SRI, pe urmele importului de cãrbune

254

Importul de cãrbune de la Complexul Energetic Hunedoara a ajuns pe masa a patru institutii de cercetare penalã. Import de cantitãti nejustificate de cãrbune în timp ce sute de mii de tone de huilã erau pe stoc,zeci de milioane de euro prejudicii si firme internationale cu actionari români au pus cruce pe mineritul din Valea Jiului si unei companii de stat care avea ca strategie “exploatarea zãcãmintelor de huilã sau asigurarea profitabilitãtii societãtii”.

În doi ani de zile, Termocentrala Mintia a fãcut importuri de sute de mii de tone de cãrbune, încãlcând FLAGRANT legislatia si prevederile consiliului de administratie. Altã datã, conducãtorii termocentralei s-au folosit de legislatie pentru a face jocurile murdare, dar nu de praful cãrbunelui, ci de interesul propriului buzunar. În doi ani importurile de cãrbune cu firme din strãinãtate care, culmea, au actionari români, au prejudiciat bugetul societãtii cu ZECI DE MILIOANE DE EURO.

Corpul de control al primului-ministru a trimis toate actele cãtre organelele de cercetare penalã, în cauzã fiind suspiciuni de comiterea a douã fapte de astfel de naturã. “Urmare a controlului efectuat la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. (inclusiv cu privire la operatiunile desfãsurate de entitãtile prin a cãror fuziune a fost înfiintatã societatea, respectiv Societatea Electrocentrale Deva – S.A. si Societatea Electrocentrale Paroseni – S.A.), a fost întocmit Raportul de control privind verificãrile efectuate la Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A. în legãturã cu achizitiile nejustificate de cãrbune energetic din strãinãtate si gestionarea ineficientã a stocurilor, înregistrat cu nr. 1076/I.L./04.12.2015, constatându-se 2 (douã) posibile fapte de naturã penalã, raportul fiind înaintat Directiei Nationale Anticoruptie – Serviciul Teritorial Alba Iulia. Raportul de control a fost transmis si la Ministerul Energiei, Serviciul Român de Informatii, Departamentul de Informatii si Protectie Internã si Curtea de Conturi a României”, se aratã în raportul corpului de Control al primului ministru.

Primul import dateazã din anul 2011, înainte de a se înfiinta Complexul Energetic Hunedoara. La acel moment, directorul general al Termocentralei Mintia s-a folosit de anumite prevederi legislative pentru a importa cãrbune în valoare de 10 milioane de euro de la societãti din Ungaria si Germania. Corpul de control al primului-ministru a identificat o suitã de nereguli care s-au derulat în ograda Termocentralei Mintia. Primul import a avut loc în anul 2011 la o valoare de aproape 10 MILIOANE DE EURO

Dispozitiile legale din domeniul achizitiilor publice nu sunt incidente contractelor care au ca obiect cumpãrarea de combustibili destinati productiei de energie. La nivelul societãtilor Electrocentrale Deva si Complexul Energetic Hunedoara aceastã activitate a fost reglementatã prin hotãrâri emise de consiliile de administratie. Începând cu data de 23.04.2008, competenta de aprobare a achizitiilor de cãrbune energetic a fost stabilitã în atriobutiile consiliului de administratie, iar de la data de 05.05.2011 a fost delegatã directorului general competenta de aprobare a contractelor cu o valoare mai micã de 2.000.000 EUR, respectiv 3.000.000 EUR începând cu data de 15.11.2012

A doua achizitie de cãrbune dateazã din anul 2011 si este în cantitate de 220 de mii de tone. Si de aceastã datã, stocurile termocentralei Mintia asigurã trecerea iernii, dar de ce sã nu se scurgã banii… în buzunarele unor grupuri care au pus pe butuci economia tacticos.

“La data de 02.11.2011, Societatea Electrocentrale Deva, în caliatte de cumpãrãtor a încheiat un contract de furnizare cu o societate din Elvetia, având ca obiect livrarea, pânã la data de 14.12.2011, a unei cantitãti de 63.000 de tone de cãrbune energetic. Ulterior, la acest contract au fost încheiate 5 acte aditionale prin care a fost suplimentatã cantitatea contractatã pânã la 201,000 de tone (+/-10%) si declaratã perioada de livrare pânã la data de 20.04.2012. cheltuilelile totalã efectuate de Societatea Electrocentrale Deva pentru importul unei cantitãti de 220.847,84 de tone de cãrbune energetic, reprezentând 1.354.901,47 Gcal, în baza contractului mentionat anterior, inclusiv costurile de transport si depozitare, au fost în sumã de 119.243.843,62 RON, rezultând un cost final de 88,01 RON/Gcal”, aratã oficialii Corpului de Control. Din nou, Compania Nationalã a Huilei a fost sabotatã. Cãrbunele achizitionat din import a fost mai scump decât cel produs în Valea Jiului cu aproape 25 de MILIOANE DE LEI.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza