Zeci de mii de lei decontati din banii minerilor de consilierii CEH

363

Diurnã în valoare de 5000 de lei pentru patru zile. Bugetul Complexului Energetic Hunedoara a fost precum un sac fãrã fund. Membrii Consiliului de Administratie s-au ospãtat ca adevãratii regi. Unul dintre deconturi poate fi asemuit usor cu cu festin cu porcusori de lapte, dar si alte trufandale întinse ca pe masa unui rege. În trei ani, Complexul Energetic Hunedoara a plãtit peste 24 de mii de lei doar pentru diurna, cazarea sau transportul membrilor Consiliului de Administratie.

2012 – mãruntis

Complexul Energetic Hunedoara a fost înfiintat la finele anului 2012, drept urmare nici cheltuielile cu membrii Consiliului de Administratie nu au fost mari. În anul 2012 a fost decontatã o singurã diurnã si asta în valoare de 207.10 lei.  În luna noiembrie a anului 2012 Costel Alic, fostul director general al CEH a beneficiat de un decont în valoare de 207.10 lei, aceeasi sumã fiindu-i decontatã si lui Sorin Mangu.

2013 – deconturi de peste 14.000 de lei

Anul 2013 pare a fi fost cel cu problemele cele mai mari la Complexul Energetic Hunedoara. Nu mai putin de 70 de întruniri au avut loc, iar membrii Consiliului de Administratie au decontat peste 14.446,94 de lei. În luna februarie a anului 2013, unul dintre membrii Consiliului de Administratie al CEH a decontat nu mai putin de 5000 de lei pentru diurnã. Este vorba de Cristinel Purcaru care în perioada 21-26 februarie 2013 a beneficiat de diurnã în valoare de peste 5000 de lei. Sumele au fost decontate în trei transe. Astfel, prima datã a fost decontatã suma de 1200 de lei, a doua oarã 2000 de lei si ultima datã 3000 de lei. Cei 5200 de lei au fost decontati la capitolul diurnã. În aceeasi perioadã, acelasi membru al Consiliului de Administratie a decontat si transportul tot în trei transe a câte 449.59 de lei. De precizat este faptul cã aproape în aceeasi perioadã si ceilalti membri ai CA-ului de la CEH au beneficiat de deconturi, dar sumele sunt mult mai mici. Astfel, pentru perioada 24 – 27 februarie, fostul director general  al CEH, Costel Alic a decontat suma de 200 de lei pentru diurnã, Mangu Sorin a decontat pentru perioada 24 – 26 februarie 2013 suma de 600 de lei tot pentru diurnã. Doar Cristinel Purcaru a decontat peste 6000 de lei pentru faptul cã a participat la întrunurile Consiliului de Administratie. A urmat luna mai tot cu deconturi de mii de lei pentru Cristinel Pucaru. În perioada 18 – 19 martie 2013 acesta a decontat la capitolul diurnã suma de 3600 de lei si 874,18 lei pentru transport, în timp ce Mangu Sorin si Daniel Andronache, fostul directorul general al CEH, pentru fix aceeasi perioadã au decontat suma de 400, respectiv 200 de lei pentru diurnã. Nici în luna aprilie situatia nu s-a schimbat. Acelasi membru al Consiliului de Administratie a decontat în luna mai a anului 2013 suma de 1400 de lei pentru douã zile, adicã pentru perioada 11 – 14 aprilie 2013. CEH i-a mai decontat lui Purcaru suma de 403.47 de lei pentru transport. La o sãptãmânã distantã, Purcaru mai deconteazã 1000 de lei pentru diurnã. Si lunile urmãtoare deconturile lui Purcaru au fost de ordinul miilor de lei la capitolul diurnã. Astfel, în perioada mai – iulie 2013, din bugetul Complexului Energetic Hunedoara au fost pãpati, la propriu, 7200 de lei doar de cãtre Cristinel Dãnciulescu Purcaru.

1-1

Doar în anul 2013, Complexul Energetic Hunedoara a decontat membrilor Consiliului de Administratie suma totalã de 14.446,94 de lei, diurna fiind de 11.800 de lei, transportul 2.571,94 de lei, iar cazarea 75 de lei.

2014 – nici 2000 de lei pentru deconturile de la CA

În anul 2014 Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara nu a mai avut atâtea întruniri. Doar 10 sedinte au avut loc si deconturile s-au realizat doar pentru cei doi directori generali de la acea vreme. Astfel, Aurel Niculescu si Daniel Andronache au decontat în anul 2014 suma de 1600 de lei.

2015 – anul insolventei

Anul 2015 la Complexul Energetic Hunedoara poate fi caracterizat ca fiind cel mai dificil. Datoriile societãtii au crescut galopant, nu au fost bani pentru achizitionarea certificatelor de carbon si totul a culminat cu intrarea în insolventã a societãtii. În anul 2015, din conturile CEH au zburat cãtre membrii Consiliului de Administratie aproape 8000 de lei. Mai exact, 7.930,20 de lei au fost decontati cãtre membrii Consiliului de Administratie. 24 de întruniri au avut loc în anul 2015, iar la una dintre acestea care a avut loc în perioada 23 – 25 aprilie 2015, fostul presedinte al CA, Alexandru Blaj a decontat o diurnã în valoare de 600 de lei. Sedinta Consiliului de Administratie din data de 28 decembrie 2015 a fost cea decisivã pentru Complexul Energetic Hunedoara. Atunci s-a votat intrarea în insolventã a societãtii. La acea datã, doi dintre membrii Consiliului de Administratie au beneficiat de diurnã în valoare de 200 de lei fiecare. Este vorba de fostul presedinte al CA, Aurelian Ghimpãu si de Iulian Offenberg. Complexul Energetic Hunedoara a rãmas fãrã Consiliu de Administratie dupã data la care a intrat în insolventã. Astfel, în total, în cei trei ani, din conturile CEH au fost “mâncati” nu mai putin de 24.184,24 de lei.

Activitatea CA, tinutã la secret

Care au fost deciziile luate de membrii Consiliului de Administratie sunt putin cunoscute. Cert este, însã, faptul cã unele dintre acestea nu au fost favorabile penru societate, lucru evidentiat chiar si în raportul administratorului judiciar privind cauzele amãnuntite care au condus CEH în stare de insolventã. Activitatea Consiliului de Administratie al Complexului Energetic Hunedoara este tinutã la secret. Procesele verbale ale sedintelor nu pot fi fãcute publice din mai multe considerente invocate de reprezentantii Societãtii. “Procesele verbale ale sedintelor Consiliului de Administratie nu sunt documente de interes public, pe cale de consecintã nu pot fi externalizate”, se aratã într-un rãspuns oferit de Complexul Energetic Hunedoara.  Conducerea societãtii invocã si o serie de legi prin care procesele verbale sunt secretizate, asta în conditiile în care informatiile de la o companie de stat, care, încã, contribuie la siguranta energeticã “nu sunt de interes public”. “Consiliul de Administratie este organ colegial de conducere al societãtii pe actiuni. În acest caz, deciziile administratorilor capãtã naturã deliberativã”, se mai aratã în rãspuns. Conducerea Complexului Energetic Hunedoara avea obligatia sã facã publice hotãrãrile Consiliului de Administratie, indiferent care ar fi fost acestea. Acest lucru nu s-a întâmplat, pe site nefiind publicate hotãrârile. “Întreprinderea publicã, prin grija Consiliului de Administratie sau, dupã caz, a directoratului, trebuie sã publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul asociatilor/ actionarilor, urmãtoarele documente si informatii. Hotãrârile adunãrilor generale ale actionarilor, în termen de 48 de ore de la data adunãrii, situatiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare, raportãrile contabile semstriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului, raportul de audit anual, componenta organelor de conducere ale societãtii, CV-urile membrilor consiliului de administratie si ale directorilor (…), rapoartele consiliului de administratie (…)”, se mai aratã în rãspuns.

Monika BACIU

Cronica Vaii Jiului

Comenteaza

Comenteaza