Precizările primarului Ilie Păducel faţă de minciunile sfruntate ale lui Dumitru Răscolean

401
de Ziarul Vaii Jiului
Referitor la păşunea Dobraia şi la acuzaţiile aduse de Dumitru Răscolean în emisiunea electorală de la KTV (moderată de Sergiu Poliopol), în care acesta l-a susţinut pe candidatul Dorin Curtean şi PSD Petrila pentru alegerile din 5 iunie, primarul Ilie Păducel face următoarele precizări: „Joi seara am fost acuzat la un post de televiziune regională de către Dumitru Răscolean din Petrila că am făcut abuz în legătură cu păşunea din Dobraia şi nu am rezolvat problemele acolo pe cale legală, o acuzaţie foarte gravă de altfel! Eu vreau să aduc la cunoştinţa cetăţenilor adevărul, pentru că eu, în calitate de actual primar, îi reprezint şi le reprezint încrederea acordată mie. Şi o fac, nu că vreau neapărat să mă disculp, însă vreau să prezint situaţia reală, ca să nu mai existe loc de interpretări mincinoase, mai cu seamă că acuzaţiile din acea emisiune electorală au fost deosebit de grave şi total lipsite de realitate. În primul rând, Comisia Locală de Fond Funciar al Oraşului Petrila a pus în aplicare Sentinţa nr. 2514 din 2014 prin următoarele: pentru composesorat s-a întocmit Anexa 39 şi s-a propus Comisiei Judeţene de Fond Funciar Hunedoara validarea suprafeţei de 553, 8 ha. S-a primit Hotărârea nr. 23 din 2014, în baza căreia s-a întocmit Procesul-verbal 208 din 2014 şi am înaintat la OCPI Hunedoara documentaţia pentru emiterea titlului de proprietate 251 din 20 octombrie 2014. Astfel, comisia locală şi-a îndeplinit întreaga atribuţie conform Sentinţei 2514 din 2014 pentru Composesoratul Obştea Jiană Petrila.
Pentru Săsciori s-a întocmit Anexa 41, care a fost contestată de Direcţia Silvică Hunedoara şi s-a deschis proces pentru aceasta, proces care s-a finalizat cu respingerea acţiunii! Astfel, după primirea sentinţei cu privire la 70 ha de pădure s-a procedat apoi la întocmirea Anexei 41 pentru suprafaţa de 1.407 ha, din care 1.337 ha păşune şi 70 ha pădure. Aceste suprafeţe au fost validate prin DOUĂ hotărâri ale Comisiei Judeţene de Fond Funciar Hunedoara, este vorba de Hotărârea 18/2014 şi Hotărârea 38/2015. S-au adăugat la toate acestea şi DOUĂ procese-verbale de punere în posesie, este vorba de Procesul-verbal 211/2016 şi Procesul-verbal 212/2016, cu suprafeţele de 1.337 ha păşune şi respectiv 70 ha pădure. Totodată, de la OCPI Hunedoara s-au emis DOUĂ TITLURI DE PROPRIETATE: este vorba de titlul de proprietate din 16 martie 2016 (pentru pădure) şi titlul de proprietate  din 30 martie 2016 (pentru păşune). Odată cu emiterea acestor titluri de proprietate amintite mai înainte (cele trei), conform Sentinţei 2514/2014, atribuţiile Comisiei Locale de Fond Funciar Petrila s-au terminat!
Vreau să apăs foarte clar această idee: problema suprapunerilor de suprafeţe pe păşunea Dosului Brad şi Măgura NU este problema Comisiei Locale de Fond Funciar Petrila, deoarece comisia A INFORMAT în termenul legal atât părţile în cauză, respectiv composesoratul şi comuna Săsciori, prin primar, cât şi Comisia Judeţeană de Fond Funciar Hunedoara şi OCPI Hunedoara de aceste supra­puneri care s-au făcut DIN VINA EXPRESĂ a expertului topograf, numit în instanţă, este vorba de ing. Coste Şofron şi care NU A FOST CONTESTAT de cele două părţi!”.

 

Comenteaza

Comenteaza