Taxa pe exploatare, un alt bir pentru CEH

299

Redeventele, birul impus de stat pentru companii. Indiferent cã sunt companii miniere, petroliere sau de altã naturã care exploateazã zãcãmintele naturale, toate trebuie sã plãteascã la stat anumite taxe. Complexul Energetic Hunedoara nu face exceptie de la regulã. Societatea are de plãtit redevente de ordinul sutelor de mii de lei.

Statul multimilionar
Statul român a încasat în ultimii cinci ani sume considerabile de pe urma companiilor care plãtesc aceste redevente. Doar din sistemul minier s-au plãtit redevente în cuantum de 1.077.202.069 de lei. Reprezentantii Agentiei Nationale de Resurse Minerale spun însã cã existã probleme la plata redeventelor în rândul complexelor energetice din subordinea Ministerului Energiei, iar CEH se încadreazã în aceastã situatie.
“Redeventa minierã se calculeazã si achitã conform Legii minelor nr. 85/2003 cu modificãrile si completãrile ulterioare (…). Redeventele miniere se pot modifica drept urmare a modificãrii numãrului operatorilor economici care desfãsoarã activitatea minierã si a cantitãtilor de substente minerale exploatate, cât si a ponderii mari a datoriilor reprezentând redeventele societãtilor nationale aflate în subordinea Ministerului Economiei, Comertului si Relatiilor cu Mediul de Afaceri si alte complexe energetice aflate în subordinea Ministerului Energiei”, aratã presedintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, Gheorghe Dutu.
Cei de la ANRM estimeazã cã exploatarea perimetrelor miniere le va aduce în acest an sume de ordinul sutelor de milioane. “Pentru 2016 estimãrile veniturilor la buget din redeventele miniere sunt de 160 – 180 mil lei”, mai aratã oficialii ANRM. Redeventa minierã cuvenitã bugetului de stat se stabileste, la încheierea licentei ori la eliberarea permisului de exploatare ca fiind o cotã procentualã de 4% din valoarea productiei miniere pentru cãrbuni. Adicã, la nivelul CEH se plãteste o redeventã de 4 procente din productia de huilã.
“Pentru neplata în termen a taxelor pentru activitatea minierã si/sau a redeventei miniere se datoreazã dobânzi si penalitãti de întârziere în conformitate cu reglementãrile privind colectarea creantelor bugetare”, subliniazã oficialii ANRM.
Potrivit raportului CEH aferent anului 2014 (ultima actualizare-n.r.) redeventele plãtite cãtre bugetul de stat au fost în cuantum de 162.961 de lei.
Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

 

Comenteaza

Comenteaza