile tehnologice de sistem, cel putin la nivelul actual. Membrii comitetului subliniazã cã o continuare a activitãtii extractive dupã 2018 este posibilã în conditiile returnãrii ajutorului de stat.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza