Primarul Vasile Jurca a stat la masă cu Ionel Dancă, consilier guvernamental. Subiectul, patrimoniul minei Petrila

293
de Alina PIPAN

La începutul acestei săptămâni primarul Vasile Jurca de la Petrila a avut o întrevedere cu funcționari din cadrul guvernului, mai exact din cadrul Ministerului de Finanțe, Ministerului Economiei, Ministerului Culturii, Ministerului Energiei și cu consilierul cancelariei prim-ministrului, Ionel Dancă. Subiectul este transferul în domeniul public al Primăriei Petrila a clădirilor industriale ce aparțin minei Petrila, în vederea valorificării lor. Primarul Vasile Jurca spune că discuțiile au fost fructuoase și consilierii din ministere au descris ca favorabil acest transfer, consilierul Ionel Dancă menționând că va identifica în cel mai scurt timp metoda prin care se va face acest transfer, care inițial va trebui să primească avizul în ședință de guvern.

Primăria Petrila a investit deja 82.000 de lei pentru servicii de întocmire a documentației tehnice pentru obiectivului Preparație mina Petrila, în vederea depunerii unei cereri de finanțare menite să atragă fonduri europene pentru amenajarea acestui spațiu într-unul turistic și comercial. Scopul turistic este de înțeles, dar cel comercial este discutabil având în vedere că Petrila și acum este plină, ca și Petroșaniul de altfel, de spații comerciale care stau goale din lipsa investitorilor.

Toate clădirile din incinta E.M. Petrila ar fi trebuit să fie demolate iar suprafața lor să fie ecologizată. Împotriva acestui demers s-au purtat discuții contradictorii și între consilierii locali și cu autoritățile centrale. Încă din 2012 sunt demarate demersuri din partea unor universități de arhitectură și a unor asociații culturale care vin cu alternative în defavoare demolării. În urma studiilor făcute împreună cu Asociația de Arheologie Industrială, Primăria Petrila a solicitat, în octombrie 2014, în baza Legii 422/2001, declanșarea procedurii de clasare pentru Ansamblul Mina Petrila, str. Minei, nr. 1, Petrila, și clădirile următoare, aparținând ansamblului: Atelierele Mecanice, datând din 1879; Clădirea Compresoarelor și Termocentrala cu Coșul de Fum (1879, 1912); Puțul Deak (1868); Puțul cu Schip (1987); Puțul Centru (Turnul și Hala) din 1938; Preparația Veche (cu spălătoria de cărbune) din 1931.

Clădirile alese spre clasare sunt remarcabile pentru fiecare etapă a dezvoltării ansamblului minier, de la deschiderea exploatării până în zilele noastre trecând prin toate etapele tehnologice: de la galeria orizontală a Puțului Deak, trecând pe la Puțul Centru, relevant pentru tehnologia avansată a epocii sale, și ajungând la Puțul Nou cu Schip, silueta tipică tehnologiei moderne de extracție. Pe lângă valoarea arhitecturală a fiecărui obiectiv propus spre clasare în parte, coerența profilului minei, devenită un reper în Valea Jiului și o identitate pentru orașul Petrila, este dată de întregul ansamblu la a cărui compoziție contribuie fiecare element în parte. S-au propus aprobarea și avizarea favorabilă a documentației de către Comisia Națională a Monumentelor Istorice. Aceasta a aprobat clasarea fără nici o obiecție, atât în secțiunea de evidență, cât și în ședința plenului urmând să fie emis Ordinul de Ministru.

În această vară consilierii liberali s-au opus „propunerii preluării cu titlu gratuit a unor active şi monumente istorice din proprietatea Statului Român şi din administrarea Ministerului Economiei prin SNÎMVJ SA, în domeniul public al oraşului Petrila”. Pe lângă monumentele istorice, recunoscute de Comisia Națională a Monumentelor Istorice, administrația locală își dorește preluarea în administrare și a următoarelor imobile: clădirea administrativă a fostei Mine Petrila şi dotările existente; sediul administrativ cu utilităţile şi dotările existente; sediul şcolii de calificare cu utilităţile şi dotările existente; sediul fostei staţii de dispecerizare; sediul staţiei de salvare, sediul compresoarelor, dispensarului, staţiei de epurare ape menajere, minei şcoală, două poduri rulante, drumuri şi platforme – toate şi cu utilităţile şi dotările existente.

Dacă Primăria Petrila nu obține finanțare pentru reamenajarea imobilelor pe care dorește să le administreze, și nu le dă utilitate, atunci pentru administrația locală acest transfer ar putea însemna pierdere de bani. SNÎMVJ are estimată doar paza obiectivelor pentru anul 2017 la suma de 462.528 lei.

Comenteaza

Comenteaza