Restructurări masive pentru eficientizarea CEH

252

Complexul Energetic Hunedoara urmează să fie restructurat masiv, pentru ca apoi să devină eficient. Ministerul Energiei nu vrea lichidarea societăţii energetice, însă se impune o restructurare masivă a CEH. Informaţia este cuprinsă în analiza stadiului actual al strategiei energetice.

“Huila extrasă este livrată sub formă de huilă energetică sortată și huilă energetică mixtă către CEH, pentru sucursalele Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva. Oferta de huilă la nivelul actualilor producători din România este mai mică decât cererea. Gradul de asigurare la nivelul actual de producție (1,5 mil tone anual) este de 36 ani. La începutul lunii ianuarie 2016, CEH a intrat în procedură de insolvență. Compania are circa 6.000 de angajați la exploatările miniere Livezeni, Lupeni, Lonea și Vulcan și la termocentralele Mintia și Paroșeni. Este de așteptat ca procesul de restructurare să ducă la o reducere a dimensiunilor CEH, în scopul eficientizării sale economice”, se arată în strategia energetică.

Dacă nu se vor găsi soluţii pentru continuarea activităţii miniere din Valea Jiului, peste 100 de milioane de tone de huilă nu vor mai ajunge la lumina soarelui. Potrivit strategiei energetice care se află în reactualizare, reprezentanţii ministerului de resort susţin că în Valea Jiului există peste 100 de mii de tone de huilă exploatabile.

“Existența unei rezerve exploatabile concesionate de peste 100 mil. tone, concentrată într-un zăcământ unic, cu grad de asigurare de circa 60 de ani. Infrastructura deja existentă, atât ca facilități de suprafață, cât și ca lucrări miniere principale de deschidere, utilizabile pe termen lung, atât pentru extracţia propriu-zisă, cât şi pentru transportul către

beneficiari, pe calea ferată; Existenţa de personal calificat în activitatea minieră, tradiție și expertiză profesională; Contribuţie esenţială la securitatea energetică naţională în situaţii de criză, comparativ cu alte resurse”, sunt doar câteva din punctele tari ale huilei.

Studiu din anul 2014 mai arată şi câteva deficienţe. Una dintre acestea este gradul ridicat de periculozitate a exploatării din cauza conţinutului ridicat de gaze explozive al zăcământului, cu predispoziţie la autoaprindere și explozii.

“Putere calorifică scăzută comparativ cu oferta internaţională; Grad de mecanizare a exploatării redus, utilaje uzate fizic şi moral; Dificultăţi în exploatarea selectivă a cărbunelui; Posibilităţi reduse de îmbunătăţire semnificativă a calităţii productiei cu actuala tehnologie de exploatare; Competiție redusă în extracția cărbunelui; Cost de producţie ridicat”, sunt deficienţele identificate în actuala versiune a strategiei energetice.

Divizia Minieră a Complexului Energetic Hunedoara dispune de peste 87.927 m de lucrări miniere subterane (puţuri, galerii, plane înclinate, suitori, etc.) precum și de construcţiile de suprafață (corpuri administrative, stații de ventilatoare, ateliere mecanice, electrice etc.) la toate cele patru exploatări miniere.

“Huila extrasă este livrată, sub formă de huilă energetică sortată și huilă energetică mixtă, Complexului Energetic Hunedoara SA, pentru sucursalele Electrocentrale Paroșeni și Electrocentrale Deva. Oferta de huilă la nivelul actualilor producători din România este mai mică decât cererea, iar gradul de asigurare la nivelul actual de producție (1,5 mil tone anual) este de 36 ani”, mai arată actualul studiu.

La momentul actual, Sucursala Divizia Minieră are în exploatare două abataje cu complex mecanizat ( E.M. Livezeni și E.M. Lupeni), echipate cu stâlpi SVJ și grinzi GSA.

Monika BACIU

Sursa:: Press-media

Comenteaza

Comenteaza