Soluțiile senatorului Vochițoiu pentru combaterea migrației tinerelor familii de români au ajuns în dezbaterea Parlamentului

253

Senatorul Haralambie Vochițoiu – Liderul Grupului UNPR din Senatul României a inițiat și susține, alături de președintele formațiunii, deputatul Valeriu Steriu dar și alți deputați și senatori ai UNPR, o propunere legislativă privind aprobarea Programului „Case sociale în mediul rural.” Această inițiativă urmărește acordarea de facilități în vederea combaterii migrației tinerelor familii de români, cât și asistarea acelor familii care au venituri reduse și se găsesc fără o locuință. Modul prin care urmează să se pună în practică acest program constă în achiziționarea de locuințe sociale, din mediul rural, de către unitățile administrativ teritoriale aparținătoare, cu finanțare din bugetul consiliilor locale, aceste fonduri suplimentându-se prin donații ale persoanelor fizice și ale agenților economici.

Potrivit actului normativ, locuințele achiziționate prin acest program de către primăriile comunelor, nu vor putea fi vândute sau închiriate de către acestea, ci se vor repartiza spre folosință, cu titlu gratuit, către beneficiari, în baza unui contract de folosință încheiat pe o perioadă de 5 ani, care se poate prelungi pe baza actelor doveditoare legal prevăzute.

Categoriile care pot beneficia de o locuință socială în mediul rural sunt următoarele:

– persoanele și familiile evacuate sau care urmează a fi evacuate din locuințele retrocedate foștilor proprietari;

– familiile care au cel puțin 3 copii minori în întreținere;

– familiile care au un venit mediu lunar pe persoană, realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, anterior lunii în care se repartizează locuința;

– invalizii de gradul I și II, persoanele cu handicap;

– pensionarii, veteranii și văduvele de război;

– beneficiarii prevederilor Legii nr. 34/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989, precum și față de persoanele care și-au jertfit viața sau au avut de suferit în urma revoltei muncitorești anticomuniste de la Brașov din noiembrie 1987, cu modificările și completările ulterioare și ai prevederilor Decretului lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, alte persoane sau familii îndreptățite;

– familiile care au domiciliul ori reședința înscrisă în actele de identitate pe raza unității administrativ teritoriale.

De facilitățile acestui program nu pot beneficia persoanele care dețin în proprietate o locuință; care au înstrăinat o locuință după data de 1 ianuarie 1990; care au beneficiat de sprijinul statului în credite și execuție pentru realizarea unei locuințe sau care dețin, în calitate de chiriaș, o altă locuință din fondul locativ de stat.

”Potrivit legilor Statului român, accesul liber și neîngrădit la o locuință este un drept cetățenesc, iar în vederea prevenirii și combaterii sărăciei și a riscului excluziunii sociale sunt necesare politici publice prin care să se asigure accesul persoanelor vulnerabile la o serie de drepturi fundamentale, între care se numără și dreptul la o locuință” subliniază senatorul Haralambie Vochițoiu.

lucianispas

Comenteaza

Comenteaza