Organigrama CEH, raport de 1 la 2 / Un angajat TESA flancat de doi muncitori direct productivi

366

Organigrama CEH trebuie construitã de jos în sus. În aceastã perioadã administratorul judiciar si cel special împreunã cu administratia Complexului Energetic Hunedoara lucreazã la noua organigramã a societãtii, astfel încât sã se reducã cheltuielile. Administratorul judiciar al CEH, Florin Sãftoiu, a declarat pentru CRONICA VÃII JIULUI cã este nevoie de disponibilizãri, dar si de pensionãri. Însã nici asa cheltuielile societãtii nu vor fi reduse suficient pentru ca aceasta sã devinã rentabilã.
“Personalul este cea mai mare problemã a noastrã. Cheltuielile cu munca vie sunt cele mai mari. Personalul TESA de la centru si de la termocentrale a intrat în concediu de asteptare, dar nici asa nu se reduc suficient cheltuielile. De personalul direct productiv nu ne atingem pentru cã pe ei se bazeazã veniturile noastre”, a declarat Florin Sãftoiu, reprezentantul Casei de Insolventã GMC Craiova. Administratorii CEH poartã discutii la nivelul Ministerul Energiei pentru a identifica solutii în vedere plãtii personalului ce urmeazã a fi disponibilizat. Aici existã însã o problemã majorã. CEH nu are bani pentru a respecta prevederile contractului colectiv de muncã în ceea ce priveste pensionãrile sau disponibilizãrile.
“Trebuie fie renegociat contractul colectiv de muncã, fie denuntat, iar acest lucru ar arunca din nou în aer Valea Jiului, iar noi nu ne dorim acest lucru. Contractul colectiv de muncã prevede în cazul pensionãrilor plata a 13 salarii, iar în cazul disponibilizãrilor 24 de salarii, iar societatea nu are acesti bani. Din pãcate aceastã prevedere s-a extins de la mineri si energeticieni si la personalul administrativ. Din punctul meu de vedere doar minerii si energeticienii trebuiau sã beneficieze de aceste prevederi. Sunt discutii la Ministerul Energiei, iar CEH este prinsã într-o ordonantã ca pânã în anul 2020 sã plãteascã salarii compensatorii pentru cei care pãrãsesc sistemul, iar acestea sã fie plãtite de cãtre stat si nu de societate”, a mai spus sursa citatã.
Greu de pensionat
Desi la nivelul societãtii sunt aproape 1000 de persoane care îndeplinesc conditiile de pensionare, mãsura nu poate fi aplicatã, iar administratorii nici nu doresc sã o aplice în cazul tuturor. “E foarte greu sã îi pensionãm. Spre exemplu, în minerit ar trebui pensionati foarte multi, dar nu ne permitem acest lucru pentru cã nu avem altii care sã îi înlocuiascã. Nu ne dorim ca minerii si energeticienii sã fie afectati de aceastã mãsurã”, a mai subliniat Florin Sãftoiu.
Restructurare masivã
Complexul Energetic Hunedoara nu mai poate functiona în actuala formulã, iar astfel se are în vedere restructurarea societãtii“. “Nici cu trimiterea personalului în concediu de astepare, dar nici alte mãsuri nu sunt suficiente pentru redresarea activitãtii. Trebuie o reorganizare amplã. Guvernul are o strategie prin care si-a propus minele, dar trebuie identificate care sunt cele rentabile si acelea sã fie pãstrate. Pentru acest lucru existã specialisti”, a mai spus Sãftoiu. Administratorul judiciar al CEH a mai precizat cã minerii si energeticienii sunt cei care tin societatea la limita functionãrii, ei fiind stâlpul de sustinere. Deja au început sã aparã informatii conform cãrora ar urma sã îsi înceteze activitatea sute de persoane.
“Luni, 29. 02. 2016 la Mintia, a avut loc o sedintã, la care au participat conducerea Sucursalei Electrocentrale Deva si consiliul S.L.I.E.D.M. Directorul sucursalei ing. Nicolae Codreanu, a prezentat o propunere de organigramã în care sunt propuse pentru disponibilizare 321 posturi de la termocentrala Mintia. Directorul de sucursala, ne-a informat cã va transmite aceastã organigramã la administratorul special. Consiliul SLIEDM l-a informat cã nu este de acord cu propunerile si a invocat faptul cã sindicatul nu a fost consultat si nu a participat la întocmirea ei”, sustin cei de la Sindicatul Liber Independent Electrocentrale Paroseni. Energeticienii sunt nemultumiti de faptul cã nu le sunt comunicate anumite decizii, drept pentru care l-au înstiintat pe administratorul special, Dan Agrisan.
„Având în vedere cã, un numãr de 64 de persoane din cadrul structurii executive a CEH îsi desfãsoarã activitatea în sediul Sucursalei Electrocentrale Mintia si datoritã faptului cã SLIEDM nu a fost consultat si nu a participat la întocmirea organigramei în care sunt propuse disponibilizãrile personalului din cadrul structurii executive a CEH, vã rugãm sã ne comunicati URGENT aceastã organigramã, pentru a putea lua mãsurile necesare în cazul în care sunt lezate interesele acestor persoane”, se aratã în solicitarea transmisã lui Dan Agirsan de cãtre presedintele SLIEDM, Mircea Emil Crisovan.
Reprezentantii organizatiei sindicale reprezentative la nivelul Complexului Energetic Hunedoara sustin cã nu au fost informati de anumite modificãri aduse organigramei, iar dacã acestea vor avea loc trebuie sã se tinã cont de personalul direct productiv, aceasta fiind categoria pe care se bazeazã societatea. “Organigrama trebuie sã fie construitã de jos în sus. Nu putem sã avem o schemã cu 200 de angajati TESA si 100 de mineri si energeticieni. Pânã la urmã cei de jos sustin societatea”, a declarat Petre Nica, presedintele Sindicatului Muntele.
La 31 decembrie 2014, numãrul salariatilor de la CEH era de 6.672 din care 4.474 erau angajati productivi, iar diferenta de 2.198 era de personal administrativ.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

 

Comenteaza

Comenteaza